Over

Catherine
Malabou

Filosoof

Catherine Malabou is filosoof, schrijver en onderzoeker. Zij is verbonden aan het Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP) van Kingston University, Londen als hoogleraar filosofie, en aan het Department of Comparative Literature van de University of California, Irvine. Een van Malabou’s centrale concepten is ‘plasticiteit’: het nadenken over hoe structuren en levensvormen die voorheen als rigide werden beschouwd, in feite ‘plastisch’ zijn en voortdurende verandering en transformatie onderhevig zijn. In haar geschreven werk, legt Malabou verbanden tussen onder meer continentale filosofie, empirische neurowetenschappen, epigenetica, literatuur en psychoanalyse. Ze heeft veel gepubliceerd en haar werk is in verschillende talen vertaald. Een keuze uit de publicaties die recentelijk in het Engels werden vertaald: What Should We Do With Our Brain? (2009); Ontology of the Accident: An Essay on Destructive Plasticity (2012); The New Wounded: From Neurosis to Brain Damage (2012); Before Tomorrow: Epigenesis and Rationality (2016); en Morphing Intelligence: From IQ Measurement to Artificial Brains (2019). Malabou woont in Parijs.