Over

Freehouse

Freehouse is een stichting in de Rotterdamse Afrikaanderwijk die de kwaliteiten van de wijk en haar bewoners zichtbaar maakt. Dat gebeurt door een focus op de buitenruimte als plaats waar verbindingen en mensen samenkomen. Vanuit de tendens dat mensen zich tegenwoordig steeds minder betrokken voelen bij de openbare ruimte of het publieke domein, zet Freehouse projecten op die mensen uitdagen om deze verhouding te activeren. Daarin staat het stimuleren van cultureel ondernemerschap en lokale productie centraal, met als doel om de wijkeconomie en daarmee de wijk als geheel te versterken. De in het gebied aanwezige kwaliteiten en vaardigheden die mensen bezitten worden samengebracht en gekoppeld in gemeenschappelijke ateliers, zoals Wijkatelier op Zuid en de Wijkkeuken van Zuid. In die samenwerkingen ontstaan nieuwe projecten, producten en diensten, die op hun beurt weer onderdeel worden van de openbare ruimte en gemeenschap waarin ze zijn ontstaan.

Tentoonstelling en publiek programma

14 september 2019–12 januari 2020

Trainings for the Not-Yet