Tentoonstelling

28 september–16 november 2008

The Social Studio

Artur Zmijewski, Them, 2007, film

De tentoonstelling Artur Zmijewski: The Social Studio omvat een selectie recente werken van Artur Zmijewski, waaronder de video’s Them (2007) en Repetition (2005), die beschreven kunnen worden als ‘social studios,’ sociale experimenten die op een provocerende en openlijk confronterende wijze op film zijn vastgelegd.

Zmijewski gelooft dat kunst alleen haar waarde voor de maatschappij kan herwinnen wanneer ze maatschappelijke conflicten aan de kaak stelt en de omstandigheden laat zien waardoor maatschappelijke tegenstellingen door de gevestigde orde gecultiveerd en in stand worden gehouden. Ervan overtuigd zijnde dat de fel bevochten autonomie van de kunst (waarbij kunst als onafhankelijk van de ‘echte’ wereld wordt gezien) in feite het vermogen van de kunst om zich te laten gelden als belangrijke publieke stem heeft ontnomen, eist Zmijewski nadrukkelijk dat de kunst haar verantwoordelijkheid neemt en een dialoog aangaat met de huidige sociale en politieke realiteit waarin we leven. Op deze manier kan kunst bijdragen aan het vormen van deze realiteit door de wereld anders te verbeelden dan dat wij het kennen.

Publicaties

Nieuwsbrief
Artur Żmijewski: The Social Studio

Met dank aan

Het architectonische concept voor de tentoonstelling is ontwikkeld door de kunstenaar Josef Dabernig.

Met dank aan het Van Abbemuseum, Eindhoven en Foksal Gallery Foundation, Warschau.

In samenwerking met

suggesties uit het archief

Public Program

Cursus

12 oktober–16 november 2021

Cursus: Art as Politics

Art as Politics is een online cursus, voortgekomen uit de noodzaak om gezamenlijk na te denken en te leren over politiek gedreven vormen van kunst die betekenis geven aan, en ingrijpen in, het heden. Gegeven door Maria Hlavajova, algemeen en artistiek directeur van BAK.

Inleiding

Inleidingen