Tentoonstelling

11 april–21 juni 2015

New World Academy Exhibition

  • Openingstoespraak van de New World Academy tentoonstelling door Edwin Jacobs, directeur van het Centraal Museum Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst en het Centraal Museum Utrecht presenteren de tentoonstelling New World Academy, die kunstwerken, documenten en voorstellen toont uit de vijf sessies van het gelijknamige educatieplatform die tussen 2013 en 2015 hebben plaatsgevonden, verweven met een door kunstenaar Jonas Staal gemaakte selectie van werken uit de collectie van het Centraal Museum.

De tentoonstelling presenteert werk van Artist Association of Azawad, Moussa Ag Assarid, Concerned Artists of the Philippines, Constant, Dilar Dirik, Marlene Dumas, Michail Grobman, Hans Haacke, Manette van Ingenegeren, Lisa Ito, Crisanto de Leon, Alexander Nieuwenhuis, Yoonis Osman Nuur, Dirk Poot, Mazou Ibrahim Touré, Jan Toorop, Charley Toorop, UgatLahi Artist Collective, Wij Zijn Hier en Erich Wichmann. Het tentoonstellingsontwerp is ontwikkeld in samenwerking met Remco van Bladel en Paul Kuipers (Event Architectuur).

In de openingsconferentie presenteren gastdocenten en deelnemers van New World Academy nieuwe culturele en politieke initiatieven die zijn voortgekomen uit de verschillende sessies. Met bijdragen van Manuel Beltrán (Alternative Learning Tank), Sjim Hendrix (New World Academy), Maria Hlavajova (BAK, Utrecht), Bushra Hussein (Wij Zijn Hier), Emine Igdi (PhD-onderzoeker naar het Koerdische conflict), Maryama Omar Abdi (Wij Zijn Hier), Jun Saturay (Linangan Art and Culture Network), Jonas Staal (New World Summit en New World Academy), en Elke Uitentuis en Savannah Koolen (We Are Here to Support).

De bijeenkomst wordt afgesloten met een uitvoering van het theaterstuk _Labyrinth _ door het We Are Here Cooperative van vluchtelingen en kunstenaars, ontwikkeld in samenwerking met Nicolas Stemann en het Frascati Theater, Amsterdam.

Na afloop van de tentoonstelling van New World Academy koopt het Centraal Museum videoregistraties van de lezingen en essentiële culturele documenten aan die tijdens de studiesessies van New World Academy zijn gebruikt. Dit verrijkt de collectie niet alleen met een kunstwerk in traditionele zin, maar met een instituut in ontwikkeling: een initiatief van een kunstenaar en een kunstinstelling, met een eigen collectie documenten die evenwel in kunstgeschiedenis als in politieke strijd geworteld zijn. De volledige opbrengst wordt ingezet om de vijfde sessie van New World Academy mogelijk te maken.

New World Academy is in 2013 opgericht door Jonas Staal in samenwerking met BAK. New World Academy nodigt vertegenwoordigers van stateloze politieke organisaties uit om samen met kunstenaars en studenten de rol van kunst in politieke strijd te verkennen. Elke sessie van New World Academy brengt door middel van tentoonstellingen, intensieve driedaagse seminars en openbare conferenties een gevarieerde groep bij elkaar. Kunstenaars, kunst- en filosofiestudenten, schrijvers, theoretici, journalisten en mensenrechtenactivisten bediscussiëren gezamenlijk de betekenis van stateloosheid en de rol die kunst op zich kan nemen in de representatie van onderdrukte geschiedenissen, talen en symbolen, om zo een mogelijk alternatief te bieden voor de staat. Tot nu toe zijn er vijf sessies van New World Academy georganiseerd.

Met de Nationale Democratische Beweging van de Filipijnen bestudeerden deelnemers het concept van een ‘volkscultuur’ aan de hand van revolutionair theater, muziek, poppenspel en cartoons, die worden ingezet in massaprotesten en performatieve volkstribunalen tegen de Filipijnse staat.

In samenwerking met het Amsterdamse vluchtelingencollectief Wij Zijn Hier, waarin meer dan 200 ongedocumenteerde migranten zich verenigd hebben, spraken deelnemers over manieren waarop leden van Wij Zijn Hier, die politieke representatie ontzegd wordt, cultuuruitingen als muziek en protestattributen hebben ingezet als alternatieve middelen om zichtbaarheid te genereren voor hun gezamenlijke eis om burgerschap.

De internationale Piratenpartijen behandelden met deelnemers de veranderingen die de begrippen cultuur en politiek in het Internettijdperk doormaken. Daarnaast presenteerden ze hun voorstel tot afschaffing van het auteursrecht, in een poging om kunst en cultuur te herdefiniëren als collectieve en vrij toegankelijke bronnen voor iedereen.

De Nationale Bevrijdingsbeweging van Azawad (MNLA) belichtte de rol die muurschilderingen, massaprotesten, monumenten en andere cultuuruitingen spelen in de representatie van de niet-erkende staat Azawad, die in 2012 werd uitgeroepen in het noorden van Mali.

De vijfde sessie wordt georganiseerd in samenwerking met de Koerdische Vrouwenbeweging. Deelnemers bediscussiëren hun voorstel voor een nieuw model van ‘stateloze democratie’, dat gebaseerd is op zelfbestuur, seksegelijkheid en communalisme (communisme zonder staat). Daarnaast staat de vraag centraal wat de verbeelding van kunst vermag in een dergelijk radicaal nieuw politiek paradigma. Deze vijfde sessie wordt in de loop van 2015 voortgezet in de vorm van verschillende openbare evenementen.

De tentoonstelling en aankoop van New World Academy door het Centraal Museum vinden plaats in het kader van het langdurige onderzoeksproject Future Vocabularies (2004-2016) en het parallelle Future Collections-programma (2014-2015). Future Vocabularies is een essentieel onderzoeksproject binnen de programmering van BAK, dat zich richt op de ontwikkeling van een nieuw, toekomstgericht conceptueel lexicon waarmee we de wereld om ons heen zouden kunnen inschatten. In Future Collections proberen BAK en het Centraal Museum om de discursieve en onderzoeksgerichte projecten die in de context van Future Vocabularies worden ontwikkeld te verbinden met museale tentoonstellingen en collectiebeheer.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Stichting DOEN, Amsterdam en het Creative Europe Programma van de Europese Unie.

In samenwerking met

Mede mogelijk gemaakt door

suggesties uit het archief

Sint Maarten Parade

22 oktober–10 november 2023

BAK at the Sint Maarten Parade 2023

For Sint Maarten Parade 2023, Tools for Action—a non-profit organization that develops artistic interventions for political actions—collaborates with Utrecht-based members of Filipino, Caribbean, and other communities to collectively dream a parade compartment.

Crowdfunding Campaign

09 september–08 december 2023

Join Our Crowdfunding Campaign: Support Freefilmers!

The project To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023) and the project To Watch the War, In Solidarity are accompanied by a crowdfunding campaign in support of Freefilmers—some of its members are artists and activist filmmakers included in the exhibition and public program.

Tentoonstelling

22 september–08 december 2023

To Watch the War: In Solidarity

Deze spontane presentatie is onderdeel van een langer lopende reeks projecten onder deze titel, verbonden aan het beeldforum To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023) in BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, te zien van 9 september tot en met 29 oktober 2023.

Public Program

09 september–29 oktober 2023

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023)/Publieksprogramma

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023) involves a hybrid off- and online sequence of conversations and screenings around discursive and artistic interventions that reimagine the social implications of watching the war through ways that disrupt, subvert, resist the media’s incessant spectacularization of war.