Over

Habiba
Chrifi-Hammoudi

Habiba Chrifi-Hammoudi is sociaal werker. Zij is mantelzorgconsulent en coördinator bij U Centraal, Steunpunt Mantelzorg Utrecht, en vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. In haar werk richt ze zich op mantelzorgers met diverse achtergronden. Ze is initiatiefnemer en coördinator van het reizende Alzheimer Theehuis, dat bijeenkomsten organiseert voor mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst met informatie over dementie en Alzheimer in hun eigen taal. Ze is ook initiatiefnemer en coördinator van AMWAHT, Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Vrijwilligers die daarvoor een speciale opleiding hebben gevolgd begeleiden lotgenotengroepen voor mantelzorgers verspreid over Utrecht. Tijdens bijeenkomsten met als voertaal Nederlands, Turks, Arabisch of Berbers wordt ingegaan op thema’s rondom mantelzorg. Ook geeft ze trainingen aan professionals over hoe om te gaan met en het bereiken van migranten mantelzorgers. Chrifi-Hammoudi woont in Den Dolder en werkt in Utrecht.

Tentoonstelling en publiek programma

14 september 2019–12 januari 2020

Trainings for the Not-Yet