public editorial meeting

16-17 mei 2014

Other Survivalisms

Voor een gedetailleerd programma en videoregistraties van alle bijdragen aan de FORMER WEST Public Editorial Meeting Other Survivalisms, zie hier.

Op 16 en 17 mei 2014 organiseert BAK, basis voor actuele kunst, onder de titel Other Survivalisms de tweede editie van haar Public Editorial Meetings, semi-openbare redactionele bijeenkomsten ten behoeve van de verwezenlijking van de aanstaande FORMER WEST-publicatie. Het is de tweede van deze voortdurende reeks bijeenkomsten die de koers vormen van de slotfase van FORMER WEST (2008–2016), het prominentste collaboratieve onderzoeksproject van BAK. Gehouden naar het model van een redactievergadering, staan de kleinschalige bijeenkomsten in het teken van informele (her)overwegingen van de kennis die in de loop van het project bijeen is gebracht. De publieke gedachtewisselingen vinden plaats in culturele en geopolitieke contexten zowel binnen als buiten het zogenaamde “voormalige Westen” en brengen een groot aantal mensen samen die een bijdrage hebben geleverd aan eerder onderzoek of dat nog steeds doen, onder wie kunstenaars, schrijvers, theoretici, curatoren, activisten, studenten en diverse publieksgroepen. De reeks bijeenkomsten is ontwikkeld door, en staat onder curatorschap van schrijver, cultuurcriticus en vertaler Boris Buden; curator, cultureel organisator en artistiek directeur van BAK Maria Hlavajova; en curator en schrijver Simon Sheikh.

De bijeenkomst in Utrecht, volgend op de eerste, Berlijnse, Public Editorial Meeting, die plaats vond tijdens FORMER WEST: Documents, Constellations, Prospects in het Haus der Kulturen der Welt in 2013, valt samen met het huidige onderzoek van BAK naar Future Vocabularies en met het eerste lemma over conceptuele beschrijvingen van “survival”. Eén pad binnen het onderzoek verkent het vraagstuk van de commons als modus om het voortbestaan van de notie van het publieke te garanderen. Dit traject hanteert het voorbeeld van het zogenaamd “publieke” instituut kunst en cultuur, dat zijn emancipatorische potentieel heeft verloren nu blijkt dat de belangen van overheden en private partijen worden gedreven door dezelfde (markt-)krachten, en richt zich op manieren van instituting-in-common. Daarbij wordt niet alleen onderzocht hoe druk wordt uitgeoefend op dominante vormen van eigendom en bestuur, maar tevens hoe de kunstinstelling zelf getransformeerd zou kunnen worden tot een actor in politiek handelen. Hoe willen we onszelf organiseren? Is zelf-institutionalisering een effectief middel om te overleven, nu de staat tanende lijkt te zijn? De tweede stroom binnen dit samenzijn snijdt de vooruitzichten van overleven aan via economische en ecologische invalshoeken en rampen, en vraagt zich af hoe wij “anders” kunnen overleven, te midden van de breuk van het huidige interregnum (zeer in de Gramsciaanse zin van een periode waarin “het oude stervende is en het nieuwe niet geboren kan worden”). Het derde traject bekijkt overleven vanuit het perspectief van “het voortleven”, wat een tijdsbeleving oproept die afwijkt van de logica van de “post-ismen” die onze historische verbeelding zolang heeft gemonopoliseerd, zij het middels de concepten van het postpolitieke, postutopische of posthistorische. Dit laatste traject overstijgt de eeuwige herhaling van “post-ismen” en geeft een aanzet voor een kritiek op de ideologieën die erachter schuilgaan.

Other Survivalisms bestaat uit een aantal bijeenkomsten met begeleide gesprekken tussen kunstenaars, theoretici en activisten. Ze vinden plaats op vrijdag 16 mei van 13.30 tot 20.00 uur en zaterdag 17 mei van 09.30 tot 20.00 uur in het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht, gelegen tegenover BAK.

De volgende mensen leveren een bijdrage aan het project: Boris Buden (schrijver, cultuurcriticus en vertaler, Berlijn); T.J. Demos (kunsthistoricus en -criticus, Londen); Mark Fisher (theoreticus, schrijver en redacteur, Londen); Maja & Reuben Fowkes (kunsthistorici en curatoren, Londen en Boedapest); Katherine Gibson (theoreticus en schrijver, Sydney); Maria Hlavajova (curator, cultureel organisator en artistiek directeur van BAK, Amsterdam en Utrecht); Brigitta Kuster (kunstenaar en schrijver, Berlijn); Massimiliano Mollona (theoreticus en schrijver, Londen); Alexei Penzin (filosoof en schrijver, Londen en Moskou); Andrea Phillips (theoreticus en schrijver, Londen); Poka-Yio (kunstenaar en curator, Athene); Simon Sheikh (curator en theoreticus, Berlijn en Londen); en Marina Vishmidt (schrijver, redacteur en criticus, Londen).

Programma

Paneldiscussie
16.05.2014
The Commons as the Survival of the “Public”

Paneldiscussie
17.05.2014
Survival Through an Economic and Environmental Lens

Paneldiscussie
17.05.2014
Critique of the Ideology of “Post-isms”

suggesties uit het archief

Field Work

15 februari 2023, 10.00-18.00

ULTRASTUDIO THIRD SESSION 

A series of practical publishing workshops hosted by an active squat and anarchist social center in Amsterdam and organized by the Bookbinding Studio of Sandberg Instituut/Rietveld Academy and Lila Athanasiadou. 

Field Meal

4 februari 2023, 13.00-18.00

ULTRAHOSPITALITY FIELD MEAL 1: SANCOCHO FLORAL

Community Portal presents...

Using the sancocho (a pan-Latin American soup with no fixed recipe) as a tool for research and encounter, Mercado Lourdes (Bogotá, Colombia) will host and organize a series of field meals. These events activate and connect the multiple affects that have resulted from ongoing research with local producers into the biodiversity of the territory.  

Workshop

16 december 2022, 15.00-17.00

Stitching, Writing, Singing

Community Portal hosts...

In all continents, people have built matriarchal cosmologies sustained by complex rituals. In the advent of main modern religions and after centuries of colonizing invasions, the goddesses of antiquity were suppressed by the patriarchal structures that consolidated our era. However, they found ways to speak to us in the language of patterns, melodies, and poems. This workshop uses the voice as a method to reveal the presence of goddesses. 

Workshop

27 januari, 18.30–29 januari, 21.00 2023

How to Set Up a Community Kitchen

b.ASIC a.CTIVIST k.ITCHEN brews...

During these sessions—part of the bASIC aCTIVIST kITCHEN (b.a.k.) program in collaboration with Berend Bombarius, De Voorkamer and BAK, basis voor actuele kunst—we want to collectively explore the topic of setting up community kitchens. Different strategies, tools, methodologies, and contexts are explored to learn more about the challenges and opportunities in the practices and theories of community kitchens.