public editorial meeting

16-17 mei 2014

Other Survivalisms

Voor een gedetailleerd programma en videoregistraties van alle bijdragen aan de FORMER WEST Public Editorial Meeting Other Survivalisms, zie hier.

Op 16 en 17 mei 2014 organiseert BAK, basis voor actuele kunst, onder de titel Other Survivalisms de tweede editie van haar Public Editorial Meetings, semi-openbare redactionele bijeenkomsten ten behoeve van de verwezenlijking van de aanstaande FORMER WEST-publicatie. Het is de tweede van deze voortdurende reeks bijeenkomsten die de koers vormen van de slotfase van FORMER WEST (2008–2016), het prominentste collaboratieve onderzoeksproject van BAK. Gehouden naar het model van een redactievergadering, staan de kleinschalige bijeenkomsten in het teken van informele (her)overwegingen van de kennis die in de loop van het project bijeen is gebracht. De publieke gedachtewisselingen vinden plaats in culturele en geopolitieke contexten zowel binnen als buiten het zogenaamde “voormalige Westen” en brengen een groot aantal mensen samen die een bijdrage hebben geleverd aan eerder onderzoek of dat nog steeds doen, onder wie kunstenaars, schrijvers, theoretici, curatoren, activisten, studenten en diverse publieksgroepen. De reeks bijeenkomsten is ontwikkeld door, en staat onder curatorschap van schrijver, cultuurcriticus en vertaler Boris Buden; curator, cultureel organisator en artistiek directeur van BAK Maria Hlavajova; en curator en schrijver Simon Sheikh.

De bijeenkomst in Utrecht, volgend op de eerste, Berlijnse, Public Editorial Meeting, die plaats vond tijdens FORMER WEST: Documents, Constellations, Prospects in het Haus der Kulturen der Welt in 2013, valt samen met het huidige onderzoek van BAK naar Future Vocabularies en met het eerste lemma over conceptuele beschrijvingen van “survival”. Eén pad binnen het onderzoek verkent het vraagstuk van de commons als modus om het voortbestaan van de notie van het publieke te garanderen. Dit traject hanteert het voorbeeld van het zogenaamd “publieke” instituut kunst en cultuur, dat zijn emancipatorische potentieel heeft verloren nu blijkt dat de belangen van overheden en private partijen worden gedreven door dezelfde (markt-)krachten, en richt zich op manieren van instituting-in-common. Daarbij wordt niet alleen onderzocht hoe druk wordt uitgeoefend op dominante vormen van eigendom en bestuur, maar tevens hoe de kunstinstelling zelf getransformeerd zou kunnen worden tot een actor in politiek handelen. Hoe willen we onszelf organiseren? Is zelf-institutionalisering een effectief middel om te overleven, nu de staat tanende lijkt te zijn? De tweede stroom binnen dit samenzijn snijdt de vooruitzichten van overleven aan via economische en ecologische invalshoeken en rampen, en vraagt zich af hoe wij “anders” kunnen overleven, te midden van de breuk van het huidige interregnum (zeer in de Gramsciaanse zin van een periode waarin “het oude stervende is en het nieuwe niet geboren kan worden”). Het derde traject bekijkt overleven vanuit het perspectief van “het voortleven”, wat een tijdsbeleving oproept die afwijkt van de logica van de “post-ismen” die onze historische verbeelding zolang heeft gemonopoliseerd, zij het middels de concepten van het postpolitieke, postutopische of posthistorische. Dit laatste traject overstijgt de eeuwige herhaling van “post-ismen” en geeft een aanzet voor een kritiek op de ideologieën die erachter schuilgaan.

Other Survivalisms bestaat uit een aantal bijeenkomsten met begeleide gesprekken tussen kunstenaars, theoretici en activisten. Ze vinden plaats op vrijdag 16 mei van 13.30 tot 20.00 uur en zaterdag 17 mei van 09.30 tot 20.00 uur in het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht, gelegen tegenover BAK.

De volgende mensen leveren een bijdrage aan het project: Boris Buden (schrijver, cultuurcriticus en vertaler, Berlijn); T.J. Demos (kunsthistoricus en -criticus, Londen); Mark Fisher (theoreticus, schrijver en redacteur, Londen); Maja & Reuben Fowkes (kunsthistorici en curatoren, Londen en Boedapest); Katherine Gibson (theoreticus en schrijver, Sydney); Maria Hlavajova (curator, cultureel organisator en artistiek directeur van BAK, Amsterdam en Utrecht); Brigitta Kuster (kunstenaar en schrijver, Berlijn); Massimiliano Mollona (theoreticus en schrijver, Londen); Alexei Penzin (filosoof en schrijver, Londen en Moskou); Andrea Phillips (theoreticus en schrijver, Londen); Poka-Yio (kunstenaar en curator, Athene); Simon Sheikh (curator en theoreticus, Berlijn en Londen); en Marina Vishmidt (schrijver, redacteur en criticus, Londen).

Programma

Paneldiscussie
16.05.2014
The Commons as the Survival of the “Public”

Paneldiscussie
17.05.2014
Survival Through an Economic and Environmental Lens

Paneldiscussie
17.05.2014
Critique of the Ideology of “Post-isms”

suggesties uit het archief

Tentoonstelling

4-18 juli 2019

Futures Without

Van 4–18 juli 2019 host BAK, basis voor actuele kunst de HKU MA Fine Art afstudeertentoonstelling Futures Without.

Serie

10 maart 2019–05 januari 2020

BAK, basis voor…

In de serie BAK, basis voor… gaat BAK de samenwerking aan met andere organisaties om zo samen te werken aan gedeelde urgenties en het ontwikkelen van proposities voor andere vormen van samenzijn, ‘being together otherwise’. De serie is onderdeel van de voorbereidingsfase van het tentoonstellingsproject Trainings for the Not-Yet, dat vanaf september 2019 wordt georganiseerd bij BAK in samenwerking met kunstenaar Jeanne van Heeswijk.

14 september 2019–12 januari 2020

Trainings for the Not-Yet

BAK presenteert vanaf september 2019 samen met kunstenaar Jeanne van Heeswijk het project Trainings for the Not-Yet. Het project bestaat uit een tentoonstelling als een serie ‘community learnings’, performatieve workshops, kunstwerken, leerobjecten en gesprekken. Voor dit project wordt er intensief samengewerkt met (inter)nationale kunstenaars, theoretici en activisten en initiatieven en gemeenschappen die (voornamelijk) in Utrecht gevestigd zijn.

Educatieprogramma

23 september–28 oktober 2019

Cursus: Art and Politics (BAK Public Studies)

Van 23 september tot en met 28 oktober 2019 organiseert BAK de cursus ‘Art and Politics’. In zes wekelijkse sessies leren deelnemers op een toegankelijke manier hoe actuele kunst zich verhoudt tot het politieke. De cursus wordt gegeven door Maria Hlavajova, de algemeen en artistiek directeur van BAK. Deadline voor aanmeldingen: 17 september 2019.