Training

9-11 oktober 2019

Training V: More than Friends

Photo (c) Staci Bu Shea

De vijfde training als onderdeel van Trainings for the Not-Yet is met Staci Bu Shea, en vindt plaats op 9 en 11 oktober 2019. Deze training richt zich op presentatie, workshop, dialoog en fysiek bewegen gericht op het bouwen van coalities en affiniteit, strategieën voor omgaan met gevoelens, principes van geweldloze communicatie, het scheppen en onderhouden van grenzen en het identificeren en bewaren van rekenschap.


More than Friends richt zich op verschillende vormen van verwantschap, vanuit Bu Shea’s opvatting dat ’iedere revolutie thuis begint.’ De training vertrekt vanuit drie aannames: ten eerste, dat het kerngezin de plaats is waar het merendeel van alle misbruik en geweld in de wereld plaatsvindt; ten tweede, dat het vinden van politiek gelijkgestemden voor velen kan dienen als een soort toevluchtsoord maar ook een plek van disharmonie kan zijn; en ten derde, dat problemen in relaties vaak voortkomen uit moeilijk te beschrijven, vaak onbenoemde, geïnternaliseerde en interpersoonlijke vormen van onderdrukking en trauma.

De training verkent manieren om zorgrelaties uit te bouwen; verschillen tussen affiniteit en coalitie (vlg. Bernice Johnson-Reagon) en tussen conflict en misbruik (vlg. Sarah Schulman); praktijken van accountability (‘aansprakelijkheid’) , middelen en strategieën voor geweldloze communicatie; je weg vinden in relaties met aandacht voor geestelijke gezondheid; en hoe goed voor jezelf te zorgen zonder anderen te kwetsen. Het materiaal dat wordt besproken in de training is ontleend aan theorieën en praktijken van transformative justice (‘transformatieve rechtvaardigheid’), de opheffing van het gezin, non-monogamie en activisme rond leven met beperkingen. Hierbij besteden we vooral aandacht aan de enorme hoeveelheid werk die queer vrouwen van kleur aan deze kennisgebieden hebben bijgedragen. De inhoud van deze training werd al eerder dit jaar door Staci Bu Shea en Jeanne van Heeswijk behandeld in HKU MAFA’s Spatial Practice class “More than Friends: on belonging, access, and safe(r) spaces” en was deel van Bu Shea’s  studierichting’ bij Casco getiteld Poetics of Living. 

Wanneer: 9 en 11 oktober 2019 (woensdag en vrijdag)                                         
Beide dagen, 14-18 uur.

Deelname: 
Dit is een tweedaagse training. Zorg ervoor dat je beide dagen kunt volgen. 
Voertaal: Engels

Tickets: 
(Combi ticket tweedaagse training) €10 normaal/€5 studentenkorting.
LET OP: Bij deze training is geen maaltijd bij the Basic Activist Kitchen inbegrepen. Deze training vindt gelijktijdig plaats met die van Chloë Bass in dezelfde week – Each Step Yields Depth. Het is dus niet mogelijk om aan beide trainingen deel te nemen.  Tickets via Eventbrite

Gratis plekken: 
Voor elke training stelt BAK enkele gratis plekken beschikbaar voor personen die anders niet zouden kunnen meedoen. Stuur hiervoor een korte e-mail met motivatie (max. 120 woorden) naar olga@bakonline.org, minimaal vier dagen voor de training. 


Check het volledige programma hier.

Mede mogelijk gemaakt door

suggesties uit het archief

Sint Maarten Parade

22 oktober–10 november 2023

BAK at the Sint Maarten Parade 2023

For Sint Maarten Parade 2023, Tools for Action—a non-profit organization that develops artistic interventions for political actions—collaborates with Utrecht-based members of Filipino, Caribbean, and other communities to collectively dream a parade compartment.

Public Program

09 september–29 oktober 2023

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023)/Publieksprogramma

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023) involves a hybrid off- and online sequence of conversations and screenings around discursive and artistic interventions that reimagine the social implications of watching the war through ways that disrupt, subvert, resist the media’s incessant spectacularization of war.