Publiek Programma

12-13 november 2022

Spectral Infrastructure

On Unhoused Music, (Im)Possible Realism, and the Unarchivable

Design: Sean van den Steenhoven

Onderdeel van The Hauntologists en het Spectral Infrastructure onderzoekstraject.

12–13 november 2022
11.00–18.30 uur
BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht  

Een weekend vol presentaties, gesprekken en luistersessies, georganiseerd in samenwerking met festival Le Guess Who?.

Spectral Infrastructure presenteert de onderzoeksvelden die de leden van het freethought collectief hebben ontwikkeld binnen hun langdurige onderzoekstraject bij BAK, basis voor actuele kunst.

Met: freethought (Adrian Heathfield, Massimiliano Mollona, ​​Louis Moreno, Irit Rogoff, Nora Sternfeld) en gasten James Clifford, DJ Lynnée Denise, Edward George, Paul Rekret en Dhanveer Singh Brar.

Hoe komt het dat we geloven dat infrastructuren, de geliefde componenten van materiële vooruitgang, ons volledig kunnen ondersteunen en alles brengen wat we nodig hebben? Met de introductie van het begrip ‘spectrale infrastructuur’‒een spookachtige aanwezigheid binnen een structureel organisme‒stelt freethought de vraag of alles wat we nodig hebben zowel herkenbaar als leverbaar is. In plaats daarvan hint ‘spectrale infrastructuur’ naar de verborgen, niet-erkende texturen die zich in alledaagse structuren bevinden, waardoor we het noodzakelijke kunnen verbuigen met het gewenste. In een reeks presentaties, gesprekken en luistersessies probeert freethought het spectrale in het waarneembare te onthullen door beroep te doen op zaken als het ‘niet-archiveerbare’ en ‘(on)mogelijk realisme’; door het navigeren van ruimtes vol resonantie en sporen; en door samen muziek te ontdekken die aanspraak op eigendom en individuele accumulatie ontketent. Hiermee gaan ze in tegen de overtuiging dat alles uiteindelijk iets opbrengt.

Unhoused Music, bijeengebracht door Louis Moreno 
Dit deel van het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met festival Le Guess Who?

. . . there is indeed a place where we have to impose and deposit all of ourselves. We know that race is inadequate, we know that gender is inadequate but just because they are inadequate does not mean there is not indeed a location for all of us.

—Cedric J. Robinson

Het verband tussen het geluid van muziek en een gevoel van plek is soms zo direct dat het bijna intuïtief lijkt. De relaties tussen jazz en New Orleans, dub en Kingston, house en Chicago, techno en Detroit lijken bijvoorbeeld te suggereren dat muziek een ander soort infrastructuur iseen manier waarop de stad ons bewoont.

Maar hoe rijmen we dat met de stelling dat als zwarte muziek, zoals auteur Fumi Okiji zegt, een bepaald soort woning is, dat het zowel een toevluchtsoord voor daklozen is als een traditie van kritiek waarvan de radicaliteit schuilt in het feit dat het idee van eigenwoningbezit een valkuil is?

Door middel van een een brede selectie van muziek beschouwt Unhoused Music in drie gesprekken de voortdurende geschiedenis van zwarte muziek, en hoe het tijdelijk het collectieve verlangen naar ruimte, plaats, huis en land herschikt. 

Deze reeks presentaties, gesprekken en luistersessies is bijeengebracht door freethought (Adrian Heathfield, Massimiliano (Mao) Mollona, Louis Moreno, Irit Rogoff en Nora Sternfeld) en is onderdeel van het langlopende onderzoeksproject Spectral Infrastructure (2020 –2023) door freethought bij BAK. 

Over Le Guess Who?
Le Guess Who? is een viering van geluid, wat plaatsvindt in Utrecht van 10-13 november 2022. Gewijd aan grensoverschrijdende muziek en cultuur van over de hele wereld, geeft Le Guess Who? een platform aan ondervertegenwoordigde geluiden die op andere plaatsen zelden worden gehoord; geluiden die de kracht hebben om levens te verrijken.

PROGRAMMA:
 Onder voorbehoud van wijzigingen

ZATERDAG
11.10–11.15:
Welkomstwoord door Julia Morandeira

11.15–11.45: 
Introductie van Spectral Infrastructure, door Irit Rogoff

11.45–13.00:
The Unarchivable
Presentatie door Irit Rogoff en Nora Sternfeld

Het archief is doorgaans gebaseerd op de belofte van stabiele continuïteit en de illusie van volledigheid. Door beroep te doen op het ‘onarchiveerbare’ suggereren we dat archieven onwaarschijnlijke categorieën opzetten en proberen deze vervolgens te vullen. Er is vaak herkenning van een bestaande onrust in het archief; aanwezigheden die hun categorieën weigeren; creatieve ficties die waarheid claimen; en een constante bespotting van een zogenaamde historische stabiliteit. Deze presentatie kijkt naar ‘het potentiële andere’ dat het archief uitdaagt: gevoel, herinnering, weerstand, eigenzinnigheid en koppigheid wervelen rond in een staat van weigering. In plaats van de vervollediging kan het juist de weigering zijn waardoor ‘het onarchiveerbare’ kan worden gevonden.

13.00–14.15:
Pauze

14.15–14.45:
this air
Presentatie door Adrian Heathfield

Op basis van this air (2022), zijn site-responsieve werk met de muzikant en componist Hahn Rowe geïnstalleerd bij BAK, bespreekt Adrian Heathfield de manieren waarop de twee lucht als ‘spectral infrastructure’ zien. Vandaag de dag is de gewelddadige regulatie van toxiciteit de manier waarop het recht om te ademen en de manier waarop iemand adem neemt ongelijk is verdeeld. Deze korte presentatie bespreekt tevens de politieke ecologie van de gebouwen waarin kunst wordt gemaakt en bezichtigd, en hun relatie tot infrastructureel geweld en de klimaatcatastrofe. 

15.45–16.15:
(Im)Possible Realism
Gesprek met James Clifford en Massimiliano (Mao) Mollona 

Een doorlopend gesprek dat vertrekt vanuit de stelling van antropoloog James Clifford dat etnografie kan worden beschouwd als een ‘contactzone’, een denkbeeldige en materiële politieke ruimte waarin interculturele, imperiale en kapitalistische vormen van geschiedenis en geografie worden uitgevoerd, afgeleerd en ongedaan gemaakt. Etnografie wordt hierbij gezien als een praktijk die zich bezighoudt met het onverwachte en het opkomende, en die historische tegenstellingen representeert door contrasterende verhalen. Het is een praktijk die de surrealistische, onvoltooide, buitensporige en paradoxale elementen van de werkelijkheid niet gladstrijkt. ‘(On)mogelijk realisme’ probeert dus om ons beeld van de geschiedenis uit te breiden door het bieden van gedeeltelijke en meerdere perspectieven die onvolledigheid kunnen vertegenwoordigen en weerstand kunnen bieden aan dialectische transcendentie. 

16.15–16.45:
Pauze

16.45–17.00:
Collective Authorship 
Interlude door Louis Moreno en Nora Sternfeld

17.00–18.30:
The House that Detroit Built*
Muziekselectie en gesprek met DJ Lynnée Denise

Deze sessie kijkt naar de over de vergeten genealogieën van zwarte muziek die het elektronische geluid van Detroit hebben gevormd, waarbij Denise de nadruk legt op de invloed van jazzmuzikanten Dorothy Ashby, Betty Carter en Alice Coltrane.

ZONDAG
11.10–11.15:

Welkomstwoord door Julia Morandeira

11.15–11.30:
What Remains (What Still Burns)
Interlude door Adrian Heathfield en Irit Rogoff

11.30–13.00:
Zone of Contact
Gesprek tussen freethought (Adrian Heathfield, Massimiliano Mollona, Louis Moreno en Nora Sternfeld) en James Clifford

Zone of Contact brengt de discussie over ‘het onarchiveerbare’ en ‘(on)mogelijk realisme’ samen, en reflecteert op hedendaagse musea en kunstinstellingen als ‘contactzones’. Dat wil zeggen: ruimtes van articulatie via dialoog als gemeenschappelijke basis, die dwars door meerdere culturele en identitaire formaties en ongelijke materiële omstandigheden heen snijden. Het voorbeeld van Ariella Aïsha Azoulay volgend nemen we—in plaats van het modernistische ideaal van het publieke museum te behouden of ons over te geven aan de huidige neoliberale logica—een abolitionistische houding, en stellen we voor om “het museum te treffen”, niet als een vorm van verstoring maar als een kans om imperialisme te ontleren, en de wereld lief te hebben. 

13.00–14.30:
Pauze

14.45–16.30:
‘There is a Location for All of Us…’*
Muziekselectie en gesprek met Louis Moreno, Dhanveer Singh Brar, en Paul Rekret

Tijdens deze sessies worden Dhanveer Singh Brar en Paul Rekret gevraagd om hun muzikale reactie op een reeks opmerkingen die theoreticus Cedric J. Robinson in 1996 maakte over de conceptualisering van plaats en locatie door historicus C.L.R. James, zoals te lezen is in het bovenstaande citaat. Het gesprek verkent de contactzone van verbanden tussen een aantal publicaties: Jazz as Critique: Adorno and Black Expression Revisited (2018) door Fumi Okiji; All Incomplete (2021) door Stefano Harney en Fred Moten; Teklife, Ghettoville, Eski: The Sonic Ecologies of Black Music in the Early 21st Century (2021) door Dhanveer Singh Brar; en Take This Hammer (2023) door Paul Rekret.

16.30–17.00:
Pauze

17.00–18.30:
On Broadwater Farm: from Son House to Dub Housing*
Muziekselectie en gesprek met Edward George en Louis Moreno

Kunstenaar en filmmaker Edward George onderzoekt hoe het Caribische bewustzijn—gesonificeerd door de muziek van dub—in de woonwijk ‘Broadwater Farm’ in Noord-Londen een bijzondere rol speelt om te begrijpen hoe zwarte diasporische muziek een andere relatie tot tijd en ruimte creëert.

*: Unhoused Music sessies

Tickets:

€10      : regulier ticket
€7,50   : korting (incl. CJP)
€0        : solidariteitsticket (voor <18, Museumkaart, U-pas, studenten en voor bezoekers die zich voor een andere reden geen regulier ticket kunnen veroorloven)

Vanwege bestaande copyrights vindt er van dit event geen live-stream plaats en kan er ook geen videomateriaal op de website worden geplaatst. 

Zowel een BAK ticket als een Le Guess Who? festivalbandje bieden toegang tot het volledige programma, inclusief de Unhoused Music sessies (in samenwerking met Le Guess Who?), evenals BAK’s huidige tentoonstelling The Hauntologists. 

In samenwerking met

suggesties uit het archief

Symposium

24 november 2022, 20.00-21.00

Mental Health Symposium: Communal Care & Healing

BAK Community Portal hosts....

Op donderdag 24 november 2022 organiseert Colored Qollective, in samenwerking met POCQunity, hun derde jaarlijkse symposium, dit keer gericht op de geestelijke gezondheid van queer mensen van kleur. Het thema van het symposium is Communal Care & Healing.

Workshop

19 november 2022

Unjumbling Our Histories

b.a.k. presents...

Unjumbling Our Histories is een tweedelige workshop over het vertellen van verhalen, collage en het maken van boeken—gecreëerd door kunstenaar en schrijver Maja Irene Bolier—met als doel het luisteren naar verhalen en deze kunnen delen in een veilige en prettige omgeving; een ruimte voor empathie, leren en begrijpen.

Performatief

16 oktober–11 november 2022

Open Call: Sint Maarten Parade

Community Portal presents...

BAK Community Portal presents… een reeks workshops voor deelname aan de Sint Maarten parade in de binnenstad van Utrecht op vrijdag 11 november 2022.

Bijeenkomst

28 oktober 2022, 19.00-22.00

Yallah Sabaya

Community Portal hosts...

Yallah Sabaya is een avond waarop dans en muziek vrouwen met verschillende culturele achtergronden met elkaar verbindt. Alle vrouwen, waar ze ook vandaan komen, kunnen op deze avond komen dansen en luisteren naar muziek. Het doel is om verbinding te maken door beweging, in plaats van verbale communicatie, in een veilige en gastvrije omgeving.