Leesgroep

24 mei 2018, 17.30-20.00

Bezoek Eerste persoon meervoud met: mister Motley

Audrey Wollen, Sad Girl Theory, courtesy mister Motley

Op donderdag 24 mei 2018 organiseert het online kunsttijdschrift mister Motley een leesgroep waarin ze verbanden leggen tussen de thema’s uit de tentoonstelling Eerste persoon meeroud: empathie, intimiteit, ironie en woede en enkele artikelen uit hun Tendens-serie.

Tendens
 is een verdiepend journalistiek onderzoek van het online kunsttijdschrift mister Motley naar de huidige tendensen in de kunstwereld en de manier waarop deze zich tot de maatschappij verhouden. Door inzicht te geven in de grote vragen uit de kunstwereld wordt gepoogd een maatschappelijke analyse te maken van het ‘nu’. Het uitgangspunt is niet het kunstwerk als reflectie van de maatschappelijke tijdsgeest, maar het werken in de kunst. Want als een kunstwerk wordt gezien als de spiegel van de maatschappij, hoe maak je dan een analyse van de kunstwereld zelf? Zijn de beslissingen, handelingen en houdingen van kunstenaars en curatoren geworteld in een bredere ideologie?

Elke maand bespreken kunstenaars, curatoren, wetenschappers, filosofen en schrijvers opmerkelijke ontwikkelingen vanuit hun eigen praktijk en zienswijze. Mister Motley organiseert in samenwerking met BAK naar aanleiding van de tentoonstelling Eerste persoon meervoud: empathie, intimiteit, ironie en woede een leesgroep over Tendens 4 “Emancipatie van de kwetsbaarheid”.

Eerst wordt de groep rondgeleid door de tentoonstelling in BAK onder leiding van curator Matteo Lucchetti en vervolgens worden er twee teksten gelezen uit Tendens 4 die vragen stellen over de rol van geëmancipeerde emoties in de kunst en de relatie tussen kwetsbare kunst en haar politieke boodschap.

– Als tegenreactie op de feministische druk altijd sterk te moeten zijn, voert de 24-jarige Amerikaanse kunstenares Audrey Wollen de Sad Girl Theory op. Zij pleit in een interview voor verdriet als (feministisch) politiek wapen.

– Schrijver Lietje Bauwens bevraagt in haar essay ‘Kwetsbaarheid als immuniteitsmunt” het (gemakkelijke) succes van kwetsbare kunst: kan een kunstwerk zo veel leed en ellende tonen dat het de toeschouwer bijna onmogelijk maakt deze nog te beoordelen?

Je bent van harte welkom deze leesgroep bij te wonen. Het evenement start op donderdag 24 mei om 17.30 en zal ongeveer tot 20.00 duren. De teksten hoeven niet voorbereid te worden, ze worden tijdens het programma samen gelezen.

De voertaal van de leesgroep is Nederlands, de toelichting van curator Lucchetti op de tentoonstelling is in het Engels.

Een kaartje voor het gehele programma kost: €5,- voor studenten, €6,- normaal tarief.

Voor meer info over Tendens: www.mistermotley.nl

In samenwerking met

suggesties uit het archief

Educatieprogramma

22 maart, 18.30–5 april, 21.00 2022

Cursus: Art as Politics – Fundraiser voor Oekraïne

Een online cursus voortgekomen uit de noodzaak om gezamenlijk na te denken en te leren over politiek gedreven vormen van kunst die betekenis geven aan, en ingrijpen in, het heden. Gegeven door Maria Hlavajova, algemeen en artistiek directeur van BAK. Aanmelden kan t/m 20 maart 2022.

Educatieprogramma

8 februari, 18.30–8 maart, 21.00 2022

Cursus: Art as Politics – februari/maart 2022

Een online cursus voortgekomen uit de noodzaak om gezamenlijk na te denken en te leren over politiek gedreven vormen van kunst die betekenis geven aan, en ingrijpen in, het heden. Gegeven door Maria Hlavajova, algemeen en artistiek directeur van BAK. Aanmelden kan t/m 23 januari 2022.

Public program

14 november 2021, 13.00-18.00

Music as Spectral Infrastructure: Dag Twee

Onderdeel van Le Guess Who? 2021

Dag twee als onderdeel van het tweedaagse programma Music as Spectral Infrastructure, onderdeel van Le Guess Who? 2021, beschouwt het sound system als een vorm van spectrale infrastructuur, en gaat in op de manieren waarop antikoloniaal verzet tegen raciaal kapitalisme werd gekanaliseerd via sound system-muziek als dub, house, techno en jungle.

Public Program