Fellowship

Fellow 2019/2020

Urok Shirhan at Propositions#9: Deserting from the Culture Wars, BAK, 2019, Photo: Tom Janssen

Urok Shirhan

Beeldend kunstenaar Urok Shirhan werkt op het snijvlak van performance, beeldende kunst en kritische theorie en verkent de politiek van beeld, geluid en stem in relatie tot macht en affect. In haar projecten spelen gevonden materialen en autobiografische verhalen vaak een rol. In haar meest recente onderzoek verkent Shirhan de stem en de tong in relatie tot taal, fonetiek, ontheemding en assimilatie. Shirhan bezit een MA van Goldsmiths University of London, Londen en een BFA van de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Shirhans werk werd onlangs getoond bij Onassis Stegi, Athene, 2020; MoMA PS1, New York, 2019–2020; TENT, Rotterdam, 2019; AUB Art Galleries, Beirut, 2017–2018; Nottingham Contemporary, Nottingham, 2017; Moscow International Biennale for Young Art, Moskou, 2016; en Frascati Theater, Amsterdam, 2016. Shirhan woont en werkt in Utrecht.

Urok Shirhan

Beeldend kunstenaar Urok Shirhan werkt op het snijvlak van performance, beeldende kunst en kritische theorie en verkent de politiek van beeld, geluid en stem in relatie tot macht en affect. In haar projecten spelen gevonden materialen en autobiografische verhalen vaak een rol. In haar meest recente onderzoek verkent Shirhan de stem en de tong in relatie tot taal, fonetiek, ontheemding en assimilatie. Shirhan bezit een MA van Goldsmiths University of London, Londen en een BFA van de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Shirhans werk werd onlangs getoond bij Onassis Stegi, Athene, 2020; MoMA PS1, New York, 2019–2020; TENT, Rotterdam, 2019; AUB Art Galleries, Beirut, 2017–2018; Nottingham Contemporary, Nottingham, 2017; Moscow International Biennale for Young Art, Moskou, 2016; en Frascati Theater, Amsterdam, 2016. Shirhan woont en werkt in Utrecht.

Fellowship onderzoekstraject

Macht is een van de voornaamste thema’s in Urok Shirhans praktijk, in het bijzonder de manier waarop macht als geluid, beeld en spraak wordt opgevoerd en ondermijnd. Aan haar onderzoek liggen vaak vragen ten grondslag die verband houden met haar persoonlijke biografie en familiegeschiedenis van politieke migratie. Voor Shirhan, die in Irak werd geboren, asielzoeker was en een ‘nieuw’ Nederlands burger werd, zijn kwesties omtrent ontheemding, identiteit en het idee van ‛thuis’ van bijzonder belang. In de huidige tijd nemen anti-immigrantengevoelens met de dag toe en bestaat er een hernieuwde aandacht voor fascistische retoriek. Het vertrekpunt van haar onderzoek Performing the Nation tracht deze mechanismen te begrijpen, en de manieren waarop deze, hoe subtiel dan ook, vorm krijgen in dagelijkse interacties, afbeeldingen en geluiden. Tijdens de Fellowship is ze in haar onderzoek afgestapt van het idee van de ‛Natie’, ten gevolge van specifieke gebeurtenissen en soci-politieke triggers: de Libanese en Irakese Oktoberrevoluties in het bijzonder en ook de veranderde audiovisuele sfeer die uit de globale pandemie voortgekomen is. Met haar onderzoek kijkt Shirhan naar de hypersomatische ervaring van het ondergedompeld zijn in een opstand IRL – in real life – en de afstandelijke virtuele ervaring van dezelfde gebeurtenis IRT – in real time, oftewel live. Met de sociaal afstandelijke sfeer van de wereldwijde lockdown, lijkt de ongekende activering van (online) radio spaces in de Arabische wereld zich op een soortgelijk vraagstuk te richten. En nu, in plaats van een ‛IRL’ gebeurtenis die door enkelen deels virtueel gevolgd kan worden, is er een collectieve ‛IRT’ die gedeeld is, ongeacht nabijheid en afstand. Een van de focuspunten wordt het scheiden van beeld en geluid, lichaam en stem, waardoor het ‘vertrouwde’ of ‘gewone’ wordt onderbroken (of wellicht blootgelegd). Shirhan beschouwt deze aspecten middels geluid, de stem en het lichaam, als een affectieve vorm van kennis die niet los kan worden gezien van gedachten en theorie. Ze vraagt, onder andere: wat gebeurt er met onze eigen spraak en dat van anderen, wanneer we ‘luisteren’ boven ‘zien’ stellen? Hoe verschilt samen luisteren, via dezelfde zender/hetzelfde kanaal, in real time, live, van het samen zijn in real life? Welke vormen van solidariteit die afstand overstijgen zijn er mogelijk? Wat voor voorbeelden zijn er van (het tonen van) politieke solidariteit via lied en geluid? En op welke wijze verschilt de huidige toepassing van radio in de Arabische regio van diens koloniale en imperiale oorsprong?

Programma

sonische sciencefiction-uitzending

12 september 2020, 12.00-21.45

Propositions #12: Waves Breaking Walls, Futures in Movement