Langlopend project

2014–2017

Future Vocabularies

Future Vocabularies is een veelzijdig langetermijnproject voor onderzoek, educatie, tentoonstellingen en publicaties, door middel waarvan het programma van BAK zich in de loop van 2014–2017 ontvouwt. Future Vocabularies komt voort uit (de slotfase van) het meest veelomvattende project van BAK, FORMER WEST (2008–2016), en is er tegelijkertijd parallel aan ontwikkeld.

Het project neemt de overgangsperiode waarin wij ons allen bevinden als uitgangspunt: een ingewikkeld moment van afscheid van het moderne, onder druk van nieuwe contemporaine werkelijkheden. Onze tijd wordt tegenwoordig weliswaar omschreven als een periode van meervoudige crises – politiek, maatschappelijk, op het gebied van het milieu, militair, esthetisch en anderszins – maar in feite kan deze periode worden begrepen als een interval tussen twee historische tijdvakken; een interregnum (Antonio Gramsci), bij wijze van spreken, wanneer het ene tijdperk ten einde is gelopen voordat het nieuwe begonnen is. In onze tijd lijken de omtrekken van de toekomst binnen handbereik, of zelfs al tastbaar, maar ze zijn nog niet bevestigd en lijken daarmee te ontsnappen aan enige zinvolle synthese. Hoe kan kunst, met haar verbeeldingskracht en vermogen tot het smeden van verbindingen met andere terreinen van denken en handelen – terreinen als die van politiek, ecologie, economie en esthetiek – ons dan voorzien van de middelen om te kunnen bevatten wat er nog gaat komen? Hoe kunnen we ons de toekomstige wereld inbeelden, en haar daarmee mogelijk vormgeven?

Future Vocabularies is geopend met een verkenning van een jaar, ingegeven door een openingslemma over overleven, oftewel survival. Om een lijn te kunnen trekken van het verleden van BAK naar de nog voortdurende projecten, is deze beginstap in de reeks ontwikkeld in samenspraak met kunstenaars, academici en activisten uit onze diverse langlopende samenwerkingen. Er zijn onderzoeksvoorstellen geopperd voor manieren om – met en middels kunst – na te denken over een aantal van de meest urgente kwesties die ons heden bepalen: de basisbehoeften van vluchtelingen, de duurzaamheid van de planeet en de toekomst van (institutionele) infrastructuren. Vanaf 2015 ontwikkelt het project zich als een opeenvolging van vier semesters, die tot leven gebracht worden in overleg met zogeheten research fellows. Deze kunstenaars, academici en activisten vergezellen BAK in het gezamenlijk opstellen van de agenda’s voor de semesters. Thema’s die voor toekomstige artistieke, intellectuele en activistische verkenningstochten zijn gemarkeerd in het conceptuele lexicon, zijn the posthuman en degrowth.

De Research Fellows van BAK zijn Aernout Mik, Jonas Staal, Rosi Braidotti, Simon Sheikh en Boris Buden.

Thema’s

Future Collections
2014–2016

Survival
2014

Human-Inhuman-Posthuman
2015

Instituting Otherwise
2016

Overig