Fellowship

Fellow 2019/2020

Joy Mariama Smith

Joy Mariama Smith

Performance, installatie- en bewegingskunstenaar en docent Joy Mariama Smith geeft les aan de SNDO-School for New Dance Development, Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam. Smiths werk focust op vraagstukken rondom zichtbaarheid, geprojecteerde identiteiten en zelfrepresentatie in verschillende contexten en onderzoekt het samenspel tussen lichaam en culturele, sociale en fysieke omgeving. Hun* dans, performance en installaties creëert ruimtes waar het onderscheid tussen toeschouwer en deelnemer vervaagt en bezoekers worden aangemoedigd om stil te staan bij de manier waarop zij met ruimte omgaan. Smiths werk is internationaal getoond, onder meer bij Freedom of Movement, Stedelijk Museum, Amsterdam, 2018; If I Can’t Dance Edition VI – Event and Duration, Amsterdam, 2016; SoLow Festival, Philadelphia, 2015; en Ponderosa, Stolzenhagen, 2013. Smith woont en werkt in Den Haag.

*Zij/zij/hun: derde persoon enkelvoud gender neutral voornaamwoord.

Joy Mariama Smith

Performance, installatie- en bewegingskunstenaar en docent Joy Mariama Smith geeft les aan de SNDO-School for New Dance Development, Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam. Smiths werk focust op vraagstukken rondom zichtbaarheid, geprojecteerde identiteiten en zelfrepresentatie in verschillende contexten en onderzoekt het samenspel tussen lichaam en culturele, sociale en fysieke omgeving. Hun* dans, performance en installaties creëert ruimtes waar het onderscheid tussen toeschouwer en deelnemer vervaagt en bezoekers worden aangemoedigd om stil te staan bij de manier waarop zij met ruimte omgaan. Smiths werk is internationaal getoond, onder meer bij Freedom of Movement, Stedelijk Museum, Amsterdam, 2018; If I Can’t Dance Edition VI – Event and Duration, Amsterdam, 2016; SoLow Festival, Philadelphia, 2015; en Ponderosa, Stolzenhagen, 2013. Smith woont en werkt in Den Haag.

*Zij/zij/hun: derde persoon enkelvoud gender neutral voornaamwoord.

Fellowship onderzoekstraject

In hun onderzoekspraktijk werkt Joy Mariama Smith met instemming (EN: consent) en politieke agency als onderdeel van het hedendaagse. Smiths onderzoek vertrekt vanuit het idee dat met de overgang naar een instemmingscultuur, machtslust uit het middelpunt wordt verdreven, en een cultuur van belangrijke, radicale zorg en zorgzaamheid ontstaat. Smith verkent de relatie tussen instemming, macht en privilege, om zo tot een praktijkgericht onderzoek te komen dat zich beweegt op het gebied van belichaamde instemming, impliciete instemming en expliciete instemming. Smith trekt het idee in twijfel dat er een ‘universele’ vorm van instemming bestaat, en onderzoekt in plaats daarvan geschiedenissen en hedendaagse definities van instemming en politieke keuzevrijheid. Met een cross-genre benadering trachten zij manieren te vinden om binnen het hedendaagse sociaalpolitieke kunstdomein een taal van instemming te ontwaarden en te formuleren. Zij trachten bovendien de theoretische grondvesten van instemming en keuzevrijheid te versterken en toegankelijker te maken door gebruik te maken van informatie en taal uit bronnen die reeds over een duidelijke instemmingscultuur beschikken (bijv. BDSM en kink, Contact Improvisation, Brazilian Jiu-Jitsu, en Modern Circus-Partner Acrobatics). Met kunst en actie, creëert Smith bovendien meer bewustheid over instemming en keuzevrijheid, en doen zij onderzoek naar verschillende instellingen om te kijken of daar reeds een instemmingscultuur bestaat (of niet). Kan een cultuur van instemming worden gecreëerd? Zo niet, is dan het mogelijk een omgeving te creëren waarin een instemmingscultuur zou kunnen ontstaan? Wat betekent instemming binnen niet-geïndividualiseerde systemen van leven, hoe krijgt het vorm en waar bevindt het zich? Kan een instemmingscultuur generatief zijn? Waarom, wanneer en hoe kwam instemming buiten de deuren van instituten te staan? Hoe creëren we instellingen waar emotionele intelligentie, gedecentraliseerde kennisproductie, radicale zorg en empathie centrale randvoorwaarden zijn om met instemming (samen) te werken.