Over

Taisha
Paggett

danseres en mede-oprichter van het danstijdschrift ‘itch', Los Angeles

Taisha Paggett is danseres en mede-oprichter van het danstijdschrift itch. Haar werk is geïnspireerd op verschillende discussies over het lichaam als een middel voor expressie. Daarnaast is ze geïnteresseerd in het overbruggen van de gevoeligheid en dialogen van zowel de beeldende als de uitvoerende kunsten. Haar recente choreografische werk bestaat onder andere uit: ‘How we get by’ en ‘Living with – – – is like living…’. Paggett heeft als danseres veelvuldig gewerkt in projecten van David Rousseve, Cheng-Chieh Yu, Victoria Marks en Kelly Nipper en assisteerde Yvonne Rainer bij de ontwikkeling van ‘Agon’. Tevens is zij lid van het audio-actiecollectief Ultra-Red. Taisha Paggett en Ashley Hunt werkten tijdens hun RIR verblijf samen. Voor meer informatie over haar werk en projecten, zie www.taishapaggett.net. Paggett woont en werkt in Los Angeles.

De basis voor onze samenwerking komt direct voort uit het gezamenlijk delen van tijd en ruimte, waarbij we allebei de training, gewoontes, perspectieven, subjectiviteit en twijfels van de disciplines waarin we kunstenaars zijn geworden, inbrengen. Waar Paggetts onderzoek zich voornamelijk bezig houdt met op beweging gebaseerde praktijken en bewegingstheorieën, focust Hunt zich op de beeldende kunstpraktijk en theorie. Onze samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte om deze twee benaderingen bij elkaar te brengen, het kinetische samen met het visuele te overwegen, het cerebrale met het lichamelijke, en om uiteindelijk datgene wat de twee benaderingen scheidt stukje bij beetje af te breken. Vanuit deze gedachte gaat onze interesse uit naar vormen van intelligentie en kennis die niet enkel cerebraal of ‘in het hoofd’ bestaan. Maar, in plaats van dit onderzoek te plaatsen binnen strikt fenomenologische onderzoeken, zijn wij geïnteresseerd in intelligentie en kennis die zich manifesteert als politiek, omdat politiek, economisch en sociaal leven geen abstracties zijn, maar werken op, door en over lichamen. Dit zou kunnen leiden tot een meer kritisch begrip van aan elkaar verwante politieke overtuigingen. Daarnaast kan het ons nieuwe analytische instrumenten geven om hierover te praten, en nieuwe manieren laten zien om te handelen als een vertegenwoordiger in de wereld.

Ons voorstel voor het Research-in-Residence programma van BAK is om een selectie van opkomende en historische lichamelijke disciplines te bestuderen tegenover een selectie van filosofische tradities die beweren dit onderwerp met haar bepalingen, beperkingen en mogelijkheden te kennen en te beschrijven. Dit zal op drie niveaus gebeuren: studie, experiment en choreografie. De studie zal simpelweg bestaan uit lezen, discussiëren en het testen van de verschillende disciplines; het experimenteren zal conceptuele tests inhouden waarbij lichamelijke en filosofische disciplines aan elkaar worden geïntroduceerd; en de choreografie zal een poging zijn om de resultaten van deze experimenten verder tot flexibele organisatorische vormen te ontwikkelen die op andere lichamen geplaatst kunnen worden in omgevingen die men vaak typeert als protesten, organiseren, etc. Dit laatste zal gezien de beperkte tijd binnen deze residentie misschien niet mogelijk zijn, maar zal als een mogelijkheid worden beschouwd gedurende ons hele research.

Andere deelnemers