Boeklancering, Gesprek

23 maart 2015

Word Power Books, Edinburgh  

Sexing the Border: Gender, Art and New Media in Central and Eastern Europe

Katarzyna Kosmala, Sexing the Border: Gender, Art and New Media in Central and Eastern Europe, 2014

Op 23 maart 2015 gaat artistiek directeur Maria Hlavajova van BAK in gesprek met Rael Artel en Katarzyna Kosmala, ter gelegenheid van de publicatie van Kosmala’s nieuwe bloemlezing Sexing the Border: Gender, Art and New Media in Central and Eastern Europe.

Deze conversatie vindt plaats in het kader van de reeks Curating Europe’s Futures, een serie van gezamenlijk georganiseerde discussies die hedendaagse artistieke en curatorenpraktijken verkent die zich kritisch hebben verhouden tot de processen van sociaaleconomische herstructurering, identiteitspolitiek, genderdynamiek en cultuurbeleid in het Europa van ‘na de Blokken’.

suggesties uit het archief