Publicaties

On Horizons, A Critical Reader in Contemporary Art is de vierde publicatie in de BAK Critical Reader serie. On Horizons verkent het theoretische begrip van de horizon en het verband tussen hedendaagse kunst en politieke verbeelding. In de reader wordt onderzocht of de horizon, gewoonlijk de “lijn” die datgene markeert dat buiten bereik is of dat onmogelijk is verklaard door het dominante discours, via artistieke en politieke denkbeelden nieuwe lading gegeven kan worden, met een potentieel bevrijdende waarde. De reader bevat een divers scala aan speculatieve nieuwe teksten van kunstenaars, filosofen, theoretici en kunsthistorici. De teksten onderzoeken de oorsprong van de horizon in filosofie en kunst, verkennen hoe de hedendaagse neoliberale hegemonie geproduceerd is ten koste van een horizon gericht op verandering en verschil, en overwegen hoe kunstwerken en tentoonstellingen bepaalde horizons construeren en daarmee deelnemen aan de productie van het politieke. Het concept van de reader is gerelateerd aan de FORMER WEST onderzoekstentoonstelling Vectors of the Possible, samengesteld door Simon Sheikh, BAK, Utrecht 2010 en On Horizons: Art and Political Imagination, het 2nd FORMER WEST Research Congresss, Istanboel, 2010.

Met bijdragen van: Nancy Adajania & Ranjit Hoskote; Jodi Dean; T.J. Demos; Sharon Hayes; Ernesto Laclau; Peter Osborne; Alexei Penzin & Dmitry Vilensky; Simon Sheikh; Hito Steyerl; en Ultra-red.

Inhoudsopgave

Introduction
Maria Hlavajova, Simon Sheikh, and Jill Winder

The Nth Field: The Horizon Reloaded
Nancy Adajania and Ranjit Hoskote

The Communist Horizon
Jodi Dean

Is Another World Possible? The Politics of Utopia and the Surpassing of Capitalism in Recent Exhibition Practice
T.J. Demos

Certain Resemblances: Notes on Performance, Event, and Political Images
Sharon Hayes

Horizon, Ground, and Lived Experience
Ernesto Laclau

Expecting the Unexpected: Beyond the ‘Horizon of Expectation’
Peter Osborne

From the Perspective of Hope
A Conversation Between Alexei Penzin and Dmitry Vilensky

Vectors of the Possible: Art Between Spaces of Experience and Horizons of Expectation
Simon Sheikh

In Free Fall: A Thought Experiment
Hito Steyerl

Organizing the Silence
Ultra-red

Colofon

Redactie door: Maria Hlavajova, Simon Sheikh en Jill Winder
Managing Editor: Jill Winder
Vormgeving: Kummer & Herrman, Utrecht
Uitgegeven door: BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht en post editions, Rotterdam \ Taal: Engels
Aantal bladzijden: 242
ISBN: 978-94-6083-037-2
Prijs: € 24

Voor nadere inlichtingen over het boek, of om een exemplaar te bestellen, stuur a.u.b. een e-mail naar info@bakonline.org