Over

New
Women Connectors

New Women Connectors is een beweging om een platform te bieden dat ernaar streeft om nieuwkomers en vrouwelijke migranten te verbinden met de gastmaatschappij, en om de stemmen te versterken van diegenen die zichzelf vaak stemloos voelen. Geïnitieerd door Anila Noor wordt het voorgesteld, gecreëerd en geleid door migranten- en vluchtelingenvrouwen, waarbij er voor gezorgd wordt dat alle stemmen gehoord en beantwoord worden, zodat deze collectiviteit zich empowered kan voelen. Ze geloven dat door het creëren van een open platform het uitwisselen van dialoog en naar elkaar luisteren gefaciliteerd kan worden. Als resultaat zal dit leiden tot collaboratieve oplossingen voor dringende zaken waar migrantenvrouwen in Europese steden tegenaan lopen. Georganiseerde evenementen zijn, onder andere, Let’s Mobilize for a Europe We Want, BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, 2019; Right Wing Populism in Europe and its Impact on Migrants, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2019; en Voices of New Women, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, 2019.