Educatieprogramma

11 oktober–08 november 2022

 

BAK Studies: Former West (In the Imperialist Refrain)

Het najaarsprogramma van BAK Studies 2022 bestaat uit drie online modules: Navigating Art, Knowledge, and Social Action (6 september–4 oktober 2022); Former West (In the Imperialist Refrain) (11 oktober–8 november 2022); en Toward the Not-Yet: Art as Public Practice (15 november–13 december 2022). Deze kunnen samen, of los van elkaar worden gevolgd. Op dit moment zijn de aanmeldingen voor module 2 geopend. 

Middels BAK Studies verdiepen deelnemers zich in de manieren waarop artistieke en culturele praktijken zich op een betekenisvolle manier kunnen verhouden tot de ontwrichte wereld van vandaag de dag, die gebukt gaat onder meerdere crises. Het doel van het programma is in lijn met BAK’s eigen filosofie, namelijk: ingrijpen in de actualiteit vanuit de inzichten die bestaande kunstwerken en -projecten ons kunnen bieden, door te kijken naar hoe zij een alternatieve wereld vormgeven en tot leven brengen alsof deze echt mogelijk zou kunnen zijn. De BAK Studies richten zich hierbij op theoretisch en politiek gedreven projecten uit het archief van BAK.

Elke module bestaat uit vijf sessies waarin verschillende kunst-, tentoonstellings-, onderzoeks-, en discursieve praktijken onder de loep worden genomen. De module Navigating Art, Knowledge, and Social Action (module 1) bekijkt kunst vanuit een breder perspectief, als een kritisch ‘esthetisch-politiek experiment dat fictie inzet als hulpmiddel’, en licht hierbij uiteenlopende voorbeelden uit de praktijk van BAK uit. De meer toegespitste modules Former West (In the Imperialist Refrain) en Toward the Not-Yet: Art as Public Practice (module 3) nemen de gelijknamige BAK-projecten als vertrekpunt, en gaan in op hoe de uitgangspunten van deze projecten zich verhouden tot actuele kwesties en urgenties.

Module 1 vind je hier, en module 3 vind je hier.

Module 2 – Niet langer open voor aanmeldingen
Former West (In the Imperialist Refrain)  
Dinsdag 11, 18 en 25 oktober, 1 en 8 november 2022  
18.30–21.00 uur CE(S)T 

In een wereld waar sprake lijkt van een terugkeer naar Koude Oorlog-achtige vormen van imperialisme, waarbij de oorlog in Oekraïne de aanhoudende verscheurdheid van de wereld nog eens extra benadrukt, kijkt deze module van BAK Studies opnieuw naar de voorstellen van het gelijknamige BAK-project uit 2008-2016. Met het ingebeelde, toekomstgerichte concept van ‘former west’ ontwikkelde het project een methode om niet alleen de geopolitieke categorie van ‘Het Westen’ onder de loep te nemen, maar ook imperialisme in bredere zin – daar waar de ‘postcommunistische conditie’ (Boris Groys) en de ‘postkoloniale constellatie’ (Okwui Enwezor) samenkomen. Als een worldmaking-project keek FORMER WEST naar hoe we ons kunnen ontdoen van de hardnekkige universalisering van het westers-modernistische gedachtegoed – en dus naar hoe we een eerlijkere wereld kunnen verbeelden en in de praktijk brengen. Wat voor lessen kunnen we trekken uit dit project met het oog op de aangewakkerde strijd om imperialistische heerschappij? Wat is de hedendaagse potentie van deze speculatieve, geopolitieke, op ruimte en tijd gestoelde propositie? In een uitbreiding van de ‘retroperspectieve’ methode van ‘formering’, bespreekt de module teksten uit de publicatie Former West: Art and the Contemporary After 1989 (2016), evenals een selectie kritische teksten over de terugkeer van een interimperialistische wereldorde. In lees- en discussiegroepen speculeren deelnemers gezamenlijk over de rol van kunst en cultuur in hedendaagse kwesties, aan de hand van begrippen en praktijken als ‘aligning the non-aligned’, relationele ethiek, en de politieke potentie van de wereldwijde vredesbeweging.

De modules worden geleid door Maria Hlavajova, algemeen en artistiek directeur van BAK, en nemen verschillende vormen aan, waaronder lezingen, gezamenlijk lezen, en gezamenlijk discussiëren in een informele setting. De casestudy’s, voorbeelden van kunstwerken, en teksten zijn grotendeels afkomstig uit BAK’s langetermijn onderzoekstrajecten Propositions for Non-Fascist Living (2016–nu), Former West (2008–2016) en Future Vocabularies (2014–2017), en gaan in op werk van onder anderen Kader Attia, Tania Bruguera, Forensic Architecture, Jeanne van Heeswijk, Rabih Mroué en Jonas Staal. In de BAK Studies doen deelnemers kennis op van de belangrijkste begrippen en meest urgente kwesties die spelen op het snijvlak van kunst, kennis en maatschappelijke actie.

Naast de algemene leerdoelen hoopt BAK Studies bij te dragen aan een collectieve uitwisseling van gelijkgestemden over de hele wereld, die op zoek zijn naar kennis en gemeenschap, en naar een ruimte waar wederzijdse, meerstemmige gesprekken mogelijk zijn – ingegeven door de urgente kwesties van vandaag de dag. BAK Studies staat dan ook open voor iedereen die geïnteresseerd is in zo’n soort uitwisseling, onder wie cultuurbeoefenaars in de breedste zin van het woord, zoals kunstenaars, curators, organisatoren, schrijvers, docenten, en vele anderen. De sessies worden op een duidelijke en toegankelijke manier georganiseerd, en zijn interessant voor zowel mensen met als zonder eerdere kennis van de thematiek.   

Praktische informatie
Je kunt je aanmelden via het formulier op de BAK website, via de knop bovenaan deze pagina. 
* Data en tijden: dinsdag 11, 18, en 25 oktober en 1 en 8 november 2022, 18.30–21.00 uur CET
* Locatie: Online via Zoom 
* Taal: Engels  
* Kosten: € 200 (individueel, incl. BTW) en € 350 (instituties, incl. BTW), betaald voorafgaand aan het begin van de module. Deelnemers mogen meer betalen als ze dit kunnen/willen; BAK zal dit extra geld gebruiken voor het aanbieden van vrijstellingen van kosten voor diegenen die het lesgeld niet kunnen betalen.  
Fee waivers: BAK biedt vijf beursposities aan, waarbij de lesgelden worden kwijtgescholden.  Als je voor deze beurs in aanmerking wilt komen, tik dan de juiste box aan op het aanmeldformulier en laat ons weten waarom je een beurs aanvraagt.

Nota bene: wanneer de module vol zit kunnen we inschrijving vervroegd sluiten. Dit zal vermeld worden op de website.  

Klik hier voor de algemene voorwaarden. 
In het geval van vragen, kun je contact opnemen via publicstudies@bakonline.org

suggesties uit het archief

Public Program

09 september–29 oktober 2023

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023)/Public Program

To Watch the War: The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine (2014–2023) involves a hybrid off- and online sequence of conversations and screenings around discursive and artistic interventions that reimagine the social implications of watching the war through ways that disrupt, subvert, resist the media’s incessant spectacularization of war.

Symposium

20-21 mei 2023

Ultrasympathetic Ultratranslation: Re-Languaging Justice

Deze driedaagse bijeenkomst ontdekt de ruimte die ontstaat tussen taalgerechtigheid en “ultratranslation.” Het brengt vrienden, academici, activisten, taal werkers, strijders voor sociale rechtvaardigheid en culturele werkers – individuen en collectieven – samen, van hier en elders. Zij zijn degenen/ de mensen? die het alledaagse probleem van taal omvormen tot praktijken van verzet. Door middel van trainingen, optredens, filmvertoningen, presentaties, bijeenkomsten en voorbeelden van betere praktijken van vertalen, interpretatie en conversatie hoopt het symposium nieuwe stromen van relaties open te stellen. Mogelijk zal het symposium er niet in slagen sommige vragen te beantwoorden of een duidelijke analyse neer te zetten. Het zal eerder pogen een om een bewustwording te creëren om taal te verorberen en van binnenuit opnieuw te creëren. Het wijst ons niet op de noodzakelijkheid van taal, maar de noodzakelijkheid van talen- in andere woorden, de vele manieren waarop we zin geven aan de werelden om ons heen.  

Tentoonstelling

1 april, 14.00–27 mei, 23.59 2023

ULTRADEPENDENT PUBLIC SCHOOL

Als een soort vervolg op Trainings for the Not-Yet (2019–2020), samengesteld door BAK en kunstenaar Jeanne van Heeswijk met meerdere collaborateurs in Utrecht en daarbuiten, experimenteert UPS met het idee van een tentoonstelling als een reeks trainingen, dit keer geconfigureerd als de basis van een tijdelijke school. Zeven studieknooppunten hebben maandenlang als faculteitsvertegenwoordigers van UPS outreach en veldwerk verricht om een curriculum samen te stellen dat is gebaseerd op het huidige landschap.