Tentoonstelling

11 april–21 juni 2015

New World Academy Exhibition

  • Openingstoespraak van de New World Academy tentoonstelling door Edwin Jacobs, directeur van het Centraal Museum Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst en het Centraal Museum Utrecht presenteren de tentoonstelling New World Academy, die kunstwerken, documenten en voorstellen toont uit de vijf sessies van het gelijknamige educatieplatform die tussen 2013 en 2015 hebben plaatsgevonden, verweven met een door kunstenaar Jonas Staal gemaakte selectie van werken uit de collectie van het Centraal Museum.

De tentoonstelling presenteert werk van Artist Association of Azawad, Moussa Ag Assarid, Concerned Artists of the Philippines, Constant, Dilar Dirik, Marlene Dumas, Michail Grobman, Hans Haacke, Manette van Ingenegeren, Lisa Ito, Crisanto de Leon, Alexander Nieuwenhuis, Yoonis Osman Nuur, Dirk Poot, Mazou Ibrahim Touré, Jan Toorop, Charley Toorop, UgatLahi Artist Collective, Wij Zijn Hier en Erich Wichmann. Het tentoonstellingsontwerp is ontwikkeld in samenwerking met Remco van Bladel en Paul Kuipers (Event Architectuur).

In de openingsconferentie presenteren gastdocenten en deelnemers van New World Academy nieuwe culturele en politieke initiatieven die zijn voortgekomen uit de verschillende sessies. Met bijdragen van Manuel Beltrán (Alternative Learning Tank), Sjim Hendrix (New World Academy), Maria Hlavajova (BAK, Utrecht), Bushra Hussein (Wij Zijn Hier), Emine Igdi (PhD-onderzoeker naar het Koerdische conflict), Maryama Omar Abdi (Wij Zijn Hier), Jun Saturay (Linangan Art and Culture Network), Jonas Staal (New World Summit en New World Academy), en Elke Uitentuis en Savannah Koolen (We Are Here to Support).

De bijeenkomst wordt afgesloten met een uitvoering van het theaterstuk _Labyrinth _ door het We Are Here Cooperative van vluchtelingen en kunstenaars, ontwikkeld in samenwerking met Nicolas Stemann en het Frascati Theater, Amsterdam.

Na afloop van de tentoonstelling van New World Academy koopt het Centraal Museum videoregistraties van de lezingen en essentiële culturele documenten aan die tijdens de studiesessies van New World Academy zijn gebruikt. Dit verrijkt de collectie niet alleen met een kunstwerk in traditionele zin, maar met een instituut in ontwikkeling: een initiatief van een kunstenaar en een kunstinstelling, met een eigen collectie documenten die evenwel in kunstgeschiedenis als in politieke strijd geworteld zijn. De volledige opbrengst wordt ingezet om de vijfde sessie van New World Academy mogelijk te maken.

New World Academy is in 2013 opgericht door Jonas Staal in samenwerking met BAK. New World Academy nodigt vertegenwoordigers van stateloze politieke organisaties uit om samen met kunstenaars en studenten de rol van kunst in politieke strijd te verkennen. Elke sessie van New World Academy brengt door middel van tentoonstellingen, intensieve driedaagse seminars en openbare conferenties een gevarieerde groep bij elkaar. Kunstenaars, kunst- en filosofiestudenten, schrijvers, theoretici, journalisten en mensenrechtenactivisten bediscussiëren gezamenlijk de betekenis van stateloosheid en de rol die kunst op zich kan nemen in de representatie van onderdrukte geschiedenissen, talen en symbolen, om zo een mogelijk alternatief te bieden voor de staat. Tot nu toe zijn er vijf sessies van New World Academy georganiseerd.

Met de Nationale Democratische Beweging van de Filipijnen bestudeerden deelnemers het concept van een ‘volkscultuur’ aan de hand van revolutionair theater, muziek, poppenspel en cartoons, die worden ingezet in massaprotesten en performatieve volkstribunalen tegen de Filipijnse staat.

In samenwerking met het Amsterdamse vluchtelingencollectief Wij Zijn Hier, waarin meer dan 200 ongedocumenteerde migranten zich verenigd hebben, spraken deelnemers over manieren waarop leden van Wij Zijn Hier, die politieke representatie ontzegd wordt, cultuuruitingen als muziek en protestattributen hebben ingezet als alternatieve middelen om zichtbaarheid te genereren voor hun gezamenlijke eis om burgerschap.

De internationale Piratenpartijen behandelden met deelnemers de veranderingen die de begrippen cultuur en politiek in het Internettijdperk doormaken. Daarnaast presenteerden ze hun voorstel tot afschaffing van het auteursrecht, in een poging om kunst en cultuur te herdefiniëren als collectieve en vrij toegankelijke bronnen voor iedereen.

De Nationale Bevrijdingsbeweging van Azawad (MNLA) belichtte de rol die muurschilderingen, massaprotesten, monumenten en andere cultuuruitingen spelen in de representatie van de niet-erkende staat Azawad, die in 2012 werd uitgeroepen in het noorden van Mali.

De vijfde sessie wordt georganiseerd in samenwerking met de Koerdische Vrouwenbeweging. Deelnemers bediscussiëren hun voorstel voor een nieuw model van ‘stateloze democratie’, dat gebaseerd is op zelfbestuur, seksegelijkheid en communalisme (communisme zonder staat). Daarnaast staat de vraag centraal wat de verbeelding van kunst vermag in een dergelijk radicaal nieuw politiek paradigma. Deze vijfde sessie wordt in de loop van 2015 voortgezet in de vorm van verschillende openbare evenementen.

De tentoonstelling en aankoop van New World Academy door het Centraal Museum vinden plaats in het kader van het langdurige onderzoeksproject Future Vocabularies (2004-2016) en het parallelle Future Collections-programma (2014-2015). Future Vocabularies is een essentieel onderzoeksproject binnen de programmering van BAK, dat zich richt op de ontwikkeling van een nieuw, toekomstgericht conceptueel lexicon waarmee we de wereld om ons heen zouden kunnen inschatten. In Future Collections proberen BAK en het Centraal Museum om de discursieve en onderzoeksgerichte projecten die in de context van Future Vocabularies worden ontwikkeld te verbinden met museale tentoonstellingen en collectiebeheer.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Stichting DOEN, Amsterdam en het Creative Europe Programma van de Europese Unie.

In samenwerking met

Mede mogelijk gemaakt door

suggesties uit het archief

Educatieprogramma

29 juni–16 juli 2020

Cursus: Art as Politics (Op verzoek herhaald) [Open Call gesloten]

Vanwege grote belangstelling biedt BAK Public Studies een herhaling van de online cursus Art as Politics aan, die plaatsvindt op de volgende data: 29 juni & 2, 6, 9, 13 en 16 juli 2020, van 19.00–21.00 uur CET.
Deze digitale uitbreiding van BAK Public Studies komt voort uit de noodzaak om gezamenlijk na te blijven denken en te leren over politiek gedreven vormen van kunst die ingrijpen in het heden, waaronder de hedendaagse, door Covid-19 gevormde realiteit van ‘social distancing’. Let op: deze Open Call is nu gesloten.

Education Program

8 juni, 19.00–25 juni, 21.00 2020

Cursus: Art as Politics [Open Call nu gesloten]

Een online uitbreiding van BAK Public Studies

BAK Public Studies biedt de nieuwe online cursus Art as Politics aan. Deze digitale uitbreiding van BAK Public Studies komt voort uit de noodzaak om gezamenlijk na te blijven denken en te leren over politiek gedreven vormen van kunst die ingrijpen in het heden, waaronder de hedendaagse, door Covid-19 gevormde realiteit van ‘social distancing’.

Data: maandagen en donderdagen op 8, 11, 15, 18, 22 en 25 juni 2020, 19.00–21.00 uur CET. [Let op: Open Call nu gesloten]

13 maart, 19.30–14 maart, 22.00 2020

European Forum for Advanced Practices (EFAP) bij BAK [GAAT NIET DOOR]

Inclusief twee avondprogramma's met Paul Goodwin, Ima-Abasi Okon, Abbas Zahedi, Jihan El-Tahri, Irit Rogoff, Florian Schneider en Maria Hlavajova

[GAAT NIET DOOR] Update 12/3: helaas gaan deze presentaties niet door.

Van 13-15 maart 2020 organiseert BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht een bijeenkomst van het European Forum for Advanced Practices. Als onderdeel van de bijeenkomst vinden op de avonden van 13 en 14 maart 2020 twee publieke programma’s bij BAK plaats. Met gastsprekers met Paul Goodwin, Ima-Abasi Okon, Abbas Zahedi en Jihan El-Tahri, en introducties door Irit Rogoff, Florian Schneider en Maria Hlavajova.

Bijeenkomst

7 maart 2020, 20.00-23.00

BAK, basis voor Yallah Sabaya

Speciale Internationale Vrouwendageditie

Kom op zaterdag 7 maart 2020 naar BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht voor een speciale Internationale Vrouwendag-editie van Yallah Sabaya! Yallah Sabaya (“Kom dames, maak samen plezier” in het Arabisch) is een avond enkel voor vrouwen waar dans en muziek vrouwen uit de hele wereld met elkaar verbindt. Iedere vrouw, waar ze ook vandaan […]