Onderzoek en Publicaties


BAK’s werk, dat dringende sociale, milieu- en technologische kwesties als vertrekpunt neemt, wordt verwezenlijkt in langlopende, veelzijdige onderzoeksprojecten. Deze projecten ontvouwen zich als processen van collectief denken en handelen. Ze manifesteren zich voor het publiek in periodiek terugkerende onderzoeksevenementen—tentoonstellingen, lezingen, publicaties, workshops, en in samengestelde conferenties met tentoonstellende en discursieve elementen.