Over

Fazle
Shairmahomed

Fazle Shairmahomed is een performance-maker, danser/performer en improvisatiekunstenaar. Hij heeft culturele en sociale antropologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, en Midden-Oostenstudies/Arabisch aan de Universiteit Leiden, Leiden. Shairmahomed creëert rituelen van dekolonisatie, waarbij hij zijn relatie transformeert met de toeschouwers en geldende begrippen van interzintuiglijkheid betwist. Hij maakt daarbij vaak verwijzingen naar de problematiek omtrent de politisering van zijn lichaam als een Nederlandse Surinaams-Hindoestaanse en islamitische queer homoseksuele man. Deze ervaren werkelijkheid schept een urgentie die bepalend is voor zijn kunstzinnige keuzes. Tijdens zijn studies begon hij met moderne dans en improvisatie, waardoor hij terecht kwam bij Butoh, Body Weather, hedendaagse whirling en overige danspraktijken.