Filmvertoning

04 februari–28 maart 2012

Films door Christoph Schlingensief

Nauw verbonden aan de tentoonstelling bij BAK, Christoph Schlingensief: Fear at the Core of Things, behandelt dit parallelle programma de rijke loopbaan van de kunstenaar als filmmaker. Schlingensief begon al vroeg in zijn carrière met het maken van films. Ook toen zijn werk zich ontwikkelde en zich over verschillende media uitstrekte, vereenzelvigde hij zichzelf nog hoofdzakelijk met de rol van filmmaker. De films die vertoond worden binnen dit programma bieden een uitvoerig inzicht in de filmische wereld van de kunstenaar. Ze zijn illustratief voor de kerneigenschappen van zijn oeuvre en laten zijn radicale bevrijding van het cinematografische beeld zien.

Dit filmprogramma is gerealiseerd in samenwerking met Filmtheater ‘t Hoogt en Filmgalerie 451, Berlijn.

Programma

4 februari 2012
The African Twin Towers (2005–2009)

22 februari 2012
100 Jahre Adolf Hitler–Die letzte Stunde im Führerbunker _(1989) and _My Wife in Five (1985)

29 februari 2012
Terror 2000–Intensivstation Deutschland(1994)

14 maart 2012
Freakstars 3000 (2004)

28 maart 2012
Für Elise (1982) and Egomania (1986)

In samenwerking met

suggesties uit het archief

Educatieprogramma

22 maart, 18.30–5 april, 21.00 2022

Cursus: Art as Politics – Fundraiser voor Oekraïne

Een online cursus voortgekomen uit de noodzaak om gezamenlijk na te denken en te leren over politiek gedreven vormen van kunst die betekenis geven aan, en ingrijpen in, het heden. Gegeven door Maria Hlavajova, algemeen en artistiek directeur van BAK. Aanmelden kan t/m 20 maart 2022.

Educatieprogramma

8 februari, 18.30–8 maart, 21.00 2022

Cursus: Art as Politics – februari/maart 2022

Een online cursus voortgekomen uit de noodzaak om gezamenlijk na te denken en te leren over politiek gedreven vormen van kunst die betekenis geven aan, en ingrijpen in, het heden. Gegeven door Maria Hlavajova, algemeen en artistiek directeur van BAK. Aanmelden kan t/m 23 januari 2022.

Public program

14 november 2021, 13.00-18.00

Music as Spectral Infrastructure: Dag Twee

Onderdeel van Le Guess Who? 2021

Dag twee als onderdeel van het tweedaagse programma Music as Spectral Infrastructure, onderdeel van Le Guess Who? 2021, beschouwt het sound system als een vorm van spectrale infrastructuur, en gaat in op de manieren waarop antikoloniaal verzet tegen raciaal kapitalisme werd gekanaliseerd via sound system-muziek als dub, house, techno en jungle.

Public Program