Publicaties

Publicaties

Overige boeken

The Kit (Emmanuelle’s Annual Manual)

Door Maria Pask

Kunstenaarsboek van Maria Pask. Een overlevingsgids die informatie biedt over zelf(-standig) vol te houden overlevingsmethoden en oplossingen voor problemen ‘ter voorbereiding op de wereld die rondom jou afbrokkelt’.

Colofon

Tekst: Maria Pask
Taal: Engels
Prijs: € 6