Over

Carolina
Caycedo

Carolina Caycedo is een kunstenaar wier werk bijdraagt aan de constructie van een milieuhistorisch geheugen als een fundamenteel element voor het niet herhalen van geweld tegen menselijke en niet-menselijke entiteiten. Het werk van Caycedo heeft tot doel een debat op gang te brengen over de toekomst, in relatie tot de commons, ecologische rechtvaardigheid, een rechtvaardige energietransitie en culturele biodiversiteit. Enkele van haar recente solotentoonstellingen zijn From the Bottom of the River in het Museum of Contemporary Art Chicago, 2021, Cosmotarrayas in het Institute of Contemporary Art in Boston, 2020, Wanaawna, Rio Hondo and Other Spirits in het Orange County Museum of Art in Santa Ana, 2019 en Care Report in het Muzeum Sztuki in Łodź, 2019. Caycedo woont en werkt in Los Angeles.