Tentoonstelling en publiek programma

16 oktober 2020 13.00–31 januari 2021 19.00

 

Tony Cokes: To Live as Equals [vroegtijdig gesloten vanwege de verlengde Covid-19-lockdown]

Een tentoonstelling en publiek programma met en over het werk van Tony Cokes

  • Tony Cokes, Evil.27: Selma, 2011, installatiebeeld, BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, 2020, foto: Tom Janssen

UPDATE 13 JANUARI 2021: vanwege de verlengde Covid-19-lockdown is de tentoonstelling helaas vroegtijdig gesloten.


Tony Cokes: To Live as Equals
Van 16 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021 is Tony Cokes: To Live as Equals te zien bij BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht: een tentoonstelling en publiek programma met en over het werk van kunstenaar Tony Cokes. De tentoonstelling is samengesteld door curator Thiago de Paula Souza.

Tony Cokes: To Live as Equals opende oorspronkelijk op 28 februari 2020, maar moest vrijwel direct weer sluiten vanwege de Covid-19 lockdown. In de tussentijd hebben wereldwijde bewegingen zich verenigd in de strijd tegen fascisme, anti-zwart geweld en ongelijkheid middels demonstraties en rellen, nieuwe en herboren organisaties, beleidshervormingen, en (in de VS maar ook daarbuiten) hernieuwde steun voor noties als ‘defund the police’ (minder/geen geld naar de politie). Tegen deze achtergrond bevat het werk van Tony Cokes unieke urgentie en relevantie. BAK beschouwt de heropening dan ook als een kans om gesprekken, plannen en uitwisselingen op dit belangrijke, historische moment nieuw leven in te blazen.

Tony Cokes: To Live as Equals omvat een selectie van Cokes’ videowerken van de afgelopen 30 jaar. De tentoonstelling brengt de ontwikkeling van zijn unieke maatschappijkritische perspectief in beeld, en plaatst zijn veranderende relatie tot archiefmateriaal tegen de achtergrond van verschillende globale, historische momenten. Vanuit die historische gebeurtenissen trekken de werken een lijn naar het heden, waarin systemisch geweld en steeds complexere vormen van maatschappelijke controle aan de orde van de dag zijn. Op welke manieren kunnen we deze schijnbaar eindeloze cyclus van ongelijkheid en onderdrukking zien en hierop reageren? En hoe zouden we die cyclus kunnen doorbreken om plaats te maken voor gelijkwaardigheid – to live as equals?

De titel van de tentoonstelling verwijst naar Cokes’ werk Evil.27: Selma (2011), uit zijn Evil Series (2001–heden), dat de hedendaagse, dominante rol van het beeld als bewijsstuk en document onder de loep neemt. De video haalt een periode van burgerbewegingen voor de geest die opkwamen in de VS in een tijd waarin de massacirculatie van beelden nog niet bestond, en verkent wat er verloren gaat wanneer ‘alles direct zichtbaar is’. Uit dezelfde serie is ook het werk Evil.16 (Torture.Musik) (2011) te zien, dat ingaat op de manier waarop het Amerikaanse leger populaire muziek gebruikt als een instrument voor psychologische oorlogsvoering, in het bijzonder tijdens martelingen. Andere belangrijke werken zijn FADE TO BLACK (1990), waarin zwarte stereotypen uit de filmgeschiedenis bijeengebracht worden om onderliggende rassenverhoudingen aan het licht te brengen, en Black Celebration (1988), waarin teksten van de Situationisten worden gecombineerd met beeldmateriaal van de rellen die in de jaren 1960 in Detroit en Los Angeles plaatsvonden.

Tony Cokes: To Live as Equals is een onderdompeling in de audiovisuele taal die Cokes gedurende zijn loopbaan heeft ontwikkeld en waarmee hij de grens opzoekt tussen de esthetiek van videoclips en beeldende kunst. Het werk van Cokes wordt gekenmerkt door toe-eigening, herhaling en het combineren van teksten en beelden uit de media, waarbij herkenbare popmuziek op de achtergrond klinkt. Door te breken met de gangbare beeldtaal van de media, laat Cokes zien hoezeer deze gevormd wordt door heersende machtsstructuren. Hij verwijst hier naar de problematische verhouding tussen geschiedenis en geheugen, en vormt een forse kritiek op de westerse hedendaagse cultuur, waarbij hij zich bewust is van de grenzen van theoretische kritiek. Zijn werken onderzoeken het hedendaagse kapitalisme, kennisvervorming en alledaagse vormen van fascisme door nieuwe manieren van kennisvorming en bewustwording te verkennen, waarbij hij politieke analyse combineert met het plezier van popmuziek.

Heropening Tony Cokes: To Live as Equals
De heropening strekt zich uit over twee dagen, vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober 2020 tussen 13.00 en 21.00 uur, om bezoekers op veilige afstand van elkaar te kunnen ontvangen. Op vaste tijden gedurende de dag geeft het team van BAK inleidingen bij de tentoonstelling en Cokes’ werk. De heropening omvat ook twee avondprogramma’s: de lancering van de publicatie Deserting from the Culture Wars, geredigeerd door Maria Hlavajova en Sven Lütticken en uitgegeven door BAK en MIT Press, op vrijdag 16 oktober 2020, en de lancering van een nieuw boek van Nicoline van Harskamp, My Name is Language, uitgegeven door Scriptings en Archive Books (ook beschikbaar als e-book via EECLECTIC: www.eeclectic.de), op zaterdag 17 oktober 2020.

Programma heropening
Vrijdag 16 oktober 2020
12.30–13.00 uur: Inloop
13.00–19.00 uur: Mogelijkheid om de tentoonstelling te bezoeken, met elke twee uur een inleiding door het BAK team (tijdsloten om 13.00 uur (EN), 15.00 uur (NL) en 17.00 uur (EN)
19.00–21.00 uur: Boekpresentatie Deserting from the Culture Wars, met gastsprekers

Zaterdag 17 oktober 2020
12.30–13.00 uur: Inloop
13.00–19.00 uur: Mogelijkheid om de tentoonstelling te bezoeken, met elke twee uur een inleiding door het BAK team (tijdsloten om 13.00 uur (EN), 15.00 uur (NL) en 17.00 uur (EN)
19.00–21.00 uur: Boekpresentatie Mijn Naam Is Taal, met Nicoline van Harskamp en gastsprekers (EN)

Bezoek aan tentoonstelling
Om de tentoonstelling te bezoeken, is het noodzakelijk om vooraf een tijdslot te reserveren. Dat kan via deze link of de ‘Tickets’ button.

Andere publieke programma’s
Public Studies: Practice as Theory
19–20 oktober 2020
Een tweedaagse workshop door Tony Cokes over geweld, beelden, representatie, en de manier waarop Cokes theorie in een aantal belangrijke werken heeft toegepast. 

Covid-19 richtlijnen bij BAK
Om de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers te waarborgen, heeft BAK een aantal Covid-19 richtlijnen opgesteld, waaronder hygiëne, 1.5 meter afstand bewaren, op toegewezen plaatsen blijven zitten, etcetera. De algemene richtlijnen kun je hier lezen. 

Als je een ticket hebt geboekt, sturen we je mogelijk ook nog specifieke richtlijnen per e-mail, toegespitst op het programma/de tentoonstelling die je bezoekt. Als je ons bezoekt gaan we ervan uit dat je deze richtlijnen respecteert, en we hopen dat je ons ter plekke helpt om een veilige omgeving te creëren voor jezelf en alle andere aanwezigen.

De activiteiten van BAK worden mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Utrecht. Tony Cokes: To Live as Equals is onderdeel van BAK’s langlopende onderzoekstraject Propositions for Non-Fascist Living (2017–doorlopend), en heeft extra financiële steun ontvangen van VSBfonds, Utrecht; BankGiro Loterij Fonds, Amsterdam; The Netherland-America Foundation, New York; en Stichting Elise Mathilde Fonds, Maarsbergen.

My Name is Language van Nicoline van Harskamp werd mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

BAK’s hoofdpartner op het gebied van onderwijs en onderzoek is Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Mede mogelijk gemaakt door

suggesties uit het archief