Educatieprogramma

5-9 april 2016

Here We Are Academy

Foto: Manette Ingenegeren

Here We Are Academy is een experimenteel educatieprogramma, geïnitieerd en geleid door We Are Here, de eerste grootschalige organisatie van in Nederland verblijvende vluchtelingen in limbo. Het programma wordt ter gelegenheid van het project Unstated (or, Living without Approval) georganiseerd in samenwerking met Campus in Camps, de organisatie achter een educatieprogramma dat is opgezet in vier Palestijnse vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever. Waar de We Are Here Academy een educatief initiatief is dat deskundigen en academici uitnodigt om cursussen op universitair niveau aan te bieden aan ongedocumenteerde individuen, geeft de Here We Are Academy in plaats daarvan de leden van We Are Here de positie van docenten. In deze serie workshops en publieksactiviteiten doceren vluchtelingen over de kwestie van artistieke en politieke representatie met betrekking tot hun strijd. In de lezingenreeks wordt stilgestaan bij de behoefte die er voor het voortzetten van de huidige strijd is aan een nieuw taalgebruik en wordt er zodoende gewerkt aan de ontwikkeling van een collectief tot stand gekomen lexicon. De reeks vindt plaats bij BAK op dinsdag, vrijdag en zaterdag; op woensdag en donderdag worden de bijeenkomsten door We Are Here gehuisvest in het Vluchtmaat-gebouw in Amsterdam.

Here We Are Academy vindt plaats in samenwerking met met de Learning Place, de school van BAK voor kunst en politiek, waarbij er een beperkt aantal aanvullende plekken gereserveerd zijn voor expern publiek. De lezingen op elke Academy-dag zijn openbaar.

Here We Are Academy loopt van 5 tot en met 9 april dagelijks van 12.00 tot 20.00 uur. Gezamenlijke lunch en diner zijn daarbij inbegrepen. Deelname is gratis, maar een inschrijving vooraf is vereist.

Structuur:

Het curriculum bestaat uit twee onderdelen:

  1. Lezingen en debat in een plenaire setting (openbaar)
  2. Werkgroepen: meerdere groepen die ieder de hele week werken aan een specifiek onderwerp
  • Elke dag begint met een publieke lezing door een van de docenten van We Are Here of Campus in Camps, soms met ondersteuning van een kunstenaar, academicus of andere deskundige.
  • Op de eerste dag kiezen studenten voor een van de werkgroepen, waar ze de rest van de week deel van uitmaken.
  • Aan het einde van iedere dag presenteren de werkgroepen hun voortgang tijdens het diner.
  • Op de laatste dag presenteren alle werkgroepen hun uitkomsten in een openbare sessie bij BAK.

Dagelijks schema:

12.00–13.00 Lunch
13.00–13.45 Lezing Here We Are
13.45–14.15 Discussie
14.15–14.30 Pauze
14.30–18.00 Werkgroepen 1–5 werken aan hun acties
18.30–20.00 Diner en presentaties voortgang

Onderwerpen van de lezingen:

Dag 1: Inleiding op het Nederlandse asielbeleid, het ontmoedigingsbeleid en We Are Here door Suleiman & Adam
Dag 2: Survival door Salim & Teferi
Dag 3: The right to be political door Yonas, Nasir & John
Dag 4: Representation in image and art door Osman, Khalid & Shyamika
Dag 5: Vocabularies door Isshaq & Diego van Campus in Camps

(Ondersteunend team voor media, workshops en organisatie: Abdi, Fahad, Hashim, Mohamed, Mohamed, Sambuca en Halim)

Werkgroepen:

De onderwerpen van de werkgroepen corresponderen met die van de lezingen. De sessies worden geleid door de docenten die deze lezing geven.

NB: Dag 2 en 3 vinden plaats in de Vluchtmaat (het gebouw naast de Bouwmaat XL), Joan Muyskenweg 32, op vijf minuten lopen vanaf metrostation Overamstel.

suggesties uit het archief

Public Program

09 september–29 oktober 2023

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023)/Publieksprogramma

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023) involves a hybrid off- and online sequence of conversations and screenings around discursive and artistic interventions that reimagine the social implications of watching the war through ways that disrupt, subvert, resist the media’s incessant spectacularization of war.