Leren

05 februari–30 april 2015

Learning Place: Human-Inhuman-Posthuman

Learning Place, of kortweg LP, vormt het voornaamste platform voor educatie en talentontwikkeling van BAK. In het voorjaarssemester van 2015 (tussen begin februari en eind april) is het toegespitst op een verkenning van de begrippen ‘human’, ‘inhuman’ en ‘posthuman’. Deze voorjaarscursus maakt deel uit van het een halfjaar durende onderzoek Human-Inhuman-Posthuman, dat op zijn beurt weer plaatsvindt binnen het overkoepelende researchtraject Future Vocabularies. Er wordt geprobeerd om nieuwe sleutelwoorden als Antropoceen en posthumaniteit op te nemen in het discours rond hedendaagse artistieke praktijken en de deelnemers kennis te laten maken met de theorieën van nieuw materialisme en object oriented onthology.

Als er al iets was dat de respectievelijke vakgebieden van kunst en de geesteswetenschappen verenigde, dan gold de mens – in de zin van de manieren waarop personen hun menselijke ervaringen verwerken, vastleggen en analyseren – altijd als de gemene deler. Onder druk van de hedendaagse nieuwe realiteit heeft het idee van wat we voorheen ‘menselijk’ achtten echter ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Het wereldwijde neoliberale kapitalisme, migratie, technologische ontwikkelingen en de grootschalige vernietiging van het milieu zijn voorbeelden van factoren die daaraan hebben bijgedragen.

Voorwaartse sprongen in informatie-, bio- en nanotechnologie, robotica, breinonderzoek en neurowetenschappen hebben ons begrip van de wetenschappelijke middelen waarmee we het menselijke aanduiden voorzien van een grotere reikwijdte en diepgang. Tegelijkertijd zijn zulke ontwikkelingen ertoe in staat om het menselijke subject de autonomie en de handelsbekwaamheid waaraan het in de moderniteit gewend was geraakt te ontnemen.

De tussenkomst van technologie dringt zo ver door in onze levens dat het voor zich lijkt te spreken om niet alleen af te stappen van een idee van individuele agency, maar ook van de archaïsche praxis en denktraditie van het antropocentrisme.

In een tijdperk dat ook wel bekendstaat als het Antropoceen staat de kwestie van de centrale positie van onze soort ter discussie. Het laatkapitalisme heeft een sterke biogenetische impuls, die niet alleen leidt tot de beheersing van wat we voorheen ‘de natuur’ noemden, maar die ook nieuwe levensvormen voortbrengt. De inzet van biopolitiek als handleiding vormt de kern van de hedendaagse kenniseconomie en verandert op een ongekende manier het gevoel deel uit te maken van deze soort en deze cultuur.

Wij beschouwen deze ontwikkeling als teken van het aanbreken van een condition post-humaine. In deze posthumane toestand gaan fascinerende nieuwe veranderingen gepaard met de herhaling van oude, onopgeloste problemen als oorlog, armoede, maatschappelijk onrecht en de steeds verder uiteenlopende toegankelijkheid van juist die vormen van technologie waarop ons systeem zich laat voorstaan.

Misschien zijn klimaatverandering en de milieucrisis wel de meest opmerkelijke voorbeelden van de paradoxale aard van de post-menselijke conditie en de kwalijke gevolgen die deze zou kunnen hebben. In het conflictrijke tableau dat deze toestand oplevert, steken allerlei nieuwe en overbekende vormen van onmenselijkheid de kop op. Welke artistieke, intellectuele en activistische wegen zijn er uit te stippelen om deze gecompliceerde realiteit te trotseren? Hoe kunnen we de alternatieve betekenis van kunst en kunstenaarspraktijk in het licht van zulke prangende actuele vraagstukken interpreteren?

Learning Place brengt studenten van twee Nederlandse MA-programma’s bij elkaar voor een periode van intensieve studie rond dit soort vragen. De vaste kern van de groep bestaat uit studenten van het masterprogramma van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (MaHKU) en studenten van de Master Artistic Research aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (MAR/KABK). Bij sommige gelegenheden sluiten studenten van andere kunstacademies uit binnen- en buitenland zich bij hen aan.

Learning Place bestaat uit tien sessies die elk een volledige dag beslaan. De bijeenkomsten zijn verspreid over het hele voorjaarssemester van 2015, dat loopt van 5 februari tot en met 30 april 2015. De sessies vinden plaats op: 29 januari (alleen MaHKU-deelnemers), 5 februari, 12 februari, 19 februari, (25 februari extra-curriculair), 12 maart, 19 maart, 26 maart, 9 april, 16 april, 23 april en 30 april.

De ochtenden worden voorgezeten door artistiek directeur Maria Hlavajova van BAK. Ze worden gevolgd door een middagprogrammering, die wordt gedoceerd in samenspraak met bij BAK betrokken kunstenaars, theoretici en activisten die optreden als gastdocenten.

Guest speakers during the spring 2015 LP include, among others: Matthijs de Bruijne (artist, Amsterdam); Rick Dolphijn (Assistant Professor at the Faculty of Humanities and Senior Fellow of the Centre for the Humanities, Utrecht University, Utrecht); Ine Gevers (curator, writer, activist, Utrecht), Graham Harman (Professor of Philosophy at the American University in Cairo, Cairo); Hans van Houwelingen (artist, Amsterdam); Armin Linke (artist, Berlin); Territorial Agency (architects and urbanists John Palmesino and Ann-Sofi Rönnskog, London); Iris van der Tuin (Associate Professor of Gender Studies and Philosophy of Science in the Graduate Gender Programme, Utrecht University, Utrecht); and Lucas van der Velden (curator and director of Sonic Acts, Amsterdam).

In samenwerking met

suggesties uit het archief

Training

Training

Discursief

18 september–22 december 2019

Trainingsprogramma Trainings for the Not-Yet

1. 18–22.09. 2019. Proscenium–Performing Institutions
Training met Adelita Husni-Bey | Tickets
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. 26–28.09. 2019. Unforgetting & Reconnecting: Story Mapping
Training met Nancy Jouwe en Denise Valentine | Tickets
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3. 2–6.10. 2019. Mad About Study
Training met Joy Mariama Smith | Tickets
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
4. 9–12.10. 2019. Each Step Yields Depth
Training met Chloë Bass
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
5. 9 & 11.2019. More than Friends
Training met Staci Bu Shea
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
6. 10.10.2019. Say YES to Consent
Training met Laced-Up Project
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
7. 12.10 2019. Care, Accountability, and Relation
Training met Whitney Stark
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
8. 16–20.10. 2019. Decommodifying Housing: How to Get There?
Training met Homebaked Community Land Trust (CLT) (Britt Jurgensen en Marianne Heaslip), De Nieuwe Meent (Selçuk Balamir), de Kasko (Joska Ottjes), Refugee Collective We Are Here, Elke Uitentuis, Ethel Baraona Pohl, and Irene Calabuch Mirón
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
9. 16–20.10. 2019. The Diego de la Vega Coffee Co-op Autumn School
Training met Fran Ilich
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10. 22–26.10.2019. Open Access: Organizing Accessibility from the Grassroots
Training met Carmen Papalia
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11. 29–31.10 2019 & 3.11.2019. A Week By & For: Designing Inclusive Spaces.
Training met De Voorkamer (Pim van der Mijl en Shay Raviv)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12. 1–2.11. 2019. Voices of New Women
Training met New Women Connectors
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
13. 6–9.11. 2019. (New) Formats of Care in Times of Violence
Training met Patricia Kaersenhout
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
14. 13–17.11.2019 . Propositions #9: Deserting from the Culture Wars
Trainingen, lezingen, en panel discussies, in samenwerking met Sven Lütticken
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
15. 20–22.11. 2019. Community Futurisms
Training met Black Quantum Futurism
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
16. 27.11–1.12. 2019. An investigation into collective work-processes for self-determination
Training met Hamada al-Joumah en Yasmine Eid-Sabbagh
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
17. 27.11–1.12. 2019
QFCPSSBBXOXO:
Queer and Feminist
Physical and Critical
Self-Defense and Support
Bloc of Bodies

Training met een subdivisie van To Be Determined (Clara Balaguer en Gabriel Fontana)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
18. 4–5.12. 2019. Disrupting Neoliberal Urban Governance: New Organizational Forms for the Immediate Future
Training met Urban Front (David Harvey en Miguel Robles-Durán)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
19. 6–7.12. 2019. Propositions #10: Instituting Otherwise
Symposium met Maria Hlavajova, Laura Raicovich en anderen
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20. 11–15.12.2019. Exploring Untimely Togetherness
Training met Beatrice Catanzaro, Kolar Aparna, en Mehbratu Efrem Gebreab
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21. 11–15.12. 2019. Training for the Underwater(ed) Land
Training met Qanat
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22. 18–22.12. 2019. Kitchen Atlases
Training met Bakudapan Food Study Group