public editorial meeting

16-17 mei 2014

Other Survivalisms

Voor een gedetailleerd programma en videoregistraties van alle bijdragen aan de FORMER WEST Public Editorial Meeting Other Survivalisms, zie hier.

Op 16 en 17 mei 2014 organiseert BAK, basis voor actuele kunst, onder de titel Other Survivalisms de tweede editie van haar Public Editorial Meetings, semi-openbare redactionele bijeenkomsten ten behoeve van de verwezenlijking van de aanstaande FORMER WEST-publicatie. Het is de tweede van deze voortdurende reeks bijeenkomsten die de koers vormen van de slotfase van FORMER WEST (2008–2016), het prominentste collaboratieve onderzoeksproject van BAK. Gehouden naar het model van een redactievergadering, staan de kleinschalige bijeenkomsten in het teken van informele (her)overwegingen van de kennis die in de loop van het project bijeen is gebracht. De publieke gedachtewisselingen vinden plaats in culturele en geopolitieke contexten zowel binnen als buiten het zogenaamde “voormalige Westen” en brengen een groot aantal mensen samen die een bijdrage hebben geleverd aan eerder onderzoek of dat nog steeds doen, onder wie kunstenaars, schrijvers, theoretici, curatoren, activisten, studenten en diverse publieksgroepen. De reeks bijeenkomsten is ontwikkeld door, en staat onder curatorschap van schrijver, cultuurcriticus en vertaler Boris Buden; curator, cultureel organisator en artistiek directeur van BAK Maria Hlavajova; en curator en schrijver Simon Sheikh.

De bijeenkomst in Utrecht, volgend op de eerste, Berlijnse, Public Editorial Meeting, die plaats vond tijdens FORMER WEST: Documents, Constellations, Prospects in het Haus der Kulturen der Welt in 2013, valt samen met het huidige onderzoek van BAK naar Future Vocabularies en met het eerste lemma over conceptuele beschrijvingen van “survival”. Eén pad binnen het onderzoek verkent het vraagstuk van de commons als modus om het voortbestaan van de notie van het publieke te garanderen. Dit traject hanteert het voorbeeld van het zogenaamd “publieke” instituut kunst en cultuur, dat zijn emancipatorische potentieel heeft verloren nu blijkt dat de belangen van overheden en private partijen worden gedreven door dezelfde (markt-)krachten, en richt zich op manieren van instituting-in-common. Daarbij wordt niet alleen onderzocht hoe druk wordt uitgeoefend op dominante vormen van eigendom en bestuur, maar tevens hoe de kunstinstelling zelf getransformeerd zou kunnen worden tot een actor in politiek handelen. Hoe willen we onszelf organiseren? Is zelf-institutionalisering een effectief middel om te overleven, nu de staat tanende lijkt te zijn? De tweede stroom binnen dit samenzijn snijdt de vooruitzichten van overleven aan via economische en ecologische invalshoeken en rampen, en vraagt zich af hoe wij “anders” kunnen overleven, te midden van de breuk van het huidige interregnum (zeer in de Gramsciaanse zin van een periode waarin “het oude stervende is en het nieuwe niet geboren kan worden”). Het derde traject bekijkt overleven vanuit het perspectief van “het voortleven”, wat een tijdsbeleving oproept die afwijkt van de logica van de “post-ismen” die onze historische verbeelding zolang heeft gemonopoliseerd, zij het middels de concepten van het postpolitieke, postutopische of posthistorische. Dit laatste traject overstijgt de eeuwige herhaling van “post-ismen” en geeft een aanzet voor een kritiek op de ideologieën die erachter schuilgaan.

Other Survivalisms bestaat uit een aantal bijeenkomsten met begeleide gesprekken tussen kunstenaars, theoretici en activisten. Ze vinden plaats op vrijdag 16 mei van 13.30 tot 20.00 uur en zaterdag 17 mei van 09.30 tot 20.00 uur in het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht, gelegen tegenover BAK.

De volgende mensen leveren een bijdrage aan het project: Boris Buden (schrijver, cultuurcriticus en vertaler, Berlijn); T.J. Demos (kunsthistoricus en -criticus, Londen); Mark Fisher (theoreticus, schrijver en redacteur, Londen); Maja & Reuben Fowkes (kunsthistorici en curatoren, Londen en Boedapest); Katherine Gibson (theoreticus en schrijver, Sydney); Maria Hlavajova (curator, cultureel organisator en artistiek directeur van BAK, Amsterdam en Utrecht); Brigitta Kuster (kunstenaar en schrijver, Berlijn); Massimiliano Mollona (theoreticus en schrijver, Londen); Alexei Penzin (filosoof en schrijver, Londen en Moskou); Andrea Phillips (theoreticus en schrijver, Londen); Poka-Yio (kunstenaar en curator, Athene); Simon Sheikh (curator en theoreticus, Berlijn en Londen); en Marina Vishmidt (schrijver, redacteur en criticus, Londen).

Programma

Paneldiscussie
16.05.2014
The Commons as the Survival of the “Public”

Paneldiscussie
17.05.2014
Survival Through an Economic and Environmental Lens

Paneldiscussie
17.05.2014
Critique of the Ideology of “Post-isms”

suggesties uit het archief

18 september–22 december 2019

Trainingsprogramma Trainings for the Not-Yet

Trainings for the Not-Yet, een project van BAK, basis voor actuele kunst en kunstenaar Jeanne van Heeswijk in samenwerking met vele anderen, bestaat uit een tentoonstelling als een serie van ‘community learnings’, performatieve workshops, kunstwerken, leerobjecten en gesprekken. Het trainingsprogramma van het project bestaat community-to-communitysessies met kunstenaars, activisten, dansers, koks, en meer vinden elke week plaats gedurende het project.

BAK, basis voor...

2 maart 2019, 14.00-17.00

Utrecht for Her: Voices of New Women

BAK, basis voor New Women Connectors

New Women Connectors and BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht present the gathering Utrecht for Her: Voices of New Women. Utrecht for Her: Voices of New Women gathers refugee and migrant women from all backgrounds to learn about and share challenges that women newcomers experience, and how to veer these challenges toward solutions for policy and community forums to act upon effectively.

Bijeenkomst

12 april 2019, 14.30-17.00

Let’s Mobilize for a Europe We Want: Voices of New Women

BAK, basis voor New Women Connectors

New Women Connectors en BAK, basis voor actuele kunst presenteren de bijeenkomst Let’s Mobilize for a Europe We Want: Voices of New Women. De bijeenkomst maakt deel uit van de serie BAK, basis voor… waarin BAK de handen ineen slaat met andere organisaties om te werken aan gedeelde urgenties en het gezamenlijk ontwikkelen van voorstellen voor andere vormen van samenzijn: ‘being together otherwise‘.

Openingsweekend

14-15 september 2019

Opening: Trainings for the Not-Yet/Het trappenhuis van de stad

Het openingsweekend van Trainings for the Not-Yet, een grootschalig tentoonstellingsproject in samenwerking met kunstenaar Jeanne van Heeswijk, vindt plaats tijdens het Utrechtse Uitfeest op 14 en 15 september 2019. Het project opent met Het trappenhuis van de stad (The City Staircase): een serie gesprekken waarin zo’n honderd Utrechters, in sessies van twee keer zes uur, met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de stad.