Leren, Filmvertoning

4 september 2014, 19.00

Learning Place: Filmvertoning en Debat

BAK Learning Place (LP), het platform van BAK voor educatie en talentontwikkeling, viert op 4 september 2014 om 19.00 uur het begin van een nieuw semester met de openbaar toegankelijke vertoning van twee werken van recente LP alumni.

Deze studenten zijn afkomstig van de MaHKU (het Masterprogramma van de Utrecht Graduate School of Visual Art and Design in Utrecht) en MAR/KABK (de Master Artistic Research van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag). De video’s die vertoond worden zijn in de loop van het afgelopen semester bij BAK gemaakt: Mare Nostrum (2014) van Pierfrancesco Gava en Contract Between Artists and Society (2014), het resultaat van een samenwerking van Yumemi Kobayashi, Ika Putranto, Alejandro Vasquez Salinas en Sissel Marie Tonn-Petersen.

Mare Nostrum van Gava is een opmerkelijke video, die is samengesteld uit op YouTube gevonden beelden van de wanhopige pogingen die asielzoekers op zoek naar een beter leven doen om de Italiaanse kust te bereiken. De titel van het werk, “Mare Nostrum,” of “onze zee” in het Latijn, is tevens de naam van de militaire en humanitaire operatie die de Italiaanse overheid leidt om de zeeën rond het land “beter” te patrouilleren. Dit na een aaneenschakeling van humanitaire rampen in de afgelopen jaren. Door een verzameling beelden die zijn geüpload door verschillende gebruikers van YouTube met elkaar te vervlechten, belicht het werk niet alleen het falen van Europa in de omgang met de toestroom van vluchtelingen. Het vormt ook een bespiegeling op de gevolgen van het vergaand mediatiseren van die pijnlijke werkelijkheid. Mare Nostrum refereert zo aan zowel de angst voor, als aan de solidariteit met de migranten.

Het videowerk Contract Between Artists and Society van Kobayashi, Putranto, Salinas en Tonn-Petersen onderzoekt manieren om alsnog artistiek te reageren op een samenleving die zo sterk wordt bepaald door laat-kapitalistische maatstaven dat er ogenschijnlijk nauwelijks nog ruimte is voor kunstzinnige uitingen die proberen zich een alternatief te verbeelden.De studenten hebben een voorstel opgesteld van een contract tussen kunstenaars en de maatschappij. Ze proberen daarin de onderlinge verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen beide partijen te benoemen, die zijn ingegeven door de actuele dagelijkse realiteit. Vervolgens hebben ze dit contract voorgelegd aan kunstenaars, juristen, activisten, theoretici, curatoren en zakenmensen, op zoek naar advies over verbeterpunten. De film bestaat uit een lappendeken van op die manier verkregen commentaar. Het werk stelt het begrip van de meest basale noties ter discussie; van wie een kunstenaar is, wat een samenleving vormt en hoe kunstenaar en maatschappij idealiter naast en met elkaar zouden kunnen bestaan.

Aansluitend op de vertoning volgt een informeel gesprek met deelnemers aan de LP. Ze gaan in op vragen die te maken hebben met hun onderzoek in de context van het programma Future Vocabularies van BAK, toegespitst op het begrip “survival.” Het gesprek wordt geleid door artistiek directeur Maria Hlavajova en wordt besloten met een borrel.

De volgende twee semesters van de LP beginnen in oktober 2014 en februari 2015. Deze draaien om vraagstukken over de verhouding tussen kunst en politiek onder de huidige omstandigheden van verandering in zowel het laat-kapitalisme als de “bijbehorende” kunst. In oktober 2014 nemen er studenten van de MAR/KABK aan deel; in februari 2015 studenten van de MAR/KABK en de MaHKU.

In samenwerking met

suggesties uit het archief

Symposium

24 november 2022, 20.00-21.00

Mental Health Symposium: Communal Care & Healing

BAK Community Portal hosts....

Op donderdag 24 november 2022 organiseert Colored Qollective, in samenwerking met POCQunity, hun derde jaarlijkse symposium, dit keer gericht op de geestelijke gezondheid van queer mensen van kleur. Het thema van het symposium is Communal Care & Healing.

Workshop

19 november 2022

Unjumbling Our Histories

b.a.k. presents...

Unjumbling Our Histories is een tweedelige workshop over het vertellen van verhalen, collage en het maken van boeken—gecreëerd door kunstenaar en schrijver Maja Irene Bolier—met als doel het luisteren naar verhalen en deze kunnen delen in een veilige en prettige omgeving; een ruimte voor empathie, leren en begrijpen.

Performatief

16 oktober–11 november 2022

Open Call: Sint Maarten Parade

Community Portal presents...

BAK Community Portal presents… een reeks workshops voor deelname aan de Sint Maarten parade in de binnenstad van Utrecht op vrijdag 11 november 2022.

Bijeenkomst

28 oktober 2022, 19.00-22.00

Yallah Sabaya

Community Portal hosts...

Yallah Sabaya is een avond waarop dans en muziek vrouwen met verschillende culturele achtergronden met elkaar verbindt. Alle vrouwen, waar ze ook vandaan komen, kunnen op deze avond komen dansen en luisteren naar muziek. Het doel is om verbinding te maken door beweging, in plaats van verbale communicatie, in een veilige en gastvrije omgeving.