BAK Summer School 2018

16-20 juli 2018

BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise

Participants present at the 2018 BAK Summer School

BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise is een collaboratieve en intensieve leerweek bij BAK, basis voor actuele kunst van 16–20 juli 2018 in Utrecht.

Deadline voor aanmelding: 1 juni 2018

De BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise is een vergevorderde, interdisciplinaire cursus die mensen die werkzaam zijn in de kunsten, wetenschap en activistische praktijk bij elkaar brengt om gezamenlijk na te denken en te leren over kritische, politiek-geïnformeerde artistieke praktijken die onze drastisch veranderende tijden omvatten en beïnvloeden.

Maatschappelijke, ecologische, geopolitieke, economische en technologische structuren zijn zich snel aan het herschikken. Ideeën, praktijken en betekenissen van verzet, samenkomen, identiteit, activistische en artistieke praktijk en collectiviteit en nabijheid – evenals de noties van artistieke productie, de (kunst)instelling en het publiek – zijn aan het veranderen. Deze cursus neemt als vertrekpunt het begrip dat kunst de radicale potentie heeft om the otherwise te bewerkstelligen. Hiermee worden praktijken, ruimtes, verbeeldingen, centreringen en politiek-esthetische experimenten bedoeld die op gespannen voet staan met de socio-politieke orden van waarde en macht die dingen als geglobaliseerde imperialismen en opkomende fascismen op gewelddadige wijze tot de status quo hebben verheven.

Door middel van casestudies, verhalen vertellen, theorie, presentaties, discussies, workshops, studiegroepen en oefeningen bevraagt en bespreekt de BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise kunst als een ruimte waarin radicale (be)werkingen kunnen opbloeien. Concepten van alternatieve en collectieve praktijk, hedendaagse constructies van “wij”, institutionele structurering, mogelijkheden van performatieve collectiviteit, opkomende en aanwezige fascismen etc. worden besproken om zo te kunnen verbeelden welke vormen art as otherwise kan aannemen, wat nodig is voor dergelijke inspanningen en hoe er gedacht kan worden over het hedendaagse met en door kunst zodat deze visies en praktijken opgebouwd kunnen worden.

De BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise richt zich op kunstpraktijk, theorie en instituties die op deze ontologische en materiële condities inwerken. We grijpen ook terug op BAK-onderzoek, inclusief ons huidige vierjarige onderzoekstraject Propositions for Non-Fascist Living (2017–2020); ons Fellowship-programma waar ieder jaar 10 interdisciplinaire fellows aan deelnemen; FORMER WEST (2008–2016), waarin een kritisch begrip is ontwikkeld over de nalatenschap van de radicale weerstand tegen macht in 1989 met als doel de globale huidige tijd te opnieuw te evalueren en te speculeren over globale toekomsten; en Future Vocabularies (2013–2016), waarin werd gepoogd om concrete voorstellen te verwezenlijken die verschuivingen verkennen in de bestaande conceptuele vocabulaires binnen artistieke, intellectuele en activistische praktijken.

De BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise vindt plaats van 16 tot en met 20 juli 2018 bij BAK in Utrecht. Aanmeldingen kunnen vóór 1 juni 2018 worden ingestuurd via de website van de Utrecht Summer School. De kosten voor de cursus en materialen bedragen 450 euro, te betalen bij toelating. Accommodatie verzorgd door de Utrecht Summer School bedraagt een extra bedrag van 200 euro. Hiervoor kun je je inschrijven tijdens het aanmeldingsproces. De inschrijfgelden zijn exclusief maaltijden en reiskosten. Beperkte prijsverminderingen kunnen mogelijk zijn. Bezoek BAK’s website of de pagina over de BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise op de website van de Utrecht Summer School voor informatie over het aanmelden. Voor vragen kun je terecht bij Whitney Stark via whitney@bakonline.org.

Deze BAK Summer School: Art and Practice in the Otherwise wordt georganiseerd door Maria Hlavajova, artistiek directeur, en Whitney Stark, curator van discours en publicaties bij BAK. Het programma bevat bijdragen van onder andere 2017/2018 BAK Fellow, onderzoeker en schrijver Isshaq Al-Barbary; 2017/2018 BAK Fellow en kunstenaar Matthijs de Bruijne en kunstenaar en onderzoeker Cecilia Vallejos; curator en educator Clare Butcher; curator en schrijver Chandra Frank; kunstenaar en 2017/2018 BAK Fellow Ola Hassanain; cultuurhistoricus en –werker Nancy Jouwe; en curator Matteo Lucchetti.

Dit is een op discours gerichte cursus, georganiseerd door BAK, basis voor actuele kunst Utrecht in samenwerking met HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Utrecht Summer School.

suggesties uit het archief