Openbare redactievergadering

27-28 februari 2015

Who is a “People?” Constructions of the “We”

Het Department of Art van Goldsmiths College en BAK, basis voor actuele kunst organiseren de FORMER WEST Public Editorial Meeting Who is a “People?” Constructions of the “We”, die op vrijdag 27 en zaterdag 28 februari 2015 plaatsvindt in het Ian Gulland Lecture Theatre van Goldsmiths College aan de Universiteit van Londen. Deze bijeenkomst in Londen volgt op twee eerdere editorial meetings in Utrecht (in 2014) en Berlijn (in 2013) en maakt deel uit van de slotfase van FORMER WEST, die de komende twee jaar gestalte krijgt in de vorm van een reeks openbare redactievergaderingen die leiden tot de uitgave van de FORMER WEST-publicatie.

De Public Editorial Meeting in Londen bestaat uit een serie presentaties en gesprekken die het uitgangspunt vormen voor een breder traject van debatten tussen auteurs en publiek. De bijeenkomst Who is a “People?” Constructions of the “We” benadrukt de begrippen ‘publiek’ en ‘het volk’, die vooral als sociaal-culturele constructen gezien worden. Er wordt in deze tijd van postmoderne tegenspoed onder meer de vraag gesteld hoe een ‘volk’ binnen culturele, gemeenschappelijke, politiek en historische kaders tot stand komt en behandeld wordt. Daarnaast wordt de rol van de natiestaat te midden van mondiale kapitaalstromen ter discussie gesteld en wordt er gekeken hoe het ‘voormalige Westen’ zelf zou kunnen worden behandeld als concept in een postkoloniale context.

De bijeenkomst volgt meerdere kruisende onderzoekspaden en is tevens een poging om de suggestie van een ‘voormalig Westen’ te positioneren binnen de setting van Londen als een plaats met een uitgebreide erfenis van postkoloniale en raciale complicaties. Door de vraag te stellen wat huidige en historische implicaties van het Westen zijn, vooral wanneer voorafgegaan door het voorzetsel ‘voormalig’, erkent het project dat de hegemonie van het Westen ten einde is en stelt het de mogelijkheid voor verder te denken dan dat. Deze zienswijze op het verleden vertrekt vanuit het symbolische jaar 1989 en het einde van de tweedeling in de wereld. De toenmalige gebeurtenissen hebben nog altijd consequenties voor de opvattingen die we in termen van politiek, migratie en cultuurproductie hebben over mensen en bewegingen. De stelling is dat daarom de verhoudingen tussen identiteit en identificatie na die tijd opnieuw omschreven en verwerkt moeten worden.

Hoe kunnen we de aantallen mensen samenvatten, die gezamenlijk het geheel van hedendaagse Europese publieks- en doelgroepen uitmaken, als de categorieën ‘bezoeker’, ‘beschouwer’, ‘toeschouwer’ en ‘consument’ niet meer overeenstemmen met de aan transformaties onderhevige sociale structuren die ze vertegenwoordigen, of als ze hardnekkige vormen van kolonialisme in stand houden? Als een subversieve realiteit en bewegingen die een wezenlijk andere toegang tot cultuur en besluitvorming eisen maatschappij-breed nieuwe fronten van solidariteit en gemeenschapszin lijken te vormen, valt dan de notie van ‘burgerschap’ als onderscheid tussen de mensen met en zonder (voor)rechten in een natiestaat nog wel te handhaven? Heeft het nut om een dergelijke nieuwe gemeenschappelijkheid in termen van ‘het volk’ te bezien? Op welke andere manier zouden we kunnen vaststellen wie we onder ‘wij’ verstaan in het opkomende culturele en politieke landschap in Europa?

De Public Editorial Meeting verkent deze vragen door de postkoloniale erfenis in Britse hedendaagse kunst en de mogelijkheden van een post-raciaal discours te bespreken. Vervolgens zal de focus van het gesprek verschuiven naar een analyse van mondiale bestaansonzekerheid als een nieuwe vorm van klassenindeling, waarbij gekeken wordt hoe ‘het volk’ en ‘het populaire’ worden opgeroepen in kunst en politiek, en de uiteenlopende terugkerende vormen van fascisme in beschouwing worden genomen. Tenslotte zullen deelnemers bespreken of het ‘voormalig maken’ van het Westen een vruchtbare bodem zou kunnen bieden voor een nieuwe politiek van het volk.

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door onder meer: Tariq Ali (schrijver en activist, Londen); Barby Asante (kunstenaar, curator, docent, Londen); Dave Beech (kunstenaar, schrijver en curator, Londen); Jan Breman (antropoloog, Amsterdam); Bernadette Buckley (schrijver en academicus, Bristol); Boris Buden (schrijver, cultuurcriticus en vertaler, Berlijn); Elvira Dyangani Ose (curator, Londen); Melissa Gordon (kunstenaar, Londen); Janna Graham (schrijver, organisator en docent, Nottingham); Maria Hlavajova (artistiek directeur, BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht); Rastko Močnik (socioloog, literatuurtheoreticus, vertaler en activist, Belgrado en Ljubljana); Massimiliano Mollona (theoreticus en schrijver, Londen); Andrea Phillips (theoreticus en organisator, Londen); Nina Power (filosoof en activist, Londen); Morgan Quaintance (curator en schrijver, Londen); Irit Rogoff (curator en theoreticus, Londen); Simon Sheikh (curator en theoreticus, Berlijn en Londen); Bev Skeggs (socioloog, Londen); en Harry Weeks (kunsthistoricus en onderzoeker, Edinburgh).

Voor het volledige programma, zie hier .

Videoregistraties van de Public Editorial Meeting zijn beschikbaar via het digitale platform van FORMER WEST op: www.formerwest.org.

FORMER WEST is een initiatief van BAK, basis voor actuele kunst. De reeks Public Editorial Meetings van FORMER WEST is ontwikkeld en samengesteld door Boris Buden, Maria Hlavajova en Simon Sheikh.

De activiteiten van BAK, basis voor actuele kunst worden mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Gemeente Utrecht en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bijdragen van Stichting DOEN, Amsterdam en het programma Creative Europe van de Europese Unie.

Mede mogelijk gemaakt door

suggesties uit het archief