Symposium

20-21 mei 2023

 

Ultrasympathetic Ultratranslation: Re-Languaging Justice

Opening: 19 mei 2023, 12.00

Deze driedaagse bijeenkomst ontdekt de ruimte die ontstaat tussen taalgerechtigheid en “ultratranslation.” Het brengt vrienden, academici, activisten, taal werkers, strijders voor sociale rechtvaardigheid en culturele werkers – individuen en collectieven – samen, van hier en elders. Zij zijn degenen/ de mensen? die het alledaagse probleem van taal omvormen tot praktijken van verzet. Door middel van trainingen, optredens, filmvertoningen, presentaties, bijeenkomsten en voorbeelden van betere praktijken van vertalen, interpretatie en conversatie hoopt het symposium nieuwe stromen van relaties open te stellen. Mogelijk zal het symposium er niet in slagen sommige vragen te beantwoorden of een duidelijke analyse neer te zetten. Het zal eerder pogen een om een bewustwording te creëren om taal te verorberen en van binnenuit opnieuw te creëren. Het wijst ons niet op de noodzakelijkheid van taal, maar de noodzakelijkheid van talen- in andere woorden, de vele manieren waarop we zin geven aan de werelden om ons heen.  

 

“Language and world are inseparable. Language and action are inseparable. Weuse language to think about the world: the world being language. We turn our minds and bodies to the language we are using: aware of the constant constraints and impositions of that language upon us. The language being the world, its multiple and multiplicitous brutalities. The perpetual brutalities of an unjust . The perpetual possibilities of justice in language.”

—A Manifesto for Discomfortable Writing, Antena Aire 

 

Ultratranslation houdt zich bezig met het vergroten van literaire en collectieve vaardigheden en institutionele betrokkenheid omtrent taalgerechtigheid. Het is bijeengeroepen door cultureel werker Alejandor Navarette en taalgerechtigheidswerker Jen/Eleana Hofer.  

Om het symposiusm bij te wonen kun je hier klikken om te registereren.

Vrijdag 19 mei 

Language Justice Basics: Equitable Communication for Multilingual Conversations 

Workshop | 13:00 – 17:00 

Begeleider: Jen/Eleana Hofer | Taal: Engels 

In een meertalige en multiculturele werkomgeving, welke concepten en strategieën kunnen wij gebruiken om een open en oprechte ruimte te creëren voor cross-talige communicatie? Hoe leren wij om voor elkaar te zorgen op een andere manier, buiten de grenzen van de dominante taal en dominante cultuur? Taalgerechtigheid, in de kern, richt zich op gelijkwaardige communicatie: praktijken die elk individu ondersteunt om in de eigen taal/talen te communiceren, en zodoende volledig mee kan doen aan de contexten waarin zij werken, leven, denken en interacties hebben met anderen. Deze participatieworkshop biedt een introductie aan op het gebied van concepten en praktijken op omtrent taalgerechtigheid en geeft deelnemers de hulpmiddelen om een creatief en goed functionerend meertalig gesprek te voeren, op afstand en persoonlijk. De workshop wordt gehouden in het Engels.  

All Q No A: Opening uitvoering 

Docent: Jen/Eleana Hofer | 17:30 – 19:30 

Taal: Engels 

Wanneer je de termen ‘taal’ en ‘gerechtigheid’ samen hoort, wat zijn jouw gedachten, gevoelens en verbeeldingen? Wanneer je denkt aan communicatie die taalverschillen overbrugt, wat zijn je nieuwsgierigheden, angsten, opwindingen en verlangens? Wanneer is taal een barrière, kooi of koloniserende macht; wanneer is het een poreus membraam en wanneer functioneert het bevrijdend? Hoe omvatten onze lichamen taal, is het een integratie of wordt het afgestoten? Jen/Eleana Hofer zal een sessie leiden voor vragen die weer meer vragen oproepen zonder concrete antwoorden: deels in de vorm van een lezing, deels een gesprek, deels een optreden, deels een intuïtief geleide tour van denken over en het praktiseren van taalgerechtigheid en “ultrasympathetic ultratranslation.”  

Zaterdag 20 mei 

11:00-11:30 Openingswoord 

Deelnemers: Maria Hlavajova, Clara Balaguer, Alejandro Navarrete | Taal: Engels 

11:30-13:00   Gesprekken: Many Tongues: Multilingualism Inside Our Languages 

Deelnemers: Coloredqollective, Nikoline van Harskamp, Paolo Caffoni| Taal: Engels 

De relaties tussen geopolitieke grenzen en taal is een door de Nation-states gecreëerde fictie en heeft geen actueel verband meer. We moeten nadenken over de mogelijkheden voor een imaginaire denkbeeldige infrastructuur in de huidige post-Babel staat waarin wij verkeren, om taal niet enkel alleen te overwegen beschouwen binnen het rigide systeem van de Grammatica maar als een besmettingsmogelijkheid mogelijkheid waarin talen elkaar beïnvloeden door middel van hun intonaties, accenten en meerdere stemmen. In andere woorden, om de van nature anarchistische staat karakter van taal aan te moedigen.  

 13:00-14:00   Gesprek: Decolonizing Translation, Reterritorializing Translation (Deel 1) 

Deelnemers: Yásnaya Elena Aguilar Gil and Rolando Vázquez 

Talen: Engels en Spaans 

Wat als wij onze opvatting over taal meer zien als damp of mist in tegenstelling tot een landkaart of een brug? Wat als wij vertalen zien als manier om te ontleren en niet leren? Als een manier om ongezonde patronen van reproductie van koloniale gebaren achter ons te laten en als bron van culturele en taalkundige breuken? Vertalen en andere cross-language praktijken zijn noch een replicatie van de essentie van het “origineel” als heilig en onveranderlijk, nocheen directe lineaire overdracht van informatie van de ene cultuur naar de andere. De haken en ogen, de rommeligheid, fouten, misverstanden, onwetendheid en onzekerheden in de kern van de praktijk van vertalen maakt ons meer mens, maakt ons poreus en kwetsbaar naar elkaar toe. Dit nodigt ons uit onszelf in twijfel te trekken als wij iets buiten onszelf tegenkomen. Waar zal een dergelijke voorstelling van vertalen plaatsvinden? In welk land, in welke lichamen, in welke ruimtes tussen mensen, woorden praktijken en acties?  

14:00-14:30 Koffiepauze 

14:30-16:00 What is Language Justice, To You, In Concept and Practice? 

Meertalig gesprek via Zoom 

Deelnemers: Erin Sanders-Sigmon, Gloshanda Lawyer, Jen/Eleana Hofer, Yaya Laureano 

Talen: ASL, Dutch Sign Language, English, Spanish 

In dit gesprek zal je opvallen dat Engels – een dominante wereldtaal – gebruikt wordt als “doorgeefluik” waarmee mensen die een niet-dominante taal spreken de gelegenheid gegeven wordt om te communiceren. De manier waarop wij communicatie framen aan het begin van het gesprek zal je niet ontgaan, dit gebeurt door middel van de taalgerechtigheidsintro, die het interpretatieteam communiceert met alle deelnemers zodat iedereen weet hoe ze mee kunnen doen aan dit evenement in hun eigen taal. Een deel van deze intro luidt als volgt: :  

Taal leeft in onze lichamen en culturen als manifestatie van koloniale geschiedenissen en verzet tegen kolonisatie. Wij erkennen ons gebruik van koloniale taal bij dit evenement en eren de talen die verloren zijn gegaan of onzichtbaar zijn geworden als gevolg van het geweld van kolonisatie. Wij erkennen ook het bevrijdende gebruik van onze koloniale talen om verandering en verbinden te creëren.  

Taal en communicatie zijn onderdeel van bijna alles wat wij doen en elke relatie die wij aangaan, van de meest intieme verbindingen tot de meest uitgebreide vormen van collectiviteit. Hoe kunnen wij ons eigen vermogen van communicatie gebruiken om onze relaties te transformeren en, beetje bij beetje, onze cultuur te veranderen? Dit gesprek zal grote dromen delen samen met concrete alledaagse details over hoe taakgerichtheid werkt, in de praktijk, om onze communicatie te herstructureren als tool voor bevrijding en connectie.  

16:00-16:30   Q&A-plus: Deconstructed Multilingual Conversation 

Gids: Jen/Eleana Hofer 

Taal: Engels 

Wat hebben we net gezien? Hoe heeft men het meertalige panel dat deze middag samen is gesteld ervaren? Welke praktische strategieën gebruiken wij om rechtvaardige en open communicatie te bewerkstelligen tussen gesproken en uitgebeelde taal samen met taalverschillen tussen deze modi? Wat zijn de politieke, ethische, en relationele toetsstenen die ons leiden in onze beslissingen rond meertalige communicatie? Vragen vanuit het publiek zullen J/E’s gesprek leiden. 

16:30 – 17:00 Koffiepauze 

17:00-18:00   Conversation: Decolonizing Translation, Reterritorializing Translation (Part 2) 

Deelnemers: Allison Yasukawa and Rolando Vázquez  

Taal: Engels 

Wat als wij onze opvatting over taal meer zien als damp of mist in tegenstelling tot een kaart of een brug? Wat als wij vertalen zien als manier om te ontleren en niet leren? Een manier om ongezonde patronen van reproductie van koloniale gebaren achter ons te laten en als bron van cultureel herstel en linguïstische fracturen? Vertalen en andere cross-language praktijken zijn geen verdinglijking van de essentie van het “origineel” als heilig en overanderlijk nog een directe lineare overdracht van informatie van een cultuur naar de ander. De haken en ogen, de rommeligheid, fouten, misverstanden, onwetendheid en onzekerheden in de kern van de praktijk van vertalen maakt ons meer mens, maakt ons poreus en kwetsbaar naar elkaar toe. Dit nodigt ons uit onszelf in twijfel te trekken als wij iets buiten onszelf tegen komen. Waar zal zo’n inbeelding van vertalen leven? In welk land, in welke lichamen, in welke ruimtes tussen mensen, woorden praktijken en acties? 

Wat als wij onze opvatting over taal meer zien als damp of mist in tegenstelling tot een landkaart of een brug? Wat als wij vertalen zien als manier om te ontleren en niet leren? Als een manier om ongezonde patronen van reproductie van koloniale gebaren achter ons te laten en als bron van culturele en taalkundige breuken? Vertalen en andere cross-language praktijken zijn noch een replicatie van de essentie van het “origineel” als heilig en onveranderlijk, nocheen directe lineaire overdracht van informatie van de ene cultuur naar de andere. De haken en ogen, de rommeligheid, fouten, misverstanden, onwetendheid en onzekerheden in de kern van de praktijk van vertalen maakt ons meer mens, maakt ons poreus en kwetsbaar naar elkaar toe. Dit nodigt ons uit onszelf in twijfel te trekken als wij iets buiten onszelf tegenkomen. Waar zal een dergelijke voorstelling van vertalen plaatsvinden? In welk land, in welke lichamen, in welke ruimtes tussen mensen, woorden praktijken en acties? 

18:00 – 19:30 PAUZE VOOR DINER 

19:30-21:30  Ultratranslations: Performances, Projections, Readings 

Projectie: “Contagious Speech,” Nicoline van Harskamp | 19:30 – 20:15 

Artiesten: Dani Zelko, JD Pluecker, Jen/Eleana Hofer, Soraya Maicoño, Ultra hospitality students | 20:30 – 21:30 

Talen: Optredens vinden plaats in verschillende talen, vertaalt of niet, afhankelijk van de artiest 

Zondag 21 mei 

14:30 – 16:00  Ultrasympathetic Unofficial Office Hours 

Individuele of kleine groepsgesprekkenmet Jen/Eleana Hofer 

Taal: Engels (bijeenkomst kan ook in het Spaans gehouden worden)  

Heb je vragen over meertalige communicatie of communicatie billijkheid? Wil je je verdiepen in  interpretatie en vertaling? Heb je een idee of uitdaging omtrent taalgerechtigheid of taalexperimentatie wat een ander persoon’s ogen, oren of brein ten goede kan komen? J/E zal in gesprek gaan in kleine groepjes of individueel, persoonlijk of op afstand, voor iedereen die wil praten over de onderwerpen van het symposium. Zoom link om op afstand deel te nemen aan deze activiteit: http://bit.ly/languagejustice. 

16:00-17:00 PAUZE 

17:00-19:30 Ultratranslation Manifesto Rewrite 

Collectieve schrijfsessie 

Taal: Engels en zelfinterpretatie vanuit andere talen 

Doe mee met Jen/Eleana Hofer and JD Pluecker, die tien jaar lang hebben samengewerkt als Antena Aire en het Manifesto for Ultratranslation in 2014 samen hebben geschreven. Ze hebben dit manifest toentertijd opnieuw bedacht en herschreven gebaseerd op hoe ze op dat moment dachten, hoe ze droomden, wat ze ervaarden en wat ze meemaakten op het gebied van ultratranslation. Weet je niet zeker wat ultratranslation is, zelfs nadat je het weekendsymposium bezocht hebt? Dan is dit het perfecte moment om je te uiten over wat het zou kunnen zijn. Lijkt het alsof ultratranslation zich in verschillende vormen en lichamen manifesteert elke keer als je het probeert uit te voeren? Lijkt het onmogelijk te bevatten binnen de beperkingen van de taal? Zo is het exact! Ultratranslation nodigt ons uit om mogelijkheden te vinden in het onmogelijke en om die mogelijkheid te verwoorden ook al lijkt taal ons nooit helemaal precies weet te brengen waar we heen willen.  

Doe fysiek mee of sluit je online aan. Zoom link voor mensen op afstand: http://bit.ly/languagejustice.

Verdere info

Alle dagen zijn toegankelijk voor het brede publiek behalve als anders staat aangegeven.

suggesties uit het archief