Filmvertoning

04 februari–28 maart 2012

Films door Christoph Schlingensief

Nauw verbonden aan de tentoonstelling bij BAK, Christoph Schlingensief: Fear at the Core of Things, behandelt dit parallelle programma de rijke loopbaan van de kunstenaar als filmmaker. Schlingensief begon al vroeg in zijn carrière met het maken van films. Ook toen zijn werk zich ontwikkelde en zich over verschillende media uitstrekte, vereenzelvigde hij zichzelf nog hoofdzakelijk met de rol van filmmaker. De films die vertoond worden binnen dit programma bieden een uitvoerig inzicht in de filmische wereld van de kunstenaar. Ze zijn illustratief voor de kerneigenschappen van zijn oeuvre en laten zijn radicale bevrijding van het cinematografische beeld zien.

Dit filmprogramma is gerealiseerd in samenwerking met Filmtheater ‘t Hoogt en Filmgalerie 451, Berlijn.

Programma

4 februari 2012
The African Twin Towers (2005–2009)

22 februari 2012
100 Jahre Adolf Hitler–Die letzte Stunde im Führerbunker _(1989) and _My Wife in Five (1985)

29 februari 2012
Terror 2000–Intensivstation Deutschland(1994)

14 maart 2012
Freakstars 3000 (2004)

28 maart 2012
Für Elise (1982) and Egomania (1986)

In samenwerking met

suggesties uit het archief