Fellowship

Sinds 2017 organiseert BAK een postacademisch Fellowship-programma. In het programma staat het onderzoek naar, en de herformulering van, het hedendaagse door middel van theoretisch geïnformeerde en politiek-gedreven kunstproductie en -onderzoek centraal. Het programma biedt plekken aan personen werkzaam op het snijvlak van kunst, theorie en sociale actie, en biedt hen de kans en de middelen om hun talent en onderzoek te ontwikkelen – zowel op individueel niveau als  gezamenlijk binnen de Fellowship groep.

Vanaf 2021 breidt het programma zich, onder de naam BAK Fellowship for Situated Practice, uit tot een nieuwe samenstelling van verspreide maar onderling verbonden ‘onderzoekscellen’, die op afstand samenwerken vanuit Nederland en verschillende andere plekken over de wereld. Naar aanleiding van de naderende ‘eeuw van de pandemieën’ en in aansluiting op BAK’s doorlopende experimenteren met ‘instituting otherwise’, richt het programma zich op de mogelijkheid om een verspreide, op samenwerking gestoelde praktijk te ontwikkelen. Deze is gebaseerd op een affiniteit met andere instellingen en bewegingen, die gesitueerd zijn in contexten met overlappende geschiedenissen en met elkaar verstrengelde urgenties. Voor de editie van 2021/22 zijn er drie van dit soort cellen, die worden gehost door de volgende partnerinstellingen: BAK in Utrecht, GUDSKUL in Jakarta, en The Istanbul Production and Research Programme in The Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV) in Istanboel. Een vierde locatie is digitaal, met Fellows die zich voornamelijk richten op het virtuele domein in hun werk. Binnen de individuele onderzoekscellen werken de Fellows per locatie in (relatieve) fysieke nabijheid.

De praktijk, intensiteit en het ritme van de onderzoekscellen worden lokaal bepaald en afgestemd met de organiserende partnerinstellingen. Het volledige Fellowshipcohort (alle vier cellen) komt wekelijks samen in Fellowship Intensives. Deze vinden grotendeels plaats via digitale platforms en andere technologische middelen. De Fellowship Intensives worden om de beurt geleid door elk van de onderzoekscellen en door het freethought collectief, in de geest van peer-to-peer, gezamenlijke studie.

De Fellowship for Situated Practice is een initiatief van BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, gerealiseerd in samenwerking met The Istanbul Production and Research Programme (IKSV), Istanboel; GUDSKUL, Jakarta; HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Het programma is mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Utrecht.

 

Onderszoekstraject: ‘Spectral Infrastructure’

De specifieke focus op Spectral Infrastructure van de 2021/2022 Fellowship for Situated Practice komt voort uit een langlopende samenwerking van BAK met het collectief freethought.

In algemene zin wordt ‘infrastructuur’ beschouwd als de verborgen operatieve onderlaag van het dagelijkse leven. Normaal gesproken verwijst het naar systemen voor fysieke transportnetwerken en communicatie, voor circulatie van afval, nutsvoorzieningen, digitaal management en kapitaalverkeer. De notie van ‘spectral infrastructure’ neemt afstand van deze materiële associaties, en richt zich, in het onderzoek van freethought, op de verborgen en affectieve elementen die zowel infrastructuur als het dagelijkse leven bij elkaar houden. Het zijn de dingen die onzichtbaar, onhoorbaar en onleesbaar zijn, of zoals freethought het omschrijft: ‘the hidden and invisible textures that sustain an undefinable and disruptive quality in an otherwise efficient seeming organism,’ of in andere gevallen, ‘the ephemeral glue that holds things together in affective modality.’ Voorbeelden zijn ritme, vibratie, trillingen, atmosferen, gebaren, liefde, het geestelijke, het voortvluchtige, dromen en uithoudingsvermogen: de elementen die ontsnappen aan traditionele vormen van meten, volgen en archiveren, en vragen om experimentele vormen van mapping, voelen en traceren. ‘Spectral infrastucture’ ondermijnt van nature een vaste definitie, maar werkt als een vluchtige hercompositie van dominante historische narratieven en vormen van infrastructuur. Uitgangspunten voor onderzoek binnen het ‘Spectral Infrastructure’ traject zijn thema’s als ‘spectrale’ arbeid, vluchtigheid en uithoudingsvermogen in fysieke prestaties en het lichamelijk geheugen, overblijfselen van bovengenoemde ‘verborgen’ elementen in onze omgeving, en het domein van het niet-archiveerbare.

Vanuit freethought‘s eigen onderzoekspraktijk, die tot uiting komt in openbare studie en openbaar onderzoek naar de notie van spectral infrastructure, fungeert het collectief als de Fellowship Convener, die de seminars, screenings en gesprekken organiseert met het Fellowshipcohort. Het freethought collectief kwam in 2012 bij elkaar, te midden van toenemende crises in de onderwijssector. Het woord ‘free’ in de naam wijst op de noodzaak om kennis los te koppelen van disciplines, institutionele settings en voorspelbare resultaten, en om tot nieuwe vormen van circulatie te komen. Het collectief freethought bestaat uit beoefenaars, onderzoekers, schrijvers en docenten Stefano HarneyAdrian HeathfieldMassimiliano MollonaLouis MorenoIrit Rogoff en Nora Sternfeld.

BAK 2021/2022 Fellows

Bekendmaking BAK Fellowship for Situated Practice 2021/2022 Fellows

Met trots maakt BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht de 2021/2022 Fellows binnen het postacademische BAK Fellowship for Situated Practice-programma bekend. Het programma speelt zich af in een constellatie van verspreide maar toch onderling verbonden onderzoekscellen, die van een afstand samenwerken vanuit Istanboel, Jakarta, Utrecht en online. De Istanboel-cel wordt gehost door het Istanbul Biennial […]

Call for Proposals: BAK Fellowship for Situated Practice 2021/2022

BAK’s postacademische programma Fellowship for Situated Practice staat nu open voor aanmeldingen van in Nederland gevestigde beoefenaars die werken op het snijvlak van kunst, theorie en sociale actie. De deadline voor aanmeldingen is 9 mei 2021, 24.00 uur CEST. Het postacademische Fellowship-programma van BAK bestaat sinds 2017. In het programma staat het onderzoek naar, en de herformulering […]