Leren, Filmvertoning

4 september 2014, 19.00

Learning Place: Filmvertoning en Debat

BAK Learning Place (LP), het platform van BAK voor educatie en talentontwikkeling, viert op 4 september 2014 om 19.00 uur het begin van een nieuw semester met de openbaar toegankelijke vertoning van twee werken van recente LP alumni.

Deze studenten zijn afkomstig van de MaHKU (het Masterprogramma van de Utrecht Graduate School of Visual Art and Design in Utrecht) en MAR/KABK (de Master Artistic Research van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag). De video’s die vertoond worden zijn in de loop van het afgelopen semester bij BAK gemaakt: Mare Nostrum (2014) van Pierfrancesco Gava en Contract Between Artists and Society (2014), het resultaat van een samenwerking van Yumemi Kobayashi, Ika Putranto, Alejandro Vasquez Salinas en Sissel Marie Tonn-Petersen.

Mare Nostrum van Gava is een opmerkelijke video, die is samengesteld uit op YouTube gevonden beelden van de wanhopige pogingen die asielzoekers op zoek naar een beter leven doen om de Italiaanse kust te bereiken. De titel van het werk, “Mare Nostrum,” of “onze zee” in het Latijn, is tevens de naam van de militaire en humanitaire operatie die de Italiaanse overheid leidt om de zeeën rond het land “beter” te patrouilleren. Dit na een aaneenschakeling van humanitaire rampen in de afgelopen jaren. Door een verzameling beelden die zijn geüpload door verschillende gebruikers van YouTube met elkaar te vervlechten, belicht het werk niet alleen het falen van Europa in de omgang met de toestroom van vluchtelingen. Het vormt ook een bespiegeling op de gevolgen van het vergaand mediatiseren van die pijnlijke werkelijkheid. Mare Nostrum refereert zo aan zowel de angst voor, als aan de solidariteit met de migranten.

Het videowerk Contract Between Artists and Society van Kobayashi, Putranto, Salinas en Tonn-Petersen onderzoekt manieren om alsnog artistiek te reageren op een samenleving die zo sterk wordt bepaald door laat-kapitalistische maatstaven dat er ogenschijnlijk nauwelijks nog ruimte is voor kunstzinnige uitingen die proberen zich een alternatief te verbeelden.De studenten hebben een voorstel opgesteld van een contract tussen kunstenaars en de maatschappij. Ze proberen daarin de onderlinge verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen beide partijen te benoemen, die zijn ingegeven door de actuele dagelijkse realiteit. Vervolgens hebben ze dit contract voorgelegd aan kunstenaars, juristen, activisten, theoretici, curatoren en zakenmensen, op zoek naar advies over verbeterpunten. De film bestaat uit een lappendeken van op die manier verkregen commentaar. Het werk stelt het begrip van de meest basale noties ter discussie; van wie een kunstenaar is, wat een samenleving vormt en hoe kunstenaar en maatschappij idealiter naast en met elkaar zouden kunnen bestaan.

Aansluitend op de vertoning volgt een informeel gesprek met deelnemers aan de LP. Ze gaan in op vragen die te maken hebben met hun onderzoek in de context van het programma Future Vocabularies van BAK, toegespitst op het begrip “survival.” Het gesprek wordt geleid door artistiek directeur Maria Hlavajova en wordt besloten met een borrel.

De volgende twee semesters van de LP beginnen in oktober 2014 en februari 2015. Deze draaien om vraagstukken over de verhouding tussen kunst en politiek onder de huidige omstandigheden van verandering in zowel het laat-kapitalisme als de “bijbehorende” kunst. In oktober 2014 nemen er studenten van de MAR/KABK aan deel; in februari 2015 studenten van de MAR/KABK en de MaHKU.

In samenwerking met

suggesties uit het archief

Field Work

15 februari 2023, 10.00-18.00

ULTRASTUDIO THIRD SESSION 

A series of practical publishing workshops hosted by an active squat and anarchist social center in Amsterdam and organized by the Bookbinding Studio of Sandberg Instituut/Rietveld Academy and Lila Athanasiadou. 

Field Meal

4 februari 2023, 13.00-18.00

ULTRAHOSPITALITY FIELD MEAL 1: SANCOCHO FLORAL

Community Portal presents...

Using the sancocho (a pan-Latin American soup with no fixed recipe) as a tool for research and encounter, Mercado Lourdes (Bogotá, Colombia) will host and organize a series of field meals. These events activate and connect the multiple affects that have resulted from ongoing research with local producers into the biodiversity of the territory.  

Workshop

16 december 2022, 15.00-17.00

Stitching, Writing, Singing

Community Portal hosts...

In all continents, people have built matriarchal cosmologies sustained by complex rituals. In the advent of main modern religions and after centuries of colonizing invasions, the goddesses of antiquity were suppressed by the patriarchal structures that consolidated our era. However, they found ways to speak to us in the language of patterns, melodies, and poems. This workshop uses the voice as a method to reveal the presence of goddesses. 

Workshop

27 januari, 18.30–29 januari, 21.00 2023

How to Set Up a Community Kitchen

b.ASIC a.CTIVIST k.ITCHEN brews...

During these sessions—part of the bASIC aCTIVIST kITCHEN (b.a.k.) program in collaboration with Berend Bombarius, De Voorkamer and BAK, basis voor actuele kunst—we want to collectively explore the topic of setting up community kitchens. Different strategies, tools, methodologies, and contexts are explored to learn more about the challenges and opportunities in the practices and theories of community kitchens.