Fellowship

Fellow 2020

Nora Sternfeld

Nora Sternfeld is een educator en curator. Sinds oktober 2020 is zij Professor aan de University of Fine Arts Hamburg, Hamburg. Van 2018–2020 was zij Documenta Professor aan de  Kunsthochschule Kassel, Kassel, en van 2012–2018 Professor of Curating and Mediating Art aan Aalto University, Espoo. Sternfeld is Codirecteur van het /ecm Masterprogramma Exhibition Theory and Practice van de University of Applied Arts Vienna, Wenen; lid van het  kernteam van het netwerk schnittpunkt. ausstellungstheorie & praxis; medeoprichter en lid van trafo.K, een kantoor voor kunst, educatie en kritische kennisproductie, Wenen; en sinds 2011 is zij lid van freethought, een platform voor onderzoek, educatie en productie. Als lid van freethought was zij tevens een van de artistiek directeurs van de Bergen Assembly, Bergen, 2016. Ze publiceert teksten over hedendaagse kunst, tentoonstellingen, de politiek van geschiedenis, educatietheorie en antiracisme.  Sternfield woont en werkt in Vienna, Kassel en Hamburg. 

 

 

 

 

 

 

Nora Sternfeld

Nora Sternfeld is een educator en curator. Sinds oktober 2020 is zij Professor aan de University of Fine Arts Hamburg, Hamburg. Van 2018–2020 was zij Documenta Professor aan de  Kunsthochschule Kassel, Kassel, en van 2012–2018 Professor of Curating and Mediating Art aan Aalto University, Espoo. Sternfeld is Codirecteur van het /ecm Masterprogramma Exhibition Theory and Practice van de University of Applied Arts Vienna, Wenen; lid van het  kernteam van het netwerk schnittpunkt. ausstellungstheorie & praxis; medeoprichter en lid van trafo.K, een kantoor voor kunst, educatie en kritische kennisproductie, Wenen; en sinds 2011 is zij lid van freethought, een platform voor onderzoek, educatie en productie. Als lid van freethought was zij tevens een van de artistiek directeurs van de Bergen Assembly, Bergen, 2016. Ze publiceert teksten over hedendaagse kunst, tentoonstellingen, de politiek van geschiedenis, educatietheorie en antiracisme.  Sternfield woont en werkt in Vienna, Kassel en Hamburg. 

 

 

 

 

 

 

Fellowship onderzoekstraject

Het collectief freethought kwam in 2012 bij elkaar, te midden van toenemende crises in de onderwijssector, vanuit de noodzaak om nieuwe kennis in en uit de academische wereld te laten stromen, ongehinderd door strenge protocollen op het gebied van evaluatie, examens en klassikale resultaten. Het woord ‘free’ in de naam freethought wijst op deze noodzaak om kennis los te koppelen van disciplines, institutionele settings en voorspelbare resultaten, en om tot nieuwe vormen van circulatie te komen. freethought pleit zo tegen het onderscheid tussen academische en artistieke praktijken, en stelt dat deze praktijken elkaar juist, aan de hand van uiteenlopende materialen en conceptuele vragen, kunnen versterken en uitdagen. Met dit doel voor ogen, wijdt freethought zich aan openbare studie en openbaar onderzoek. Voor hen betekent dit het verkennen van thematieken door middel van talrijke punten en collectieve vormen van onderzoek, waaronder het vaststellen wat een onderwerp überhaupt is, en wat voor soort materiaal het zou kunnen verhelderen. Gezien het feit dat kennis een politieke kracht is, kan collectieve kennis die geworteld is in de ervaring, een breder concept van ‘kennis’ in het leven roepen en reflecteren op de belangen die met ‘kennis’ verweven zijn.

In eerste instantie maakte freethought onderdeel uit van Truth is Concrete, steirischer herbst, Graz, 2012; een project waarin de termen ‘Educatiecrisis’, ‘Arbeidscrisis,’ en ‘Creatieve Staking’ werden verkend. In samenwerking met BAK, Utrecht en Haus der Kulturen der Welt, Berlijn, cureerden zij een ​​onderdeel van het afsluitende evenement van Former West, Berlijn, 2013, over infrastructuur. Ook co-cureerden zij in 2016 de Bergen Assembly in Bergen, met een focus op het feit dat infrastructuur geen neutraal mechanisme van goederen, diensten en elektronische supportsystemen is; maar een dominante staat-van-zijn die niet alleen het dagelijks leven omgeeft, maar ook mensen indoctrineert in hun manier van denken en handelen, en zo ‘infrastructurele wezens’ produceert.