Openbare redactievergadering

18 april 2016, 19.00

Instituting for the Contemporary – deel 2

In de aanloop naar het verschijnen van de nieuwe reader Instituting for the Contemporary organiseert BAK drie public editorial meetings. In de tweede bijeenkomst presenteren Bernadette Buckley en Füsun Türetken hun voorlopige bijdragen, waarin ze zich ieder op een van de acht leidende thema’s van het boek richten: respectievelijk Not Not Art, Not Not Politics en Entanglements. Nick Axel reageert als respondent op Bernadette Buckley en het thema Not Not Art, Not Not Politics.

Deze termen stellen de methoden die een instelling hanteert en de weerstand die er tegen instellingen bestaat ter discussie. Ze suggereren binnen een institutionele praxis een aantal zaken in ogenschouw te nemen. In het geval van Not Not Art, Not Not Politics zijn dat de onzekere grenzen tussen categorieën en methodologieën en de nieuwe manier waarop hedendaagse praktijken zich verhouden tot tijd. In het geval van Entanglements gaat het over een tweeledig begrip van infrastructuren: deze structureren en ondersteunen instellingen terwijl ze tegelijkertijd tegenstrijdige verwikkelingen van materie, organen en krachten vormen.

Bernadette Buckley zet in haar presentatie het voorstel van Not Not Art, Not Not Politics uiteen. Het is een bewust instabiele en vluchtige term, die aan de kaak stelt hoe het beoefenen van kunst en politiek in processen van maatschappelijke verandering en becoming samensmelt. Deze praktijken lijken gebruik te maken van de middelen en vormen van zowel kunst als politiek, maar ze gaan nooit volledig in een van beide op. Ze verkrijgen hun kracht en doeltreffendheid eerder in een door tijd bepaalde relatie tussen de twee.

In haar presentatie zet Bernadette Buckley haar voorstel voor not art, not not politics uiteen als een provisorische, samengestelde term die de gevestigde categorieën van kunst en politiek onder druk zet. Ze benadrukt hiermee hoe weerbarstig en vergankelijk deze praktijken zijn, vanwege hun wortels in verschillende, onderling verwikkelde tijd-ruimtes. Zulke praktijken zijn niet zozeer constructen als wel een uitoefening under construction. Hierin staat de beweeglijke, dynamische gebeurtenis van het verschijnen op het spel; ze gaan over de voortdurende of continue aard van beginnende vindingrijkheid en de noodzaak om even stil te staan, om te luisteren naar wat stil is, wat gepraktiseerd wordt, wat ons in-formeert.

Füsun Türetken is gevraagd om de kwestie van instituting te behandelen vanuit de invalshoek van de verbintenis die het institutionele proces heeft met de verwikkelingen van zogeheten langzaam geweld. Als we de beschrijving van Rob Nixon volgen dan zijn trage gewelddaden van wereldwijde uitbuiting en disbalans oud, grotendeels ongezien, niet-gediagnosticeerd en onbehandeld. Langzaam geweld is aan tijd noch orgaan gebonden en onderscheidt zich van het snelle geweld van het kapitalisme. Daarmee verwikkelt het recht, klasse en geopolitiek met een heden en verleden dat het zelf mede bepaalt.

Sprekers

Bernadette Buckley is a writer and academic whose research explores the relationship between art and politics, art and conflict, cultural studies, and philosophy. Currently, she is Lecturer in International Politics at Goldsmiths College, London. Prior to joining Goldsmiths in 2007, she taught Contemporary Art Theory & Practice at the International Centre for Cultural and Heritage Studies, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, where she established the Gallery and Art Museum Education Studies MA program. Buckley was also Head of Education and Research at the John Hansard Gallery, University of Southampton, Southampton. In addition to writing for journals and art publications such as Brumaria, Postcolonial Studies, and Review of International Studies, her writings have appeared in numerous exhibition catalogues and anthologies, including Art and Conflict (2014), The Destruction of Cultural Heritage in Iraq (2008), and Art in the Age of Terrorism (2005). Buckley sits on the academic Advisory Board for Tate Papers and the Journal for Museum Education. She is on the steering group for Tate Learning Research Centre and the advisory committee for Artaker, which promotes encounters between peace-builders, researchers, and cultural organizations on the one hand, and artists and creative practitioners on the other. Her research has been supported by grants from the Arts & Humanities Research Council, Arts Council England, En-quire, Heritage Lottery Fund, and the Welcome Trust. Buckley lives and works in Bristol and London.

Füsun Türetken is an architect and writer. She is Head of Visual Culture at Willem de Kooning Academy Rotterdam University and lecturer at [MIARD], Piet Zwart Institute. Füsun is research fellow with Research Architecture, Goldsmiths University London. She has lectured and written on diverse topics within visual culture, including conflict, military and power structures. In her PhD research she formulates a critique on conflict and capital (with a focus on a specific site in the United States) through the concept of panmetallism. She has co-authored a number of works exploring potential counter-geographies of the contemporary city, including Does The Bus Stop Here?, Istanbul, 2011; and No Name In The Street, Slade London, 2011; and the Venice Architecture Biennale, Venice 2006 and 2008 respectively, as well as showing solo work at Göteborg International Biennial for Contemporary Art, Göteborg, 2013. Her latest exhibition Opening, Opening, Opening was shown at Galerie de Kromme Elleboog, Rotterdam 2016. Her latest publications include, “Breathing Space: The Amalgamated Toxicity of Ground Zero“ in Forensis, the Architecture of Public Truth (2014), and forthcoming, a conversation with Irit Rogoff “To encounter the contemporary” in Volume Magazine Nr. 48, May 2016, and “Cubical Warriors”, UCL Press, October 2016.

suggesties uit het archief

Workshop

27 januari, 18.30–29 januari, 21.00 2023

How to Set Up a Community Kitchen

b.ASIC a.CTIVIST k.ITCHEN brews...

During these sessions—part of the bASIC aCTIVIST kITCHEN (b.a.k.) program in collaboration with Berend Bombarius, De Voorkamer and BAK, basis voor actuele kunst—we want to collectively explore the topic of setting up community kitchens. Different strategies, tools, methodologies, and contexts are explored to learn more about the challenges and opportunities in the practices and theories of community kitchens.

Symposium

24 november 2022, 20.00-21.00

Mental Health Symposium: Communal Care & Healing

BAK Community Portal hosts....

Op donderdag 24 november 2022 organiseert Colored Qollective, in samenwerking met POCQunity, hun derde jaarlijkse symposium, dit keer gericht op de geestelijke gezondheid van queer mensen van kleur. Het thema van het symposium is Communal Care & Healing.

Workshop

19 november 2022

Unjumbling Our Histories

b.a.k. presents...

Unjumbling Our Histories is een tweedelige workshop over het vertellen van verhalen, collage en het maken van boeken—gecreëerd door kunstenaar en schrijver Maja Irene Bolier—met als doel het luisteren naar verhalen en deze kunnen delen in een veilige en prettige omgeving; een ruimte voor empathie, leren en begrijpen.

Performatief

16 oktober–11 november 2022

Open Call: Sint Maarten Parade

Community Portal presents...

BAK Community Portal presents… een reeks workshops voor deelname aan de Sint Maarten parade in de binnenstad van Utrecht op vrijdag 11 november 2022.