Over

Wayne
Modest

curator en onderzoeker op het gebied van materieel erfgoed

Wayne Modest is de inhoudelijk directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen en het Wereldmuseum, Rotterdam en hoofd van het Research Centre for Material Culture. Daarnaast is hij werkzaam als professor in Material Culture and Critical Heritage Studies (bijzonder hoogleraar) aan de faculteit der Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Voorheen was Modest hoofd van de curatoriele afdeling van het Tropenmuseum, Amsterdam; Keeper of Antropology van het Horniman Museum in Londen; en directeur van Museums of History and Ethography in Kingston, Jamaica.

Modest bekleedde eerder postities als gastonderzoeker aan Yale Centre for British Art, Yale University en School for Museum Studies, New York University. In zijn werk wordt Modest gedreven door een streven naar een meer historisch contingente manier van het begrijpen van het heden, in het bijzonder in relatie tot materiële cultuur/museumcollecties. Zijn onderzoeksinteresses omvatten kwesties rondom belonging en ontheemding; materiële mobiliteit; geschiedenis van (ethnografisch) verzamelen en tentoonstellingspraktijken; complex/omstreden erfgoed (met een speciale focus op slavernij, kolonialisme en post-kolonialisme); en Caribisch denken. Recent onderzocht en publiceerde Modest over erfgoed en burgerschap in Europa met speciale aandacht voor het stadsleven, en voor etnografische museums en vragen rondom herstel/reparatie.