Onderzoek en Publicaties


Prospections is een digitaal forum voor toekomstgericht discours, onderzoek en interventies, gedreven door de urgente kwesties die de wereld vandaag de dag vormgeven. Het forum brengt levenservaring, documentatie, analyse en foresight research bijeen, en vertrekt vanuit het idee dat tactieken geworteld in verbeelding een rol kunnen spelen in het vormgeven van dat wat komen gaat. Tegelijkertijd fungeert Prospections als een bescheiden solidariteitsnetwerk ter ondersteuning van het werk van kunstenaars, denkers en activisten in onze omgeving.