Over

QANAT

QANAT is een collaboratief platform dat de politiek en poëtica van water onderzoekt om te reflecteren op en te handelen naar de vele contextuele inzichten en vormen van (re)productie van de commons in Marokko en daarbuiten. De qanat, een ondergronds waterwinningssysteem van kanalen en bronnen in Afrika, Zuid-Europa, Amerika en Azië, is de belichaming van het sociaal contract wat gegrond is in het gemeenschappelijk en zorgvuldig delen van een schaarse en essentiële hulpbron. QANAT wordt bewogen door de noodzaak om de vele materiële, symbolische en epistemische breuken die door de moderniteit worden voortgebracht aan te pakken, beginnend bij de stad en de buitenwijken van Marrakech, en al kronkelend richting andere regio’s. Gebruikmakend van verschillende vormen van reeds bestaande en huidige kennis over en daden van verzet en solidariteit tegen dominante milieudiscoursen en onrecht, stelt QANAT zich ten doel ruimtes te creëren waarin stemmen uit Marrakech kunnen speculeren over nieuwe collectieve denkbeelden om nieuwe ruimtelijke en epistemologische configuraties voor de stad te kunnen te ontwerpen, en archieven van resonerende reflecties en acties te ontwikkelen die de lokale worstelingen samenbrengt tot transnationale patronen om zo het debat te voeden over verspreide streken.