Summer School

22-26 juli 2019

BAK Summer School: Art as Politics

Workshop door Matthijs de Bruijne en Cecilia Vallejos tijdens de BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise bij BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, 2018, foto courtesy BAK 


BAK Summer School: Art as Politics is een collaboratieve en intensieve leerweek bij BAK, basis voor actuele kunst van 22–26 juli 2019 in Utrecht.

Deadline voor aanmelding: 1 mei 2019

Deze cursus vertrekt vanuit het idee dat kunst het potentieel heeft om verschillende manieren van zijn in de wereld te verbeelden en te realiseren, en dat dit intrinsiek een politieke praktijk is. Terwijl sociale, milieu-, geopolitieke, economische en technologische structuren in een snel tempo veranderen, wordt het steeds duidelijker dat nieuwe vormen van relaties en leefbaarheid, waardesystemen, manieren en plaatsen van distributie, etc. vormgegeven moeten worden. Met het kritische en genererende potentieel om aan de kaak te stellen, te creëren en te experimenteren, blijkt artistieke verbeelding een levendige plek en bron te zijn voor zulke hervormingen. En terwijl ideeën, praktijken, en betekenissen van verzet, samenkomen, identiek, activistische en artistieke praktijk, en collectiviteit en nabijheid – alsmede de noties van artistieke productie, de (kunst)instelling en het publiek – aan het transformeren zijn, ontwikkelen veel artistieke praktijken zich als onlosmakelijk verbonden met het politieke.

De BAK Summer School: Art as Politics brengt personen samen die werken in de kunst, wetenschap en sociale actie om samen kritische artistieke praktijken te overdenken, genereren en stimuleren die ons in staat stellen om het heden te bevatten en te beïnvloeden. Door te vragen naar de manieren waarop kunst politiek is, stelt het programma artistieke praktijken centraal die zich bevinden op het grensvlak tussen culturele productie, kunst, esthetiek en politieke domeinen die vaak als gescheiden worden beschouwd. Door middel van casestudies, storytelling, theorie, presentaties, discussies, workshops, studiegroepen en oefeningen bevraagt en bespreekt de BAK Summer School: Art as Politics kunst als de barsten, scheuren, mazen, hacklabs, queerings of onleesbaarheden waarin radicale (be)werkingen kunnen opbloeien. Concepten van alternatieve praktijken, hedendaagse constructies van ‘wij’, institutionele structurering, mogelijkheden van performatieve collectiviteit, etc. worden besproken en uitgevoerd om na te denken over de mogelijkheden wanneer we kunst beschouwen en uitvoeren als politiek.

Om deze onderwerpen te bespreken richt de BAK Summer School zich op kunstpraktijk, theorie, en instellingen die op deze ontologische en materiele condities inwerken. Culturele beoefenaars die zich bezighouden met kunst, theorie en sociale actie organiseren workshops, presentaties, studiegroepen, filmvertoningen en lezingen. Het programma grijpt terug op BAK-onderzoek, inclusief ons huidige vierjarige onderzoekstraject Propositions for Non-Fascist Living; het BAK Fellowship-Programma, waar elk jaar 10 fellows aan deelnemen; FORMER WEST (2008–2016), waarin een kritisch begrip is ontwikkeld over de nalatenschap van het radicale verzet tegen de macht in 1989 met als doel de globale huidige tijd opnieuw te evalueren en te speculeren over globale toekomsten; en Future Vocabularies (2013–2016), waarin gepoogd werd om concrete voorstellen te verwezenlijken die verschuivingen verkennen in de bestaande conceptuele vocabulaires binnen artistieke, intellectuele en activistische praktijken.

Door middel van case studies, storytelling, theorie, presentaties, discussies, workshops, werkgroepen en oefeningen bevraagt en bespreekt de BAK Summer School: Art as Politics kunst als een ruimte waarin radicale (be)werkingen kunnen opbloeien.

Deze Summer School is georganiseerd door, en bevat bijdragen van, Maria Hlavajova, oprichter en algemeen en artistiek directeur van BAK, en Whitney Stark, curator van het BAK Fellowship-programma. Bijdragen worden geleverd door o.a. BAK 2017/2018 Fellow, onderzoeker Isshaq Al-Barbary, BAK 2018/2019 Fellow, beeldend kunstenaar en activist Patricia Kaersenhout.

De BAK Summer School: Art as Politics vindt plaats van 22 tot en met 26 juli 2019 bij BAK in Utrecht. Aanmeldingen kunnen vóór 1 mei 2019 worden ingestuurd via de website van de Utrecht Summer School. De kosten voor de cursus en materialen bedragen 450 euro, te betalen bij toelating. Accommodatie verzorgd door de Utrecht Summer School bedraagt een extra bedrag van 200 euro. Hiervoor kun je je inschrijven tijdens het aanmeldingsproces. De inschrijfgelden zijn exclusief maaltijden en reiskosten. Bezoek de pagina over de BAK Summer School: Art as Politics op de website van de Utrecht Summer School voor informatie over het aanmelden. Beurzen met beperkte prijsvermindering zijn beschikbaar voor buitengewone aanvragers, voor wie het anders niet mogelijk zou zijn om deel te nemen; deadline voor aanmelding: 15 April. Voor vragen over de aanmelding kun je terecht bij Whitney Stark via whitney@bakonline.org.

Dit is een op discours gerichte cursus, georganiseerd door BAK, basis voor actuele kunst Utrecht in samenwerking met HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Utrecht Summer School.

In samenwerking met

Mede mogelijk gemaakt door

suggesties uit het archief