Tentoonstelling

10 februari–15 april 2018

BAK  

Matthijs de Bruijne: Compromiso Político

Met ook werk van Jeremy Deller, Piero Gilardi en Mierle Laderman Ukeles

Opening: 10 februari 2018, 17.00

  • Matthijs de Bruijne, FNV demonstration: 100.000 families trust us, Amsterdam, 2013, foto. Foto: Matthijs de Bruijne

  • Matthijs de Bruijne, 1000 Dreams, 2010, videostill, courtesy de kunstenaar

  • Matthijs de Bruijne met Migrant Domestic Workers FNV, You are so nice! Could you work two more hours today?, 2011, handgeschreven notities van huishoudelijk werkers met een migrantenachtergrond, detail, courtesy de kunstenaar

  • Piero Gilardi, Masso della crisi, 2012–2017, opblaasbaar object, courtesy Fondazione Centro Studi Piero Gilardi

  • Mierle Laderman Ukules, Touch Sanitation Performance, 1979–1980, 21 archieffoto’s. Foto: Robin Holland, courtesy Ronald Feldman Fine Arts

Bij BAK, basis voor actuele kunst in Utrecht presenteren wij Matthijs de Bruijne: Compromiso Político, de eerste tentoonstelling in ons nieuwe gebouw. De tentoonstelling bevat werk van De Bruijne alsook van Jeremy Deller, Piero Gilardi en Mierle Laderman Ukeles. Het vindt plaats in een geïmproviseerde omgeving te midden van de renovatie van ons gebouw, zodat we de ervaring van de transformatie kunnen delen met het publiek.

De Bruijne bevraagt voortdurend de grenzen van het kunstveld door middel van op proces gebaseerde, politiek-artistieke experimenten met meervoudig auteurschap. Al meer dan vijftien jaar ontwikkelt hij zijn artistieke praktijk in uiteenlopende sociale contexten en gaat hij langdurige samenwerkingen aan met sociale bewegingen, groepen en organisaties die buiten de traditionele kunstinstellingen staan. Na zijn werk in Argentinië (begin jaren 2000) en China (2007–2008) startte De Bruijne een grootschalige en langdurige samenwerking met de Vakbond van Schoonmakers FNV. Een groot deel van Matthijs de Bruijne: Compromiso Político is gewijd aan deze samenwerking (2011–heden) en analyseert manieren om kunst en sociale strijd samen te brengen. In de tentoonstelling wordt gezocht naar verbindingen tussen artistieke praktijk en politieke basisbewegingen in de gedeelde onderliggende ervaring van precariteit; in vormen van representatie en protest; en in het verlangen naar nieuwe beelden en verbeeldingen die werken naar sociale rechtvaardigheid.

De titel van de tentoonstelling, Compromiso Político, is een voorstel om het idioom ‘sociaal geëngageerde kunst’ en de compromissen waartoe deze uitdrukking vaak leidt te omzeilen. In dergelijke kunst circuleren de talen en vormen van sociale strijd vrijwel uitsluitend binnen het domein van de artistieke canon. Compromiso betekent in het Spaans een toewijding en verplichting, een toewijding aan zowel politiek als kunst. De Bruijne verklaart: “een compromiso político is een manier om naar hetzelfde politieke doel toe te werken en samen te werken als deel van zowel de beweging als het instituut kunst. Hiermee staat het in contrast met de vrijblijvendheid van sociaal geëngageerde kunst.”

Met de werken van Deller, Gilardi en Laderman Ukeles gaat de tentoonstelling verder in op verschillende onderwerpen. Gilardi’s werken verkennen het idee van protest en de manier waarop kunstenaars de potentie hiervan kunnen vormgeven. Deller duikt in het hedendaags fenomeen van het nulurencontract dat hij ziet als een nieuwe barbarisering van arbeid. In Touch Sanitation (1979–1980) reflecteert Laderman Ukeles op de jaren die zij als artist-in-residence heeft doorgebracht bij de New York Department of Sanitation. Dit werk is van cruciaal belang in de genealogie van De Bruijne’s praktijk. Het belicht zijn pogingen om de gemeenschappelijke ruimte van schoonmakers, huishoudelijk werkers en kunstenaars te definiëren als een collectieve ruimte van aandacht, waarin de machtsrelaties die het leven domineren op andere wijze verbeeld en belichaamd kunnen worden.

Een filmprogramma met kunstenaarsfilms complementeert Matthijs de Bruijne: Compromiso Político iedere zaterdag en zondag tijdens de tentoonstelling (uitgezonderd 17 maart en 1 april), van 14.00–17.00 uur in het auditorium van BAK. Het programma bestaat uit De Bruijne’s film Het Museum van De Straat (2013); historische documentatie van Laderman Ukeles’ performances Touch Sanitation (1979–1980), New York en Vuilniswagendans (1985), Rotterdam; en Dellers muzikale documentaire Promotional Film for All that is Solid Melts into Air (2014). Entree voor iedere filmvertoning is gratis voor bezoekers die entree voor de tentoonstelling hebben betaald.

Teksten van kunstenaar Graciela Carnevale, onderzoeker en NGO-werker Lin Zhibin en een gesprek tussen de president en vice-president van de Vakbond van Schoonmakers FNV, Khadija Hyati en Tim Edwards ‒ Matthijs de Bruijne’s samenwerkingspartners bij verscheidene projecten ‒ zijn beschikbaar in de tentoonstelling.

Aansluitend hierop wijdt onze Utrechtse mediapartner Stranded FM—Unconventional Online Radio zendtijd aan de tentoonstelling. Op 16 februari van 18.00–20.00 uur wordt het audiostuk Radio Den Dolder (2004) van De Bruijne uitgezonden samen met een introductie en muziekselectie, 10 Porciones (10 Porties) door de kunstenaar. Op 24 januari van 15.00–16.00 uur bespreken de kunstenaar en BAK’s curator Matteo Lucchetti live de tentoonstelling. Bezoek www.stranded.fm of Stranded FMs Facebook-pagina om de uitzendingen te volgen of de opnames te beluisteren.

Tijdens de tentoonstelling gebruikt de Vakbond van Schoonmakers FNV het gebouw voor bijeenkomsten.

Deze tentoonstelling is gecureerd door BAK-curator Matteo Lucchetti.

We willen graag onze dank uiten aan Ronald Feldman Fine Arts, Inc., New York en Museum Catharijneconvent, Utrecht, voor hun hulp bij deze tentoonstelling. Ook dank aan The Modern Institute, Glasgow en Fondazione Centro Studi Piero Gilardi, Turijn.

Matthijs de Bruijne: Compromiso Político vormt onderdeel van het langlopende onderzoekstraject Propositions for Non-Fascist Living (2017–2020).

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Utrecht.

Download het persbericht

Mede mogelijk gemaakt door

suggesties uit het archief

public editorial meeting

16-17 mei 2014

Other Survivalisms

Op 16 en 17 mei 2014 organiseert BAK, basis voor actuele kunst, onder de titel Other Survivalisms de tweede editie van haar Public Editorial Meetings, semi-openbare redactionele bijeenkomsten ten behoeve van de verwezenlijking van de aanstaande FORMER WEST-publicatie.

BAK Summer School 2018

16-20 juli 2018

BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise

De BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise is een geavanceerde, interdisciplinaire cursus die mensen die werkzaam zijn in de kunsten, wetenschap en activistische praktijk bij elkaar brengt om gezamenlijk na te denken en te leren over kritische, politiek-geïnformeerde artistieke praktijken die onze drastisch veranderende tijden omvatten en beïnvloeden.

BAK Summer School 2017

17-21 juli 2017

BAK Summer School: Art in a Time of Interregnum

De BAK Summer School: Art in a Time of Interregnum brengt kunstenaars, curatoren, kunsttheoretici en academici samen om gezamenlijk kritische en politiekbewuste artistieke praktijken te overdenken, begrijpen en voor te stellen die ons in staat stellen om de ernstig veranderende tijden te bevatten en te beïnvloeden.

Performatieve conferentie

17 maart 2018

Unpacking Aesthetics and the Far Right

Propositions #4

Dit is de vierde performatieve conferentie in de reeks Propositions for Non-Fascist Living (2017–2020). Met bijdragen van Larne Abse Gogarty, Kader Attia, Angela Dimitrakaki en iLiana Fokianaki, Morgan Quaintance, Ana Teixeira Pinto, Harry Weeks en Giovanna Zapperi.

Educatieplatform

Educatieplatform

Educatieplatform

Educatieplatform

Educatieplatform

Lezingen en gesprekken

10 februari 2018

Art as Commitment

Propositions #3

Propositions #3: Art as Commitment is de derde bijeenkomst in BAK’s langlopende onderzoekstraject Propositions for Non-Fascist Living (2017–2020), ingegeven door de dramatische terugkeer en normalisering van historische en hedendaagse vormen van fascisme.

13 februari–28 december 2014

Survival

Start van het project Future Vocabularies. Deze reeks vormt de basis voor meerdere conceptuele discoursen waaruit de latere thema’s en methodes voortvloeien voor zowel ons denken als ons handelen.

05 februari–29 november 2015

Human-Inhuman-Posthuman

Dit programma van een semester wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen BAK Research Fellow Rosi Braidotti en het team van BAK. Het stippelt mogelijke artistieke, intellectuele en activistische onderzoeksroutes uit om de gecompliceerde hedendaagse werkelijkheid te kunnen plaatsen en probeert een begrip te vormen van de gewijzigde betekenissen van kunst in het licht van zulke cruciale hedendaagse ontwikkelingen.

23 september 2014–01 mei 2016

Future Collections

Een langdurige samenwerking tussen BAK en Centraal Museum waarin verschillende samenwerkingsmogelijkheden worden onderzocht om daarmee de taak van de kunstinstelling te overdenken in de hedendaagse, constant veranderende wereld.

08 september 2015–24 juni 2017

Instituting Otherwise

Binnen het langlopende onderzoekstraject Future Vocabularies organiseert BAK in 2016 een serie van discursieve, educatieve en tentoonstellende projecten over de notie van de institutie en de mogelijkheden van hoe we, met hedendaagse uitdagingen in het oog, op een andere wijze kunnen “instellen”: instituting otherwise.

Performatieve conferentie

25 november 2017

Assemblism

Propositions #2

Propositions #2: Assemblism is een dagvullende bijeenkomst in reactie op de opkomst van een nieuwe autoritaire wereldorde, en op de miljoenen mensen die hiertegen in verzet komen in bevrijde autonome zones, bezette gebouwen, pleinen, gevangenissen en culturele ruimtes en gezamenlijk een egalitaire maatschappij opeisen.

Performatieve conferentie

Tentoonstelling

Congres

Performance

4-5 november 2017

Faust 3

Have we entered into a pact with the devil?

Faust 3 is geschreven door Peter Schumann, de oprichter van het Bread and Puppet Theater, en geproduceerd en gespeeld door Bread and Puppet Theater en lokale kunstenaars met een migratieachtergrond. Dit evenement is een Frascati Session bij Frascati en onderdeel van BAK’s langlopende onderzoeksproject Propositions for Non-Fascist Living.

Filmvertoning

Educatieprogramma

Educatieprogramma

17-24 februari 2017

The Southern Summer School

The Southern Summer School is een collectief project waarin kunstenaars en andere cultuurbeoefenaars uit Zuid-Afrika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk samenkomen. Het uitgangspunt is het besef dat de koloniale betrokkenheid van het Nederlandse en Britse rijk in Zuid-Afrika niet slechts een historisch gegeven is dat tot het verleden behoort, maar dat kolonialiteit tot op heden voortduurt.

Lezing

Educatieprogramma, Tentoonstelling

Educatieprogramma, Tentoonstelling

15 april 2016

Our Voices

De vwo-leerlingen van het Oosterlicht College Nieuwegein en de kunstenaar Kostana Banovic presenteren het project Our Voices, een onderzoek naar het thema identiteit.

Educatieprogramma, Tentoonstelling

15 april 2016

Wij zoeken het uit!

Tijdelijke tentoonstelling door leerlingen van het Oosterlicht College met als thema asielzoekers en azc’s.

Paneldiscussie

Tentoonstellend

Tentoonstellend

Tentoonstellend

7 oktober 2017

Piratensender, 2017

Piratensender is een project waarin kunstenaar Ahmet Öğüt een serie interviews en dialogen presenteert met advocaten, experts in de immigratiewetgeving, verschillende omroepen, sociaal-cultureel werkers, muzikanten, stedelijke subcultuur-groeperingen en feministische en LGBTQI+ activisten.

Tentoonstellend

Tentoonstellend

7 oktober 2017

What If Women Ruled The World, 2016

In de film Dr. Strangelove (1964) voorzag Stanley Kubrick een post-apocalyptische toekomst waarin dominante mannelijke leiders de Aarde zouden herbevolken, met tien vrouwen voor elke man. Het neonbord van kunstenaar Yael Bartana presenteert een tegenovergesteld scenario; het stelt een toestand voor waarin vrouwen de leiding hebben over een wereld die wanhopig zoekt naar een nieuwe visie.

Tentoonstellend

Tentoonstellend

Tentoonstellend

Tentoonstellend

Performatief

7 oktober 2017, 22.45-23.30

Protest Forms: Memory and Celebration (Accoustic Version), 2016–doorlopend

Marinella Senatore brengt een impromptu verzameling van Utrechtse musici bijeen om vragen rondom protesten te onderzoeken als onderdeel van haar project Protest Forms (2016–doorlopend). Hiermee wordt op bescheiden wijze de nalatenschap voortgezet van het wereldculturencentrum RASA, dat eerder gevestigd was in het gebouw op Pauwstraat 13a in Utrecht, en wordt het tevens verbonden met de huidige functie van de locatie als een platform voor de hedendaagse tijd.