Congres

27-30 januari 2021

 

The Postresearch Condition

European Artistic Research Network (EARN) x Smart Culture Conferentie (NWO)

Amanda Beech, Covenant Transport, Move or Die, 2015, video-installatie, still, met dank aan de kunstenaar.

Deze vierdaagse online conferentie richt zich op de stand van zaken in de actuele discussie rondom artistiek onderzoek. Na een door onderzoek gedomineerd decennium, lijkt een herijking van het concept ‘artistic research’ op zijn plaats. Deze kwestie omvat vragen als: moet er een gesprek komen over een postresearch-situatie en/of -conditie? Kan een dergelijke discussie vergeleken worden met hoe het poststructuralisme zich verhoudt tot het structuralisme als een filosofisch begrip en als uitwerking van haar gevolgen? En hoe kan de postresearch-conditie zich verhouden tot hedendaagse kunstpraktijken?

Voor meer informatie en het volledige programma: bezoek deze site. De proposities, screenings en interventies vinden plaats via Zoom. De link naar het specifieke onderdeel verschijnt enige tijd voor het plaatsvinden online op diezelfde site.

Proposities, screenings, en interventies: Vytautas Michelkevicius, Florian Cramer, Denise Ferreira da Silva, Amanda Beech, Terike Haapoja, Renate Lorenz (PhD in Practice, Wenen), en Irit Rogoff.
Update januari: het programma-onderdeel van Peter Osborne & Hito Steyerl (op 26 januari) is uitgesteld tot een latere datum; meer informatie volgt.

Werkgroepen en seminars: Methodologies (Rethinking Artistic Research through the Concept of the Continuous Prototype), Curatorial Issues (Expo-Facto: Into the Algorithm of Exhibition), Sustainability (Re-visioning the Work of Art and the Academic Conference), The Politics of Aesthetics (Challenging the violence of interpretation through Aesthetic Forms), en Value (Discussing Evaluation Models, Methods and Criteria).

Deze EARN/Smart Culture Conference wordt georganiseerd in samenwerking met HKU Hogeschool voor de Kunst Utrecht, NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), en BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht.

suggesties uit het archief

Lezing

10 juni 2021

Fragments of Repair/Gathering IV: On Decolonial Aesthesis

Op 10 juni 2021 vindt de vierde bijeenkomst van Fragments of Repair/Gatherings plaats, getiteld: On Decolonial Aesthesis. Het programma bestaat uit een lezing door onderzoeker en dekoloniaal denker Rolando Vázquez (Utrecht), gevolgd door een gesprek tussen Vázquez en politicoloog, feminist, en dekoloniaal activist Francoise Vergès (Parijs).

Lezing

13 mei 2021, 18.30-20.00

Fragments of Repair/Gathering III: Utopianism, Anti-Utopianism, and the Radical Politics of Chronotopian Ungovernability (online)

Publiek programma binnen het meerdelig project Fragments of Repair

De derde bijeenkomst van Fragments of Repair/Gatherings, met als titel Utopianism, Anti-Utopianism, and the Radical Politics of Chronotopian Ungovernability, bestaant uit een lezing door politiek- en ethiektheoreticus Omedi Ochieng(Granville, OH), gevolgd door een gesprek tussen Ochieng en BAK’s curator public practice Rachael Rakes.     

Tentoonstelling

Filmvertoning

2 mei 2021, 14.30-16.30

Fragments of Repair/Gathering II: The Body’s Legacies, Pt. 2: The Postcolonial Body (online)

Publiek programma binnen het meerdelig project Fragments of Repair

De tweede online gathering van Fragments of Repair/Gatherings, bestaande uit een screening van het werk The Body’s Legacies, Pt. 2: The Postcolonial Body van Kader Attia (video, 2018, 48 min.), gevolgd door een gesprek tussen Olivier Marboeuf (schrijver, kritisch denker, en curator, Parijs) en Ruth Wilson Gilmore (onderzoeker op gebied van strafrechtelijk abolitionisme en activist, Lissabon).