Over

Barcelona
en Comú

Barcelona en Comú is opgericht in 2014 en fungeert als een burgerplatform. Het agendeert
sociale rechtvaardigheid en gemeenschapsrechten, bevordert participatiedemocractie en ontwikkelt
voor Barcelona een nieuw model voor toerisme. Door gezamenlijke actie biedt het platform een transparant samenwerkingsmodel voor de stad en haar instellingen.