Tentoonstelling

24 juni–12 juli 2015

A Call for Drawings

Francis Crick, DNA double helix diagram, 1953

“Denken is onmogelijk zonder beeld”

– Aristoteles, Over het geheugen en de herinnering (450a)

A Call for Drawings toont tekeningen die kunstenaars, wetenschappers en andere professionals hebben gemaakt in het kader van een gelijknamig interdisciplinair onderzoek naar de rol van visueel denken en visualisering in denk- en scheppingsprocessen. De tentoonstelling komt voort uit een procedure die verwant is aan de in de academische wereld gebruikelijke ‘call for papers’, waarin kennis wordt gedeeld en onderzoek wordt gepresenteerd. Met het symposium Drawing Conclusions, waar kunstenaars en wetenschappers uit binnen- en buitenland met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp van de rol die beeldend denken vervult binnen de productie van kennis, wordt de tentoonstelling geïntroduceerd.

In wetenschappelijke en technologische disciplines zijn schetsen, plattegronden, schema’s, diagrammen en andere tekeningen cruciaal voor het begrijpen van vraagstukken en het overdragen van gedachten die kunnen leiden tot hun mogelijke oplossingen. Wanneer je probeert door te dringen tot het onbekende, is tekenen een ideaal hulpmiddel. Door zaken van een vorm van aanwezigheid te voorzien is tekenen tegelijkertijd ook een manier van denken en van aanduiden; is het tekenen een onderzoeksmethode. Tekenen verbeeldt wat gezien is en stelt het ongeziene voor, wat bekend is en het onbekende.

Zouden we op basis van het tekenen, als een methodologie die wordt gedeeld door kunstenaars, wetenschappers en andere deskundigen, een gemeenschappelijke bodem kunnen vinden onder de uiteenlopende velden waarin zij werkzaam zijn? Zouden we zo eveneens overeenkomsten kunnen ontdekken tussen de creatieve processen binnen verschillende disciplines? Is het mogelijk om op die manier de verscheidenheid aan vormen van kennis die ze produceren tot iets gemeenschappelijks om te vormen? Kunnen we ons de onderlinge collectiviteit en solidariteit indenken vanuit die gezamenlijke kennis?

Voor A Call for Drawings stuurden specialisten als wetenschappers, kunstenaars, architecten, muzikanten, voetbaltrainers, timmerlieden, chef-koks ieder twee tekeningen in. Eerst maakten ze een tekening in een poging een probleem te doorgronden en hen mogelijk richting de oplossing te leiden. Vervolgens maakten ze een tweede inzending, waarin ze het vraagstuk voor een ander formuleren en het belang proberen aan te geven van wat ze hebben ontdekt.

De tentoonstelling wordt ingeleid met Drawing Conclusions, een symposium dat uitkomsten van het interdisciplinaire A Call for Drawings-project toelicht en evalueert. Met de nadruk op de betekenis van tekeningen voor diverse vormen van kennisproductie wordt er gereflecteerd op de vraag hoe tekeningen zich verhouden tot beeldend denken en welke rol ze spelen in cognitieve en creatieve processen. Daarnaast wordt de relevantie overwogen die tekeningen hebben voor het oplossen van problemen en het overbrengen van de potentiële oplossingen.

A Call for Drawings is een project dat is opgezet en georganiseerd door projectcurator Klaas Hoek. Hij is als docent verbonden aan de MaHKU, de Masteropleiding beeldende kunst van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), en aan de grafische afdeling van de Slade School of Fine Art van het University College London (UCL). Hoek introduceerde het project A Call for Drawings met het symposium Lines of Thought op de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), op 2 februari 2015.

Het tentoonstellingsontwerp is van Dongyoung Lee.

Aan het symposium wordt bijgedragen door:
Ansuya Blom, Natasha Ginwala, Mel Gooding, Klaas Hoek, Vincent Icke, Deanna Petherbridge, Falke Pisano, Joke Robaard, Christel Vesters en Kitty Zijlmans.

Met keynote-lezingen van:

Will Alsop, Jim Anderson, Bernard Burgoyne, John Hilliard, Vincent Icke, Bruce McLean en Rick van der Ploeg.

In de tentoonstelling zijn bijdragen te zien van:
Pieter Adriaans, Gemma Anderson, Ruben Aubrecht, Jack Bangerter, Koštana Banović, Andrew Barber, Peter Baren, Sara Berman, Maura Biava, Ansuya Blom, Peter Bowyer, Paul Buchanan, Natalia Calderon, Hyunju Chung, Alexander Costello, Penny Demertzi, Claire Dorsett, Ronit Eden, Stephen Farthing, Emma Febvre-Richards, Helen Frik, Nikolaus Gansterer, Mikel van Gelderen, Lotte van Geijn & Sue van Geijn, Maximilian Goldfarb, Niels Goos, Klaas van Gorkum, David Griffin, Geoffrey Harrison, Jutta Herden, Helena Hernandez, Edward Hillel, Hiroomi Horiuchi, Anna Ioannidi, Eun-Hyung Kim, Jae-Kyung Kim, Yoonhee Kim, Andreas Kopp, Nektaria Lampitsi, Heleen Langkamp, Elvira Mambetisaeva, Tracy Mackenna & Edwin Janssen, Valle Medina & Benjamin Reynolds, Alan Montgomery, Elena Nemkova, Emanuele Ortoleva, Reinoud Oudshoorn, Dusko Pavlovic, Alejandro Ramirez, Joke Robaard & Hajo de Reijger, Mark Rutkoski, Kristin Sigurdardottir, Floris Solleveld, Marina Stavrou, Ivan Suletic, Marianne Theunissen, David Tomas, Nathan Thompson, Raul Valverde, Hèctor Vargas, Vitalist Cuisine, Ivana Wingham, Tessa Whitehead & Heino Schmid en Erin Woodbrey.

suggesties uit het archief

Field Work

15 februari 2023, 10.00-18.00

ULTRASTUDIO THIRD SESSION 

A series of practical publishing workshops hosted by an active squat and anarchist social center in Amsterdam and organized by the Bookbinding Studio of Sandberg Instituut/Rietveld Academy and Lila Athanasiadou. 

Field Meal

4 februari 2023, 13.00-18.00

ULTRAHOSPITALITY FIELD MEAL 1: SANCOCHO FLORAL

Community Portal presents...

Using the sancocho (a pan-Latin American soup with no fixed recipe) as a tool for research and encounter, Mercado Lourdes (Bogotá, Colombia) will host and organize a series of field meals. These events activate and connect the multiple affects that have resulted from ongoing research with local producers into the biodiversity of the territory.  

Workshop

16 december 2022, 15.00-17.00

Stitching, Writing, Singing

Community Portal hosts...

In all continents, people have built matriarchal cosmologies sustained by complex rituals. In the advent of main modern religions and after centuries of colonizing invasions, the goddesses of antiquity were suppressed by the patriarchal structures that consolidated our era. However, they found ways to speak to us in the language of patterns, melodies, and poems. This workshop uses the voice as a method to reveal the presence of goddesses. 

Workshop

27 januari, 18.30–29 januari, 21.00 2023

How to Set Up a Community Kitchen

b.ASIC a.CTIVIST k.ITCHEN brews...

During these sessions—part of the bASIC aCTIVIST kITCHEN (b.a.k.) program in collaboration with Berend Bombarius, De Voorkamer and BAK, basis voor actuele kunst—we want to collectively explore the topic of setting up community kitchens. Different strategies, tools, methodologies, and contexts are explored to learn more about the challenges and opportunities in the practices and theories of community kitchens.