Fellowship

13 april–09 mei 2021

 

Oproep: BAK Fellowship for Situated Practice 2021/2022

Closing session of the BAK 2020 Fellowship, BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, 2020, photo: Tom Janssen

BAK’s postacademische programma Fellowship for Situated Practice staat nu open voor aanmeldingen van in Nederland gevestigde beoefenaars die werken op het snijvlak van kunst, theorie en sociale actie. De deadline voor aanmeldingen is 9 mei 2021, 24.00 uur CEST.

Het postacademische Fellowship-programma van BAK bestaat sinds 2017. In het programma staat het onderzoek naar, en de herformulering van, het hedendaagse door middel van theoretisch geïnformeerde en politiek-gedreven kunstproductie en -onderzoek centraal (voor meer informatie over de Fellowship, klik hier).

Voor het Fellowship-programma van 2021/2022 zijn vijf posities beschikbaar voor een periode van 10 maanden (september 2021 tot en met juni 2022), die open staan voor in Nederland gevestigde beoefenaars. De geselecteerde Fellows vormen samen een ‘onderzoekscel’ die gewijd is aan het ‘Spectral Infrastructure’ traject, dat is samengesteld door het collectief freethought. De cel werkt samen met de andere cellen in het programma, die gevestigd zijn in Jakarta, Istanboel en het digitale domein.

Onderzoekstraject: ‘Spectral Infrastructure’
Fellowship-voorstellen moeten zich verhouden tot en werken binnen het nieuwe, langlopende onderzoekstraject ‘Spectral Infrastructure’, dat vanaf 2021 wordt ontwikkeld door het freethought collectief bij BAK.

In algemene zin wordt ‘infrastructuur’ beschouwd als de verborgen operatieve onderlaag van het dagelijkse leven. Normaal gesproken verwijst het naar systemen voor fysieke transportnetwerken en communicatie, voor circulatie van afval, nutsvoorzieningen, digitaal management en kapitaalverkeer. De notie van ‘spectral infrastructure’ neemt afstand van deze materiële associaties, en richt zich, in het onderzoek van freethought, op de verborgen en affectieve elementen die zowel infrastructuur als het dagelijkse leven bij elkaar houden. Het zijn de dingen die onzichtbaar, onhoorbaar en onleesbaar zijn, of zoals freethought het omschrijft: ‘the hidden and invisible textures that sustain an undefinable and disruptive quality in an otherwise efficient seeming organism,’ of in andere gevallen, ‘the ephemeral glue that holds things together in affective modality.’ Voorbeelden zijn ritme, vibratie, trillingen, atmosferen, gebaren, liefde, het geestelijke, het voortvluchtige, dromen en uithoudingsvermogen: de elementen die ontsnappen aan traditionele vormen van meten, volgen en archiveren, en vragen om experimentele vormen van mapping, voelen en traceren. ‘Spectral infrastucture’ ondermijnt van nature een vaste definitie, maar werkt als een vluchtige hercompositie van dominante historische narratieven en vormen van infrastructuur.

Uitgangspunten voor onderzoek binnen het ‘Spectral Infrastructure’ traject zijn thema’s als ‘spectrale’ arbeid, vluchtigheid en uithoudingsvermogen in fysieke prestaties en het lichamelijk geheugen, overblijfselen van bovengenoemde ‘verborgen’ elementen in onze omgeving, en het domein van het niet-archiveerbare.

Vanuit freethought‘s eigen onderzoekspraktijk, die tot uiting komt in gezamenlijke studie en openbaar onderzoek naar de notie van spectral infrastructure, fungeert het collectief als de Fellowship Convener, die de seminars, screenings en gesprekken organiseert met het Fellowshipcohort. Het freethought collectief kwam in 2012 bij elkaar, te midden van toenemende crises in de onderwijssector. Het woord ‘free’ in de naam wijst op de noodzaak om kennis los te koppelen van disciplines, institutionele settings en voorspelbare resultaten, en om tot nieuwe vormen van kennisverspreiding te komen. Het collectief bestaat uit Stefano Harney, Royal Holloway, University of London, Londen; Adrian Heathfield, University of Roehampton, Londen; Massimiliano Mollona, Goldsmiths, University of London, Londen; Louis Moreno, Goldsmiths, University of London, Londen; Irit Rogoff, Goldsmiths, University of London, Londen; en Nora Sternfeld, HFBK Hamburg, Hamburg en ECM– educating/curating/managing, Universität für angewandte Kunst Wien, Wenen.

Meer weten over het concept ‘spectral infrastructure’ en het freethought collectief? Bekijk onderstaande video, een gesprek tussen  freethought leden Massimiliano Mao Mollona en Irit Rogoff, opgenomen op 26 april 2021:

Structuur
In 2021/2022 breidt het BAK Fellowship for Situated Practice uit tot een nieuwe samenstelling van verspreide maar onderling verbonden onderzoekscellen, die op afstand samenwerken. Naast die van de in Nederland gevestigde Fellows zijn er twee onderzoekscellen in partnerschap met Gudskul, Jakarta en Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV), Istanboel. Een vierde cel is digitaal, met Fellows die voornamelijk werken in het virtuele domein. Binnen deze onderzoekscellen werken de Fellows in (relatieve) fysieke nabijheid. De collectieve studie, het onderzoek en uitwisseling tussen alle cellen wordt grotendeels digitaal gefaciliteerd.

De voertaal van het programma (alsook de aanmeldingsprocedure) is Engels.

Verwachtingen
Van de Fellows wordt verwacht een voorstel te doen voor een experimenteel onderzoek binnen hun eigen veld of praktijk, en deze te ontwikkelen in relatie tot het overkoepelende onderzoekstraject ‘Spectral infrastructure’. Dit vindt tegelijkertijd plaats op drie niveaus: individueel, in samenwerking met de andere Fellows binnen de eigen onderzoekscel, en in samenwerking met de gehele lichting in de uitwisseling tussen de vier onderzoekscellen.

De praktijk, intensiteit en het ritme van de onderzoekscellen worden lokaal bepaald en afgestemd met de organiserende partnerinstellingen BAK basis voor actuele kunst, Utrecht (voor de in Nederland gevestigde en digitale Fellows); Gudskul, Jakarta en IKSV, Istanboel.

Het volledige Fellowscohort van alle vier onderzoekscellen komt wekelijks samen in Fellowship Intensives. Deze vinden grotendeels digitaal plaats. De Fellowship Intensives worden om de beurt geleid door elk van de onderzoekscellen en door freethought, in de geest van peer-to-peer, wederzijdse studie. De Intensives kunnen worden bijgewoond door gasten (kunstenaars, theoretici en andere praktijkbeoefenaars die buiten het specifieke academische en culturele veld opereren), voor gesprekken, screenings, performances, trainingen, enzovoort. Het is ook mogelijk om delen van de Fellowship Intensives toegankelijk te maken voor anderen in (semi)publieke samenstellingen.

De Fellows worden uitgenodigd om deel te nemen aan BAK’s digitale forum Prospections, door middel van het presenteren van hun onderzoek, samenwerkingen en potentiële projecten, evenals livestreaming van lezingen, optredens en andere activiteiten. Er worden geen tastbare tegenprestaties verwacht als resultaat van het Fellowship-programma.

Het BAK Fellowship-programma heeft samenwerkingsverbanden met de HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht, waardoor Fellows hun onderzoekspraktijk (mogelijk) kunnen verbinden met een artistiek en academisch institutioneel veld, door middel van tutorials, het leiden van workshops, en uitwisseling met studenten. Fellows kunnen op aanvraag gebruik maken van de faciliteiten (werkplaatsen) van de HKU.

Voor wie
De BAK Fellowship for Situated Practice richt zich op het faciliteren van collectieve, intergenerationele, transdisciplinaire en diverse praktijken, en streeft naar een kritische lichting van kunstenaars en andere denkers en beoefenaars. Mensen met niet-gecanoniseerde praktijken, gemarginaliseerde identiteiten en ervaringen, en van uiteenlopende leeftijden, worden sterk aangemoedigd om zich aan te melden. Kandidaten dienen op het moment van aanmelding in Nederland gevestigd te zijn.

Beoefenaars die momenteel aan een PhD-programma deelnemen of een fulltime functie elders hebben gedurende de Fellowship-periode, komen niet in aanmerking.

Vergoeding
Elke Fellow ontvangt een maandelijks stipendium van €1.500,- voor een periode van 10 maanden. Daarnaast kunnen middelen als werkplaatsen en ruimte beschikbaar gesteld worden op individuele basis, via de samenwerking met HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Fellows zijn zelf verantwoordelijk voor hun zorgverzekering.
De inschrijfkosten bedragen eenmalig €3.000,-

Aanmelden
Meld je aan via het aanmeldformulier (aanmeldingen graag in het Engels indienen).

Deadline voor aanmeldingen: 9 mei 2021
Publieke aankondiging van geselecteerde Fellows: juni 2021
Looptijd Fellowship: 15 september 2021–30 juni 2022

Vragen over de aanmeldingsprocedure?
Neem dan contact op met Irene Calabuch Mirón, coördinator BAK Fellowship-programma: fellowship@bakonline.org.


FAQ Fellowship for Situated Practice and Spectral Infrastructure

Q. The “Spectral Infrastructure” research trajectory sounds interesting, but haven’t done specific research on this topic yet. Can I still apply?
A: Yes! This is a research in its initial stages, so it is open to proposals that work with and speculate around possible understandings of what the spectral infrastructures are and where they can be found – you do not have to have any pre-existing research at the ready. The following questions may guide your application: What types of research would you imagine in these lines? Do you recognize spectral forces that sustain collectivities? How are they articulated? How can they be traced or sensed?

Q: Where can I learn more on Spectral Infrastructure and what kind of directions to take the research in?
A: freethought members Irit Rogoff and Massimiliano Mao Mollona recorded an interview explaining the origin of the freethought collective, their previous research on infrastructure, and the current question about the spectral infrastructures. You can view it below. Moreover, the following glossary (link) maps out the conceptual starting for the research trajectory, and might guide you in thinking about your research proposal.

Q. Why is there a €3000 application fee? Can I pay this in installments?
A. This fee is to cover initial administrative costs. It only applies to candidates who are actually selected for the Fellowship. It is possible to pay in installments, please contact fellowship@bakonline.org 

 

suggesties uit het archief

Sint Maarten Parade

22 oktober–10 november 2023

BAK at the Sint Maarten Parade 2023

For Sint Maarten Parade 2023, Tools for Action—a non-profit organization that develops artistic interventions for political actions—collaborates with Utrecht-based members of Filipino, Caribbean, and other communities to collectively dream a parade compartment.

Crowdfunding Campaign

09 september–08 december 2023

Join Our Crowdfunding Campaign: Support Freefilmers!

The project To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023) and the project To Watch the War, In Solidarity are accompanied by a crowdfunding campaign in support of Freefilmers—some of its members are artists and activist filmmakers included in the exhibition and public program.

Tentoonstelling

22 september–08 december 2023

To Watch the War: In Solidarity

Deze spontane presentatie is onderdeel van een langer lopende reeks projecten onder deze titel, verbonden aan het beeldforum To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023) in BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, te zien van 9 september tot en met 29 oktober 2023.

Public Program

09 september–29 oktober 2023

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023)/Publieksprogramma

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023) involves a hybrid off- and online sequence of conversations and screenings around discursive and artistic interventions that reimagine the social implications of watching the war through ways that disrupt, subvert, resist the media’s incessant spectacularization of war.