Discursief, Tentoonstellend

7 oktober 2017, 13.00-14.45

Wutharr: Saltwater Dreams, 2015

Film, 29 min.

Karrabing Film Collective, Wutharr: Saltwater Dreams, 2015, film still

Filmvertoning van Wutharr: Saltwater Dreams (2015) met inleiding door Elizabeth A. Povinelli gevolgd door een gesprek met Vivian Ziherl

Wutharr: Saltwater Dreams bestaat uit vijf films van tien minuten die zijn opgenomen door leden van Karrabing Film Collective op hun iPhone. Film maken biedt een techniek voor zelforganisatie en sociaal onderzoek. Film treedt op als een overlevingsstrategie, als een weigering om hun land op te geven en als een manier om hedendaagse, sociale vormen van ongelijkheid te onderzoeken; ze verwijzen naar Tercer Cine (Derde Cinema), naar het politiek theater van Boal en naar een vernieuwende, lokale vorm van improvisatorisch realisme. De films verbeelden de levens van het collectief, creëren een band met hun land en doen een interventie in globale ideeën over Indigeneity.

Onderdeel van Propositions #1: What We Mean.

suggesties uit het archief

Rondleiding

Leesgroep

24 mei 2018

Bezoek Eerste persoon meervoud met: mister Motley

In het kader van de tentoonstelling Eerste persoon meervoud: empathie, intimiteit, ironie en woede nodigt BAK een diverse groep personen en organisaties uit om hun eigen perspectieven op de tentoonstelling te geven. Op donderdag 24 mei 2018 organiseert het online kunsttijdschrift mister Motley een leesgroep waarin ze verbanden leggen tussen de thema’s uit de tentoonstelling en enkele artikelen uit hun Tendens-serie.

Workshop

Performatieve conferentie

25 november 2017

Assemblism

Propositions #2

Propositions #2: Assemblism is een dagvullende bijeenkomst in reactie op de opkomst van een nieuwe autoritaire wereldorde, en op de miljoenen mensen die hiertegen in verzet komen in bevrijde autonome zones, bezette gebouwen, pleinen, gevangenissen en culturele ruimtes en gezamenlijk een egalitaire maatschappij opeisen.

Lezingen en gesprekken

10 februari 2018

Art as Commitment

Propositions #3

Propositions #3: Art as Commitment is de derde bijeenkomst in BAK’s langlopende onderzoekstraject Propositions for Non-Fascist Living (2017–2020), ingegeven door de dramatische terugkeer en normalisering van historische en hedendaagse vormen van fascisme.

Performatieve conferentie

Performatieve conferentie

17 maart 2018

Unpacking Aesthetics and the Far Right

Propositions #4

Dit is de vierde performatieve conferentie in de reeks Propositions for Non-Fascist Living (2017–2020). Met bijdragen van Larne Abse Gogarty, Kader Attia, Angela Dimitrakaki en iLiana Fokianaki, Morgan Quaintance, Ana Teixeira Pinto, Harry Weeks en Giovanna Zapperi.

Performatieve conferentie

7 oktober 2017

What We Mean

Propositions #1

Propositions #1: What We Mean vertrekt vanuit de urgentie om te onderzoeken – en de onzekerheid over – wat leven op niet-fascistische wijze is en kan zijn.

BAK Summer School 2017

17-21 juli 2017

BAK Summer School: Art in a Time of Interregnum

De BAK Summer School: Art in a Time of Interregnum brengt kunstenaars, curatoren, kunsttheoretici en academici samen om gezamenlijk kritische en politiekbewuste artistieke praktijken te overdenken, begrijpen en voor te stellen die ons in staat stellen om de ernstig veranderende tijden te bevatten en te beïnvloeden.

BAK Summer School 2018

16-20 juli 2018

BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise

Je kunt je nu aanmelden voor BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise. Dit is een geavanceerde, interdisciplinaire cursus die mensen die werkzaam zijn in de kunsten, wetenschap en activistische praktijk bij elkaar brengt om gezamenlijk na te denken en te leren over kritische, politiek-geïnformeerde artistieke praktijken die onze drastisch veranderende tijden omvatten en beïnvloeden.

public editorial meeting

16-17 mei 2014

Other Survivalisms

Op 16 en 17 mei 2014 organiseert BAK, basis voor actuele kunst, onder de titel Other Survivalisms de tweede editie van haar Public Editorial Meetings, semi-openbare redactionele bijeenkomsten ten behoeve van de verwezenlijking van de aanstaande FORMER WEST-publicatie.

Educatieplatform

Educatieplatform

Educatieplatform

Educatieplatform

Educatieplatform

13 februari–29 december 2014

Survival

Start van het project Future Vocabularies. Deze reeks vormt de basis voor meerdere conceptuele discoursen waaruit de latere thema’s en methodes voortvloeien voor zowel ons denken als ons handelen.

05 februari–29 november 2015

Human-Inhuman-Posthuman

Dit programma van een semester wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen BAK Research Fellow Rosi Braidotti en het team van BAK. Het stippelt mogelijke artistieke, intellectuele en activistische onderzoeksroutes uit om de gecompliceerde hedendaagse werkelijkheid te kunnen plaatsen en probeert een begrip te vormen van de gewijzigde betekenissen van kunst in het licht van zulke cruciale hedendaagse ontwikkelingen.

23 september 2014–01 mei 2016

Future Collections

Een langdurige samenwerking tussen BAK en Centraal Museum waarin verschillende samenwerkingsmogelijkheden worden onderzocht om daarmee de taak van de kunstinstelling te overdenken in de hedendaagse, constant veranderende wereld.

Workshop

16 mei 2018, 14.00-16.30

Letter from the Future

Schrijfworkshop door 2017/2018 BAK Fellow Sepake Angiama

Als onderdeel van het programma Moving Together: Activism, Art and Education – A Week with Angela Davis (12–17 mei) organiseert 2017/2018 BAK Fellow Sepake Angiama een schrijfworkshop in BAK.

Tentoonstelling