Over

Aimee
Carrillo Lowe

Aimee Carrillo Rowe is bemiddelaar, cultuurcriticus en schrijver. Ze is hoogleraar communicatiestudies aan de California State University in Northridge. Carrillo Rowe doceert en schrijft over retoriek, feministische theorie en cultural studies. In haar onderzoek richt ze zich op menselijke en niet-menselijke processen en prestaties van wording als relationeel, belichaamd en fluïde in verschillende contexten. Enkele van haar publicaties zijn Answer the Call: Virtual Migration in Indian Call Centers (2013), Silence, Feminism, Power: Reflections at the Edges of Sound (2013) en Power Lines: On the Subject of Feminist Alliances (2008).