Samenwerking en Open oproep

03 december 2020–30 januari 2021

 

Maak systeemverandering mogelijk met creativiteit

Ontwerp: Tyneisha van Veltum

Een gezamenlijke oproep van Stichting Nederland Wordt Beter, The Black Archives/New Urban Collective, Black Queer & Trans Resistance NL, Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, aan kunstenaars en schrijvers om het Manifesting Systemic Change Through Creative Waves-manifesto zich te laten manifesteren.

Na de moord op George Floyd in Minneapolis afgelopen juni, en als reactie op de ontelbare zwarte mensen die door de politie de afgelopen jaren zijn gedood, zijn er door heel Nederland meer dan 60.000 mensen de straat opgegaan. Naast deze historische #BlackLivesMatter-protesten en campagnes, groeit het besef dat ook Nederland worstelt met haar eigen diepgewortelde institutioneel racisme. In deze golf van herkenning hebben veel zwarte mensen en andere mensen van kleur plaatselijk deelgenomen aan antiracistische protesten, of hebben ze zich voor het eerst uitgesproken over racisme en discriminatie in dit land. Ook beleidsmakers en politici namen actief deel aan het debat.

In navolging van deze uitingen hebben Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB), The Black Archives/New Urban Collective (TBA/NUC), en Black Queer & Trans Resistance NL (BQTR), in vijf provincies in Nederland openbare bijeenkomsten georganiseerd. De resultaten van deze bijeenkomsten leverden, samen met interviews met experts en de online door de organisaties uitgevoerde enquêtes, het materiaal op voor een nieuw, collectief-geschreven document getiteld: ‘Maak systeemverandering mogelijk met creativiteit’ (Manifesting Systemic Change Through Creative Waves). Dit manifest heeft als doel institutioneel racisme tegen te gaan, en zwarte emancipatie te bevorderen. Het wordt op dit moment aan zwarte gemeenschappen, de antiracisme beweging, politieke partijen, beleidsmakers, instanties, en maatschappelijke organisaties gepresenteerd. Het manifest bevat o.a. adviezen en een reeks eisen van en voor zwarte gemeenschappen, over het aanpakken van racisme in verschillende sectoren zoals onderwijs, arbeidsmarkt, kunst en cultuur. Het is niet in beton gegoten – wij zien het als een ‘levend document’ dat kan worden aangepast in samenwerking met, en met inzet van zwarte gemeenschappen en de samenleving in ruimere zin. Het wordt naar verwachting in januari 2021 gepresenteerd.

In verband met dit manifest, en met het oog op het verder ontwikkelen van een meerledig project voor antiracistische verandering in Nederland, organiseren NLWB, TBA/NUC, BQTR, samen met BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht en Kick Out Zwarte Piet (KOZP), een open oproep aan kunstenaars en schrijvers om ‘het manifest te manifesteren’. De oproep komt voort uit de noodzaak om het manifest handen en voeten te geven en er als een levend document mee aan de slag te gaan vanuit verschillende sectoren van de samenleving. 

Bekijk het Zwarte Manifest hier.

suggesties uit het archief

Tentoonstelling

Filmvertoning

2 mei 2021

Fragments of Repair/Gathering II: The Body’s Legacies, Part 2: The Postcolonial Body (online)

De tweede online gathering van Fragments of Repair/Gatherings, bestaande uit een screening van het werk The Body’s Legacies, Part 2: The Postcolonial Body van Kader Attia (video, 2018, 48 min.), gevolgd door een gesprek tussen Olivier Marboeuf (schrijver, kritisch denker, en curator, Parijs) en Ruth Wilson Gilmore (onderzoeker op gebied van strafrechtelijk abolitionisme en activist, Lissabon).

Publiek programma

Podcast en geluidsinstallatie

17 april–03 juli 2021

Fragments of Repair: Repair & Listen

Gedurende het projectFragments of Repair zal Kader Attia een nieuw werk maken, in de vorm van een twaalfdelige podcast en geluidsinstallatie met als titel Repair & Listen. Het werk is gebaseerd op transculturele epistemologie en levenservaringen, en verkent de idee van ‘herstel’ als een concrete praktijk om de psychologische impact van het leven tijdens een pandemie het hoofd te bieden. De afleveringen van de podcast komen gedurende de looptijd van Fragments of Repair beschikbaar op deze pagina.