Over

Homebaked
Community Land Trust (CLT)

Homebaked Community Land Trust (CLT) is gevestigd in de buurt Anfield, op de hoofdstraat tegenover Liverpool Football Club. Met als startpunt het voorkomen van de sloop van het gebouw van de buurtbakkerij in 2010, wat een reactie was op de vastgelopen ontwikkeling van het gebied, werkt Homebaked CLT aan een plan wat beheerd en gerund wordt door de gemeenschap voor de vernieuwing van de hoofdstraat. Alle bezittingen en land zijn voor altijd in mede-eigendom van de mensen die in het gebied leven en werken. Door het gebruiken van participatieve ontwerp- en planningsprocessen heeft de CLT in samenwerking met URBED architecten plannen ontwikkeld voor de transformatie van het gehele blok waar de bakkerij zich bevindt, met huizen tegen betaalbare huurprijzen en ruimtes voor lokale zakelijke en sociale ontmoetingen. Hun werk is gebaseerd op de simpele overtuiging dat iedereen verdient om goed te leven.