Prospections

Beeld
08/07/2020


Freehouse Radicalizing the Local (2008–2019)

Jeanne van Heeswijk

[Gebruik de + en –  & het handje om in- en uit te zoomen en heen en weer te bewegen in het diagram.]

Dit diagram van kunstenaar Jeanne van Heeswijk vertelt het verhaal van Freehouse Radicalizing the Local (2008–2019), een project gericht op de strijd voor het recht op een goed leven in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Het kwam voort uit het overkoepelende samenwerkingsproject Freehouse (1998–doorlopend) in Rotterdam, geïnitieerd door Van Heeswijk, een plek waar lokale bewoners elkaar kunnen ontmoeten om kennis, erva­ring en ideeën uit te wisselen en om samen te werken aan wederzijds vruchtbare cultu­reel-economische coproducties.

Het diagram laat zien hoe je toe kunt werken naar een collaboratieve politieke economie: door alledaagse informele culturele en economi­sche handelingen samen te brengen in een sterker netwerk en te verenigen in stede­lijke bewegingen, kan een nieuwe vorm van organiseren ontstaan op buurtniveau. Dit initiatief, dat gedreven wordt door solidari­teit, is vandaag de dag nog steeds van kracht en wordt voornamelijk gerund vanuit de Afrikaanderwijk Coöperatie. Ook al is het project niet zonder grote uitdagingen, het vormt een bewijs dat er wel degelijk alternatieve modellen van anders samenzijn mogelijk zijn voorbij onze huidige politiek-economische ‘realiteit’.

Freehouse Radicalizing the Local was eerder te zien bij BAK als onderdeel van de tentoonstellingscomponent van het project Trainings for the Not-Yet (2019−2020). Daar vormde het een van de ‘annotaties’ van de installatie Dreamscape, die tijdlijnen en kaarten van eerdere projecten van Van Heeswijk samenbracht, en combineerde met kennis voortgekomen uit de verschillende ‘trainingen’. Van 20 juni t/m 27 juli 2020 is het werk te zien bij Gemaal op Zuid in Rotterdam, als onderdeel van de serie Wider Perspectives, waar het werk weer verder wordt uitgebreid en ontwikkeld.

Jeanne van Heeswijk, Freehouse Radicalizing the Local, 2008–2019, installatiebeeld Trainings for the Not-Yet, BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, 2019–2020

Related content