The Hauntologists

4-6 november 2022

Open Call: Zoning Play Complex

Onderdeel van The Hauntologists

"Forgotten structural filmmaker", Lego figuur gemaakt gedurende karakterontwikkelingsworkshop bij BAK, June 2022. Afbeelding: Collage en logo design door Karoline Świeżyński.

2022, drie theaterworkshops

Zone Collective (Kirila Cvetkovska en Megan Hoetger) met Biljana Radinoska en ontwerp door Karoline Świeżyński .

4–6 november 2022, BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht 

OPEN CALL – Deadline verlengd!

Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 28 oktober 12.00 uur CE(S)T. 

De karakterontwikkelingsworkshops zijn ontwikkeld binnen het Zoning Play Complex, een gevarieerde reeks projecten (variërend van workshops tot drukwerkmateriaal) die worden uitgevoerd als onderdeel van het langlopend onderzoek A Neighborhood Zoning Play van het kunstenaarscollectief Zone Collective. 

Zone Collective: Wat is het?

Zone Collective werd in 2016 geïnitieerd door Kirila Cvetkovska en Megan Hoetger als een ruimte om te blijven hangen in de onzekerheden en ongemakken die ontstaan wanneer historiografische conventies, die onze werelden maken en ontwrichten, worden ontrafeld. Als onderzoeksplatform maakt het ruimte voor onconventionele methodologische en narratieve benaderingen van onderzoek naar culturele productie in en historische inzichten van geopolitieke sites die worden gekenmerkt door het grijze gebied omtrent ‘grensstatus(sen)’. Een kernonderdeel van Zone Collective’s praktijk is geworteld in drukwerk, dat ze samen met langetermijnontwerpmedewerker Karoline Świeżyński benaderen als een kritische performatieve basis voor het opnieuw configureren van archiefmateriaal en de haptische relaties met de geschiedenis. Sinds begin 2020 is een onderdeel van het werk gericht op de recente uitbarsting van projectmatige oproepen tot solidariteit in de culturele sector (versneld door de pandemie) en de onzichtbaarheidseffecten die deze hebben op de infrastructurele omstandigheden die solidariteit als praxis (on)mogelijk maken. Om deze uitbarsting en de effecten ervan tastbaar te maken, werkt Zone Collective in het theater samen met regisseur / dramaturg Biljana Radinoska, en benaderen ze denken als een praktijk van spelen. 

Karakterontwikkelingsworkshops: Wat en waarom?

A Neighborhood Zoning Play is een hoorspel gebaseerd op geschiedenissen van transnationale culturele productie die circuleert in en door (post-)socialistisch Europa. Dit hoorspel bestaat nog niet, maar op een dag wel. In het werk van Zone Collective zijn de karakterontwikkelingsworkshops van het Zoning Play Complex naar voren gekomen als een proeftuin om te begrijpen hoe / waar / wanneer de methode van collectieve annotatie van de groep zou kunnen – of doet – samenkomen met de logica van de theaterpraktijk van vandaag de dag, vooral ten opzichte van gedeelde zorgen over de dramaturgische structuren van fictie die theater- en geschiedenisvorming kruisen.

Het uitgangspunt voor de workshops is de cast van personages-in-wording van het Zoning Play Complex, allemaal voortkomend uit een pantheon van ‘infrastructurele spoken’ die rondspoken in technologieën van organisatie en cultuurbeleid. De structuur van de workshop verandert spoken in personages en neemt de vorm aan van een dinerbijeenkomst tussen culturele partners die worden samengebracht om hun collectieve visie voor een nieuw centrum voor erfgoedbehoud te bespreken. Met de theaterruimte losjes geannoteerd om de aanwezigheid van een eettafel, een parkeerplaats en een bar te suggereren, wordt een kaart met potentiële karakterrelaties opgesteld voor de deelnemers. Gedurende het eerste deel van de workshop zullen ze de contouren identificeren van de acht personages die worden geactiveerd; hun materiële behoeften, psychische verlangens, sociale relaties en persoonlijk gedrag. Vervolgens voeren de deelnemers in het tweede deel een proces van groepsbesluitvorming uit. Door te kiezen uit verschillende linguïstische/conceptuele/politieke registers van (niet-)afstemming die hen op het workshopmenu ter beschikking worden gesteld, volgen ze de open tegenstellingen die binnen en tussen elk van de personages naar voren komen. Door de dramaturgies van onderhandelingen die volgen, betreden en verlate zowel de deelnemers als de personages verschillende zones van solidariteit, navigerend door de oneffenheden van structurele omstandigheden die ons allemaal raken.

Langlopend Onderzoek: Wat nu?

Zoning Play Complex wordt gezien als een complex van bouwstenen: de karakterontwikkelingsworkshop als één bouwsteen, het prototype playbill als een andere, het radioarchief geluidsexperiment nog een ander. Elk van deze blokken bouwt toe naar het toekomstige hoorspel A Neighborhood Zoning Play. De collectieve annotaties van de personages die samen tijdens de ontwikkelingsworkshops zijn geproduceerd, zowel bij BAK als tijdens latere iteraties, zullen op verschillende intensiteiten hun weg vinden naar het hoorspel. Alle deelnemers aan de workshop worden gecrediteerd als onderdeel van het Complex-ontwikkelingsteam.

Openbare workshops zijn open voor beperkte registratie op de volgende dagen:

Vrijdag 4 november 2022, 14–18 uur

Zaterdag 5 november 2022, 14–18 uur

Zondag 6 november 2022, 14–18 uur

Alle workshops worden gehouden in het auditorium van BAK, basis voor actuele kunst (Pauwstraat 13A, 3512 TG Utrecht) en zijn toegankelijk voor een maximum van 8 deelnemers. Van alle deelnemers verwachten we dat ze een volledige workshop (4 uur) bijwonen. In de middag bieden we snacks aan, en iedere workshop eindigt met een “aperitivo uur”.

Nota bene: dit zijn geen acteerworkshops gericht op het uitbeelden van personages, maar bedoeld om ons te concentreren op dialoog en ontwikkeling van deze personages. Om je aan te melden voor een workshop klik je op de knop bovenaan deze pagina. 

De karakterontwikkelingsworkshops worden gerealiseerd binnen het kader van The Hauntologists, samengesteld door Julia Morandeira.

suggesties uit het archief

Public Program

09 september–29 oktober 2023

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023)/Public Program

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023) involves a hybrid off- and online sequence of conversations and screenings around discursive and artistic interventions that reimagine the social implications of watching the war through ways that disrupt, subvert, resist the media’s incessant spectacularization of war.

Symposium

20-21 mei 2023

Ultrasympathetic Ultratranslation: Re-Languaging Justice

Deze driedaagse bijeenkomst ontdekt de ruimte die ontstaat tussen taalgerechtigheid en “ultratranslation.” Het brengt vrienden, academici, activisten, taal werkers, strijders voor sociale rechtvaardigheid en culturele werkers – individuen en collectieven – samen, van hier en elders. Zij zijn degenen/ de mensen? die het alledaagse probleem van taal omvormen tot praktijken van verzet. Door middel van trainingen, optredens, filmvertoningen, presentaties, bijeenkomsten en voorbeelden van betere praktijken van vertalen, interpretatie en conversatie hoopt het symposium nieuwe stromen van relaties open te stellen. Mogelijk zal het symposium er niet in slagen sommige vragen te beantwoorden of een duidelijke analyse neer te zetten. Het zal eerder pogen een om een bewustwording te creëren om taal te verorberen en van binnenuit opnieuw te creëren. Het wijst ons niet op de noodzakelijkheid van taal, maar de noodzakelijkheid van talen- in andere woorden, de vele manieren waarop we zin geven aan de werelden om ons heen.  

Tentoonstelling

1 april, 14.00–27 mei, 23.59 2023

ULTRADEPENDENT PUBLIC SCHOOL

Als een soort vervolg op Trainings for the Not-Yet (2019–2020), samengesteld door BAK en kunstenaar Jeanne van Heeswijk met meerdere collaborateurs in Utrecht en daarbuiten, experimenteert UPS met het idee van een tentoonstelling als een reeks trainingen, dit keer geconfigureerd als de basis van een tijdelijke school. Zeven studieknooppunten hebben maandenlang als faculteitsvertegenwoordigers van UPS outreach en veldwerk verricht om een curriculum samen te stellen dat is gebaseerd op het huidige landschap.