Fellowship

Fellow 2018/2019

Opening weekend of Cinema Olanda: Platform (Wendelien van Oldenborgh, curated by Lucy Cotter), 2017, Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam. Photography: Aad Hoogendoorn

Katayoun Arian

Katayoun Arian is een onderzoeker, curator en schrijver met een achtergrond in Kunstgeschiedenis (Universiteit Leiden) en een masterdiploma in Organisatiewetenschappen (Vrije Universiteit, Amsterdam). Haar projecten variëren van tentoonstellingen, discursieve evenementen en screenings tot leeskringen en andere vormen van interdisciplinair en gezamenlijk werk. Curatoriele projecten omvatten Grada Kilomba: Illusions, Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (2017); I Speak in Tongues, 37PK, Haarlem, 2017; en Voices Outside the Echo Chamber: Questioning Myths, Facts and Framings of Migration, 2016 en The End of This Story (And the Beginning of All Others), 2015, beide Framer Framed, Amsterdam, 2015; en Kitchen139, een tiendaags collectief project van W139, Amsterdam, als onderdeel van The Grand Domestic Revolution (GDR), een project door Casco, Utrecht, 2011.

Katayoun Arian

Katayoun Arian is een onderzoeker, curator en schrijver met een achtergrond in Kunstgeschiedenis (Universiteit Leiden) en een masterdiploma in Organisatiewetenschappen (Vrije Universiteit, Amsterdam). Haar projecten variëren van tentoonstellingen, discursieve evenementen en screenings tot leeskringen en andere vormen van interdisciplinair en gezamenlijk werk. Curatoriele projecten omvatten Grada Kilomba: Illusions, Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (2017); I Speak in Tongues, 37PK, Haarlem, 2017; en Voices Outside the Echo Chamber: Questioning Myths, Facts and Framings of Migration, 2016 en The End of This Story (And the Beginning of All Others), 2015, beide Framer Framed, Amsterdam, 2015; en Kitchen139, een tiendaags collectief project van W139, Amsterdam, als onderdeel van The Grand Domestic Revolution (GDR), een project door Casco, Utrecht, 2011.

Fellowship onderzoekstraject

Als onderdeel van een reeks bijeenkomsten georganiseerd door schrijver, onderzoeker en curator Katayoun Arian beoogt Conversations Circle: Decolonizing Globalized Dutch Contemporary Art Institutions om gezamenlijk van gedachten te wisselen over het groeiende discours rondom het deracialiseren en dekoloniseren van hedendaagse kunstinstellingen en culturele praktijken. Tijdens deze ‘kringen’ bespreken deelnemers en gastsprekers gezamenlijk de manier waarop actuele vormen van institutioneel engagement met dekoloniale curatoriële modellen, artistieke vormen en kennisvormen mogelijk de institutionele gang van zaken verhullen en daarmee daadwerkelijke hervorming in de weg staan. Instellingen dwingen over het algemeen orde, controle, en standaardisering af en bevorderen een algemene cultuur van weerstand tegenover kritiek en afwijkende meningen. Wat zijn de ethische overwegingen om kunstinstellingen te dekoloniseren? Wat gebeurt er wanneer sociale bewegingen, kunstenaars, theoretici en curatoren met een niet-Westerse achtergrond worden uitgenodigd bij geïnstitutionaliseerde platformen om hun ideeën en werk te presenteren? Op welke manier valt hun praktijk samen met (of ontkent deze) een herbeschouwing van organisatorische functies en vormen? Wat zijn de gevolgen van een wereldwijde neoliberale economie voor het  organiseren in de Nederlandse kunst- en cultuursector?

De Conversation Circle vormt tevens een ruimte voor het koesteren van extra-institutionele banden, solidariteit, en organisatievormen die noodzakelijk zijn om als kunstenaars, theoretici en curatoren culturele instellingen en praktijken te hervormen. De Conversation Circle streeft ernaar een collectieve ruimte te creëren voor leren en luisteren.

Programma