Fellowship

Fellow 2021/2022

Dika+Lija

Dika+Lija zijn (Anathapindika Dai and Liza Markus) kunstwerkers. Na naïeve schooldromen en de ontnuchterende waarheid van de hedendaagse kunstwereld, merkten ze dat ze dezelfde pijn deelden in hun fulltimebaan. Lija is momenteel een galeriemeisje dat een hekel heeft aan de kunstmarkt en Dika was ooit een museummedewerker die een hekel had aan de academische wereld. Als voortvluchtigen van hun eigen op passie gebaseerde carrière werken ze nu samen om ongetemde ideeën en vreemde paradoxen in de kunstwereld te verkennen. Beiden delen de ervaring van dubbele diaspora en viervoudige identiteiten; de projecten van Dika+Lija zijn gericht op thema’s als identiteit en anders-zijn, opererend op het internet en in de popcultuur van het hedendaagse mondiale zuiden, met als doel weg te gaan van academici en instellingen, met behulp van taal, collectivisme, humor en spreektaal als hun onderzoekstools en de ratel als hun uitdrukkingsvorm. Hun onderzoeksvoorstel is gericht op het in kaart brengen van parallelle en tegengestelde fenomenen op sociale media en bij kunstcollectieven; hun overtuigingen, manieren van doen en tegenstellingen die verschijnen als een hulpmiddel voor identiteitsvorming. Voortvloeiend uit het feit dat collectivisme op het internet wordt aangetroffen op platforms met door gebruikers gegenereerde content, gesorteerd via algoritmen op basis van esthetiek en onzichtbare kennis. Hetzelfde proces lijkt plaats te vinden bij kunstcollectieven, waar esthetiek de onzichtbare lijm wordt die mensen bij elkaar houdt zonder dat ze zich bewust zijn van hun lichaamloze coëxistentie. Dit project wordt uitgevoerd binnen dezelfde breedte als hun vorige project, Academic Fantasy Indonesia, Indonesië – Singapore, 2020. Dika+Lija wonen en werken in Singapore, Jakarta en Yogyakarta, en maken deel uit van de GUDsel (Gudskul), Jakarta tijdens de Fellowship for Situatied Practice.

Dika+Lija

Dika+Lija zijn (Anathapindika Dai and Liza Markus) kunstwerkers. Na naïeve schooldromen en de ontnuchterende waarheid van de hedendaagse kunstwereld, merkten ze dat ze dezelfde pijn deelden in hun fulltimebaan. Lija is momenteel een galeriemeisje dat een hekel heeft aan de kunstmarkt en Dika was ooit een museummedewerker die een hekel had aan de academische wereld. Als voortvluchtigen van hun eigen op passie gebaseerde carrière werken ze nu samen om ongetemde ideeën en vreemde paradoxen in de kunstwereld te verkennen. Beiden delen de ervaring van dubbele diaspora en viervoudige identiteiten; de projecten van Dika+Lija zijn gericht op thema’s als identiteit en anders-zijn, opererend op het internet en in de popcultuur van het hedendaagse mondiale zuiden, met als doel weg te gaan van academici en instellingen, met behulp van taal, collectivisme, humor en spreektaal als hun onderzoekstools en de ratel als hun uitdrukkingsvorm. Hun onderzoeksvoorstel is gericht op het in kaart brengen van parallelle en tegengestelde fenomenen op sociale media en bij kunstcollectieven; hun overtuigingen, manieren van doen en tegenstellingen die verschijnen als een hulpmiddel voor identiteitsvorming. Voortvloeiend uit het feit dat collectivisme op het internet wordt aangetroffen op platforms met door gebruikers gegenereerde content, gesorteerd via algoritmen op basis van esthetiek en onzichtbare kennis. Hetzelfde proces lijkt plaats te vinden bij kunstcollectieven, waar esthetiek de onzichtbare lijm wordt die mensen bij elkaar houdt zonder dat ze zich bewust zijn van hun lichaamloze coëxistentie. Dit project wordt uitgevoerd binnen dezelfde breedte als hun vorige project, Academic Fantasy Indonesia, Indonesië – Singapore, 2020. Dika+Lija wonen en werken in Singapore, Jakarta en Yogyakarta, en maken deel uit van de GUDsel (Gudskul), Jakarta tijdens de Fellowship for Situatied Practice.