Fellowship

Fellow 2019/2020

Diana McCarty

Onafhankelijk mediaproducent en feministisch media-activist Diana McCarty is onder meer oprichter en redacteur van reboot.fm, de bekroonde, gratis te beluisteren kunstenaarsradio in Berlijn. McCarty is tevens medeoprichter van de radionetwerken Radia Network en 24/3 FM Radio Network Berlin, van FACES (faces-I), een online gemeenschap voor vrouwen, en van de elsehere association. In 2020 was ze co-curator van Latitude on Air – Unsettling Power Relations, een door het Goethe Institut georganiseerd radiofestival dat werd uitgezonden in Berlijn. McCarty was een van de initiatiefnemers van de tentoonstelling Nervous Systems: Quantified Life and the Social Question, Haus der Kulturen der Welt, 2016, Berlijn, en werkt vaak samen met Luta ca caba inda, een experimenteel mediaproject. In de jaren 1990 was McCarty actief als ‘cyerpunk’ op het gebied van onafhankelijke internetcultuur, bij/via onder andere net,art, nettime, de MetaForum-conferentiereeks, en verschillende hacking-groepen. Haar werk bevindt zich op het grensvlak van kunst, gender, politiek, radicaal feminisme, technologie en media. McCarty is een trotse Chicana uit Albuquerque. McCarty woont en werkt in Berlijn.

Diana McCarty

Onafhankelijk mediaproducent en feministisch media-activist Diana McCarty is onder meer oprichter en redacteur van reboot.fm, de bekroonde, gratis te beluisteren kunstenaarsradio in Berlijn. McCarty is tevens medeoprichter van de radionetwerken Radia Network en 24/3 FM Radio Network Berlin, van FACES (faces-I), een online gemeenschap voor vrouwen, en van de elsehere association. In 2020 was ze co-curator van Latitude on Air – Unsettling Power Relations, een door het Goethe Institut georganiseerd radiofestival dat werd uitgezonden in Berlijn. McCarty was een van de initiatiefnemers van de tentoonstelling Nervous Systems: Quantified Life and the Social Question, Haus der Kulturen der Welt, 2016, Berlijn, en werkt vaak samen met Luta ca caba inda, een experimenteel mediaproject. In de jaren 1990 was McCarty actief als ‘cyerpunk’ op het gebied van onafhankelijke internetcultuur, bij/via onder andere net,art, nettime, de MetaForum-conferentiereeks, en verschillende hacking-groepen. Haar werk bevindt zich op het grensvlak van kunst, gender, politiek, radicaal feminisme, technologie en media. McCarty is een trotse Chicana uit Albuquerque. McCarty woont en werkt in Berlijn.

Fellowship onderzoekstraject

In haar onderzoek be(coming) media—Techno-Feminist Pasts, Presents, & Potentials, gebruikt Diana McCarty een interdisciplinaire benadering van participatief leren, uitwisseling en actieonderzoek. Met een combinatie van internationale, feministische kunst; theorie; activisme; en technologische innovatie, tracht McCarty technofeministische modellen op te zetten die in het dagelijkse leven en voor het creëren van bewustzijn kunnen worden toegepast. Een model van levende kennis dat zich bewust is van het verleden, heden en van zijn potentieel, en dat kritisch betrokken is met, door en onafhankelijk van technologie en media. Het doel is om tot een zorgzamer, betekenisvol en kwalitatief goed leven te komen. In dit onderzoek bekijkt McCarty specifieke momenten in de geschiedenis waarop technologie een rol speelde in feministische bewegingen en andersom, alsmede hoe feministische politiek een inspiratiebron vormde voor technologische innovaties. Tevens verkent McCarty de steeds vager wordende grens tussen technologie en media. Met radicale toeëigeningen van taal, gedrukte media en omroepmedia op de achtergrond, stelt McCarty vragen als ‘Hoe zou social media eruit zien als het een technofeministische logica zouden volgen, ergens op het complexe grensvlak van ras, klasse, geslacht, economie, etniciteit en nationaliteit?’ Deze categorieën vormen namelijk de basis voor de manier waarop media en technologie dagelijkse levens vormgeven en legitimeren als normatieve cultuur en wetgeving. Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de ‘appificatie’ van het dagelijkse leven? In plaats van iemands privégegevens te kwantificeren met als doel tot een zo optimaal mogelijk bestaan te komen, wat als de nadruk zou komen te liggen op de kwaliteit van ervaring, van mensen die zich bewust zijn van zichzelf en van het feit zij onderdeel uitmaken van een bredere gemeenschap met gedeelde interesses? Door antwoorden te vinden op deze vragen, onderzoekt McCarty hoe alternatieve technologieën en media bedacht, ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden.